Mange danske virksomheder er allerede i spil. Også tyske virksomheder retter blikket mod Femern-projektet.

Fire måneder efter den officielle byggestart har en række danske virksomheder allerede vundet opgaver på Femern-projektet.

”Og antallet af udbudte opgaver vil stige markant over de næste 2-3 år, fastslår administrerende direktør i Femern A/S, Claus F. Baunkjær.

Femern A/S har udbudt og vil også i fremtiden udbyde en række entrepriser, men hovedparten af opgaver, der vil være interessante for små og mellemstore danske virksomheder, skal udføres for de to entreprenørkonsortier Femern Link Contractors (FLC) og Fehmarn Belt Contractors (FBC).

FBC foretager gravearbejdet til søs og etablering af landindvindingen med nye naturområder.

FLC bygger tunnelen, portaler og ramper.

Efterspørger danske virksomheder

claus-baunkjær-femern-belt-development
Administrerende direktør Claus F. Baunkjær. Foto: Femern A/S

”Det er mit indtryk, at konsortierne er rigtig gode til at definere opgaver, der er interessante for små og mellemstore virksomheder. De værdsætter samarbejdet med de danske virksomheder og efterspørger dem,” siger Claus F. Baunkjær.

Han mener også, at de danske virksomheder er superdygtige til at vinde opgaver på Femern-projektet.

Eksempler på virksomheder, der allerede har vundet større opgaver:

Peri Danmark skal levere forskallingssystemer, Certex Danmark A/S skal levere kraner, Adapteo Danmark skal etablere håndværkerbyen, Aktiv El A/S skal udføre elinstallationer, Give Steel A/S skal levere stålkonstruktioner og Holbøll A/S skal udføre gravearbejde.

Herudover udfører en lang række virksomheder forskellige større og mindre opgaver. Det skønnes, at mindst 50 danske virksomheder er eller har været i gang på Femern-projektet.

Netværk, rådgivning og viden
”Hvad er dine anbefalinger til virksomheder, der ønsker at blive en del af projektet?”

”Vi kan se, at de virksomheder, der har fået opgaver, er dygtige til at bruge netværk og har lært af den rådgivning, de har fået fra forskellig side. Generelt vil jeg sige, at virksomhederne skal kende og forstå Femern-projektet. De skal være klar til at modtage rådgivning, holde kontakt til konsortierne, deltage i de konferencer, der tilbydes, holde sig opdateret på de mange hjemmesider med relevant information og benytte sig af de mange dygtige netværksorganisationer, der er omkring projektet,” siger Claus F. Baunkjær.

Tidsplanen holder
På den danske side er der fuld aktivitet på hovedanlægsfasen med etablering af Femern-projektets anlægshavn, som efter tidsplanen skal stå færdig med udgangen af 2021. Og alt tyder på, at dette holder.

På tysk side går anlægsarbejdet i gang i løbet af den kommende sommer med at etablere en arbejdshavn i Puttgarden og anlæggelse af nedkørsel til tunnelen i lighed med anlægget på den danske side.

Også på tysk side har erhvervslivet fokus på Femern-projektet.

På basis af en nyligt afviklet konference fastslår Industri- og Handelskammeret i Lübeck, at 150 nordtyske virksomheder har vist deres interesse for projektet.

Kontorer, håndværkerby og tunnelelementfabrik

tunnelby-femern-belt-development
Tunnelbyen placeres tæt på den kommende tunnelelementfabrik.

På dansk side bliver projektets kommende store anlægsopgaver henholdsvis etablering af kontorfaciliteter til omkring 200 medarbejdere samt tunnelbyen med pavillonbygninger til indkvartering og fællesfaciliteter til tunnelarbejderne på i alt 30.000 kvadratmeter fordelt på 1.300 værelser samt anlæggelse af tunnelelementfabrikken.

Arbejdet med anlæggelse af håndværkerbyen går i gang i kommende sommer.

De geotekniske undersøgelser omkring tunnelelementfabrikken er i gang, og selve anlægsarbejdet igangsættes i begyndelsen af 2022. Den første produktionslinje ventes at åbne inden udgangen af 2022.

Fabrikken omfatter tre produktionshaller på 90.000 kvadratmeter samt to betonfabrikker.

Femern Link Contractors (FLC) udfører selv store dele af arbejdet med etablering af fabrikken, men udbyder også betydelige underentrepriser og udstyrsleverancer.

Det skaber muligheder for små og mellemstore virksomheder som underleverandører, både indenfor anlæg og service.

Kommende udbud
Femern A/S har netop prækvalificeret fire store internationale konsortier til at konkurrere om opgaven med at udstyre tunnelen med avanceret teknologi til 5,5 mia. kr. samt udbudt anlæggelsen af en transformerstation, der skal levere grøn strøm til tunnelen. Dette projekt løber op i et trecifret millionbeløb.

I andet halvår 2022 sender Femern A/S jernbanekontrakten i tunnelen i udbud.

Fakta for virksomheder
Virksomheder, der ønsker at komme i spil i forhold til Femern Link Contractors opgaver, kan registrere sig på FLC´s hjemmeside   

Virksomheder, der ønsker at komme i spil i forhold til Fehmarn Belt Contractors opgaver, kan registrere sig på FBC´s hjemmeside  

Virksomheder kan også tilmelde sig virksomhedsdatabasen Femern Belt Marketplace, der drives af Femern Belt Development