Støbningen af tunnelportalen på den danske side er i gang. Luftfoto: Femern A/S

                                                                                                                                                                  17. april 2023

Støbningen af tunnelportalen på den danske side af Femern Bælt er i gang, og dermed har Femern-projektet nået endnu en milepæl.

Disse luftfotos viser, at portalerne, der skaber overgangen mellem vej- og jernbanenettet på land og selve tunnelrøret, nu er tydelige i landskabet, både i Rødbyhavn og på den tyske side i Puttgarden.

Støbningen i gang
På den 1,5 mio. kvadratmeter store byggeplads i Rødbyhavn – svarende til 310 fodboldbaner – ses tunnelfabrikken som et markant bygningsværk i det flade lollandske landskab.

Her er støbningen af det første af i alt 79 standard- og 10 specialelementer nu i gang.

Når fabrikken er i fuld drift, vil der blive produceret ét standard-element hver anden uge i 3 ½ år.

Lokalt vejnet skånes
Tunnelbyggepladsen på Femern, der ligger øst for den eksisterende færgehavn, er omkring 1 mio. kvadratmeter og strækker sig ca. tre kilometer ind i landet.

Byggepladsen består af en arbejdshavn, et betonværk og selve tunnelportalen.

Betonværket skal alene levere beton til selve tunnelportalen, idet alle tunnelelementer fremstilles på fabrikken i Rødbyhavn.

Forsyninger og råmaterialer bliver i vid udstrækning sejlet ind til arbejdshavnen. Det minimerer den tunge trafik til og fra byggepladsen og belaster derfor ikke det lokale vejnet.

Udover tunnelportalen omfatter byggearbejderne på Femern også tilslutning til det eksisterende vejnet – motorvej E47 og hovedvej B207 – og til det eksisterende jernbanenet.

Næste store milepæl i 2024
Næste store milepæl er færdiggørelse af det første tunnelelement, som sejles ud fra tunnelfabrikken i Røbyhavn og sammenkobles med tunnelportalen.

Denne markante begivenhed finder sted i 2024.

tunnelportal-puttgarden-femern-belt-development
Tunnelportalen og arbejdshavnen i Puttgarden. Luftfoto: Femern A/S