Femern A/S har modtaget forhandlingstilbud på kontrakten for Femern Bælt-tunnelens elektriske og mekaniske installationer. 

Udbuddet blev igangsat i foråret 2021 og er det næste i rækken af større kontrakter på Femern-forbindelsen, oplyser Femern A/S.

De store hovedkontrakter på tunnelbyggeriet er vundet af konsortierne FLC og FBC, som er godt i gang med byggeriet af forbindelsen.

Energieffektive og klimavenlige løsninger
Femern A/S har i udbudsmaterialet stillet krav om energieffektive, klimavenlige løsninger på det udstyr og de styre- overvågnings- og kontrolsystemer, der skal installeres til brug for drift og vedligeholdelse af tunnelen.

Kontrakten indeholder populært sagt den tekniske indmad i tunnelen, som skal sikre en effektiv, sikker og stabil tunneldrift fra åbningen i 2029.

Leverandør vælges i 2022
Næste skridt i processen er, at Femern A/S foretager en grundig vurdering af de indkomne tilbud. På baggrund af den indledende gennemgang vil Femern A/S medio december 2021 oplyse nærmere om udbudsprocessens videre forløb.
Det er planen at tildele kontrakten i løbet af 2022.

Godt nyt for underleverandører
”Vi har nu modtaget tre forhandlingstilbud på den næste store milepæl på byggeriet af Femern-forbindelsen, nemlig opgaven med at udstyre tunnelen med avanceret udstyr og teknologi. Vi vil nu nærlæse de omfattende tilbud, og bl.a. vurdere på, hvordan budgiverne har arbejdet med at finde klimavenlige løsninger”, siger Jens Ole Kaslund, teknisk direktør i Femern A/S.
Som ved de øvrige store kontrakter er det forventningen, at der vil blive brug for et større antal underleverandører til konsortierne. Desuden er det et krav, at entreprenørerne ansætter lærlinge.

De bydende konsortier:

BraVeCo: Bravida AB, Sverige, VINCI Emnergies International & Systems, Frankrig, Eitech Electro AB, Sverige.

Femern Technical Contractors: PORR Bau GmbH, Østrig, PKE Verkehrstechnic GmbH, Østrig.

SICE-Cobra: Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas, S.A., Spanien, SICE Technologia y Systemas, S.A., Spanien, Cobra Instalaciones y Servicios, S.A., Spanien, Moncroba, S.A., Spanien.