Femern A/S og Naturstyrelsen har i samarbejde med lokale landmænd og gennem jordopkøb skabt et helt nyt sammenhængende bælte af natur (markeret med grønt på kortet), som vil give naturen og fritidslivet ved Rødby et markant løft.

 Naturområdet bliver på 55 hektar, eller hvad der svarer til næsten 80 fodboldbaner, oplyser Femern A/S.

”Vi har i tæt dialog med alle de berørte jordejere fundet en miljø- og naturvenlig løsning, hvor små spredte jordstykker bliver samlet til et større område. Vores fokus har været at tilgodese landmændene og samtidig skabe et sammenhængende naturområde af hensyn til friluftslivet og dyre- og plantelivet i området,” siger Christian Henriksen, der er myndighedschef i Femern A/S og en af hovedkræfterne bag aftalen.

Skov og åben natur
Naturstyrelsen overtager det samlede areal med planer om at anlægge en blanding af skov tæt på Rødby og områder med åben natur. Desuden etableres forskellige faciliteter til gavn for friluftslivet, hvilket kunne være vandrestier, shelters og bålpladser.

Femern A/S etablerer nye vandhuller og udvider vandløbet på arealerne, mens Lolland Kommune udvider vandløbet på strækningen syd for Rødby.

Udvidelsen af vandløbet skal forhindre fremtidige oversvømmelser af de nærliggende marker, hvilket har været en bekymring hos landmændene.

Klimaskov på 20 hektar
I Naturstyrelsen glæder man sig til at kunne overtage det store areal med de muligheder, det giver for naturoplevelser for beboere og gæster i området.

”Naturbæltet vil være en rekreativ grøn kile med både bynær natur ved Rødby, vandreture langs Næsbæk og på længere sigt en klimaskov på omkring 20 hektar. Samtidig vil trafikanterne blive mødt af et attraktivt grønt område, når de kommer ud af Femern-tunnelen,” siger skovrider Claus Jespersen, der er chef for arealforvaltningen i Naturstyrelsen.

Plan i offentlig høring
Naturstyrelsen og Lolland Kommunes Grønne Råd vil planlægge den konkrete indretning af arealerne, og den samlede plan vil derefter komme i offentlig høring.

”Femern-projektet handler om mere end transport og erhvervsudvikling. Det handler også om de helt borgernære tiltag som de nye landområder omkring Rødbyhavn og nu også naturbæltet ved Rødby. Vi ser frem til at kunne fremlægge planerne for det nye naturområde,” siger borgmester Holger Schou Rasmussen, Lolland Kommune.

Naturen medtænkes
I Danmarks Naturfredningsforening roses den nye plan, som både har fokus på løsninger for den enkelte jordejer og den omgivende natur.

”Tilgangen i Femern-projektet til at medtænke naturen er unik, og jeg håber, at denne måde at balancere miljø og natur i en jordfordeling vil danne skole for andre projekter. Det nye naturbælte styrker den lokale biodiversitet og vil på sigt udvikle sig til et stort aktiv for jordejerne, beboerne og naturen i området,” siger Michael Løvendal Kruse, der er Danmarks Naturfredningsforenings talsperson for Femern-projektet.