Lederen af Lolland International School, Dominic Maher, drømmer om at tiltrække 200 elever.

Lolland International School i Maribo udvider fra næste skoleår med endnu en klasse, så elevtallet kan hæves fra 100 til 120.

Samtidig øges antallet af lærere fra syv til ni.

I øjeblikket er skolens elevtal 80, men det ventes fra kommende skoleår at øges til 98 og med en yderligere stigning i sigte, forudser Lolland Kommune, der driver Lolland International School.

De nye elever er primært børn af udenlandske forældre beskæftiget på Femern-projektet og på byggeriet af den nye Storstrømbro.

Drømmer om 200 elever i fremtiden
Lederen af Lolland International School, Dominic Maher, ser udviklingen som et positivt tegn.

”Det viser, at den oprindelige beslutning om at åbne en international folkeskole i Maribo var en rigtig beslutning,” siger han til TV2Øst.

Dominic Maher har en drøm om, at elevtallet stiger til 200, hvilket betyder at hver årgang fra 0. til 9. klasse får deres egen klasse i stedet for som nu at være samlet i klasser med elever fra flere årgange.

Efter reglerne skal størstedelen af elevpladserne på Lolland International School tildeles de børn, som er nye i Danmark og er her midlertidigt eksempelvis i forbindelse med forældrenes arbejde.

De resterende pladser går til lokale børn.

Yderligere information
Lolland International School´s hjemmeside