Borgmester Holger Schou Rasmussen (stående) havde mandag samlet Femern Bælt Komitéen til møde i Rødbyhavn. Foto: Femern Belt Development

Alle interesserede får mulighed for at være med til at præge fremtidens Femern Bælt Region.

På en visionskonference i forsommeren 2018 vil Femern Bælt Komitéen sætte fokus på de nye muligheder, der opstår med den kommende faste Femern Bælt forbindelse.

”Vi lægger op til en konference, hvor alle deltagere får mulighed for at skyde frit fra leveren, så også de måske umiddelbart mindre realistiske, men fremsynede ideer kommer frem. Vi ønsker kort sagt at identificere så mange fælles visioner og mål for Femern Bælt regionen som muligt,” siger formanden for Femern Bælt Komitéen, borgmester Holger Schou Rasmussen, Lolland Kommune.

Konkrete områder
Den dansk-tyske visionskonferencen skal afvikles på Femern med deltagelse af erhvervsfolk, personer fra undervisning, kultur og turisme, politikere og andre med interesse for fremtidens Femern Bælt region.

”Med udgangspunkt i konkrete områder, som kunne være arbejdsmarked, kultur, turisme og grøn udvikling, vil vi bede fremtidsforskere og andre visionære personer med skæve vinkler komme med oplæg som basis for deltagernes bud på fremtiden i Femern Bælt regionen,” siger Holger Schou Rasmussen.

Glæde over samarbejde
Femern Bælt Komitéen mødtes mandag i Rødbyhavn, hvor medlemmerne udtrykte stor tilfredshed med det samarbejde, Femern Belt Development og Lolland Kommune har indledt og til stadighed udbygger med de nordtyske kommuner.

”Samarbejdet har bragt det store infrastrukturprojekt ned på gulvet, så det ikke længere kun opfattes som et gigantisk europæisk projekt. Nu betragtes det også som et projekt, der ganske vist giver regionale og lokale udfordringer, men også nye muligheder for vækst og udvikling,” siger borgmester Holger Schou Rasmussen.

Som et led i udviklingen af det fremtidige samarbejde planlægger Femern Bælt Komitéen en studietur til Calais i Frankrig for at lære af de erfaringer, der her er høstet på den fransk-engelske kanalforbindelse.