Fest for de faste forbindelser

14. jun 2018

Lokation

Danmark
DK

Regionsrådsformand Heino Knudsen - ser store muligheder i Femern Bælt-forbindelsen. Foto: Femern Belt Development

Dannebrogsflagene blafrede lifligt i den lune forsommervind ved åbningen af Folkemødet på Bornholm. Ikke mindst fra teltet ”Faste Forbindelser” på Ydermolen i Allinge Havn, hvor Femern Belt Development i samarbejde med en række partnere under overskriften ”Vi forbinder Danmark og Europa” har fokus på faste forbindelser mellem landsdele og mellem lande.

Flagene var en fejring af Storebæltsforbindelsens 20-årsdag, og netop denne forbindelse samt Øresundsbroen og den kommende Femern Bælt-forbindelse præsenteres for de besøgende i teltet på Ydermolen.

Skelsættende projekt
Ved den velbesøgte åbningsevent lyttede tilhørerne til regionsrådsformand Heino Knudsen, der stiller store forventninger til Femern-forbindelsen.

”Vi er nu tæt på gennemførelsen af dette skelsættende projekt, som knytter Skandinavien og det øvrige Europa endnu tættere sammen.”

”Jeg ser for mig en fremtid, hvor der opstår ny virkelyst og nye muligheder. Internationale virksomheder vil stå i kø for at etablere sig. Erhvervslivet blomstrer, folk flytter til, og flere kommer i arbejde. Det er mit håb, at alle kan se disse muligheder og arbejder sammen om at gøre dem til virkelighed,” sagde Heino Knudsen.

Den europæiske betydning
Direktør i Dansk Industri Transport, Michael Svane, der også er næstformand i Femern Bælt Development, betonede, at Femern-projektet ikke kun er en tunnel i stål og beton.

”Den er grundlaget for samarbejde og dialog og et middel til at opnå noget andet, nemlig udvikling. Tunnelen vil ikke alene binde Danmark og Tyskland tættere sammen. Den har europæisk betydning, og det erkendes i Bruxelles. Den er en gave, der vil skabe værdi, og det forpligter os til fra erhvervslivet og fra politisk side at skabe det samarbejde, der muliggør, at mulighederne udnyttes.

Kæmper for at komme i gang
Vicedirektør i Femern A/S, Frederik Fisker, gav en status på Femern-projektet, som afventer den endelige tyske godkendelse.

Afgørelsen ventes inden årets udgang.

”Herefter vil vi kæmpe for at få en strakstilladelse til at igangsætte projektet, selvom godkendelsen indbringes for domstole i Tyskland,” sagde Frederik Fisker.

En grøn vækstregion
”Femern-projektet er ikke kun et stykke infrastruktur. Det er ikke et mål, men et middel,” sagde direktør Thomas Becker, STRING.

Han ser tunnelen som det instrument, der skal udvikle Femern Bælt regionen til en grøn vækstregion, som på verdensplan er dagsordensættende for bærbare løsninger.

Fra modstand til glæde
Administrerende direktør Mikkel Hemmingsen, Sund&Bælt glædede sig over Storebæltsforbindelsens 20 års dag og mindedes den folkelig modstand, der var før byggestart, men som nu er afløst af glæde over den faste forbindelse.

På lørdag ventes bilist nr. 200 millioner at passere broen siden åbningen.

 

Femern Update udsendes ca. 10 gange om året med information om de store bygge- og anlægsprojekter i Østdanmark og udviklingen i Femern Bælt-regionen.

Her kan du se udvalgte møder og arrangementer, som vi eller vores samarbejdspartnere afholder. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Det er interessant at følge de store anlægsprojektet på tættere hold. Vi deler gerne vores viden om dem. Se vores besøgspakker og tilbud om foredrag.

Femern Belt Development har desværre ingen ledige stillinger i øjeblikket