Den nyeste viden skal i spil i Femern-tunnelens togrør. Illustration: Femern A/S

Femern A/S udbyder i 2023 den store opgave med at etablere Femern Bælt-tunnelens spor- og kørestrømsanlæg til de elektriske tog.
For at sikre det bedst mulige udbud og optimere teknikken inviterer Femern A/S nu på forhånd potentielle bydere til at bidrage med nyeste viden på området, oplyser Femern A/S.

Kræver helt særlige løsninger
”Femern Bælt-tunnelen og dens jernbane er et unikt projekt, som kræver helt særlige løsninger. Der er en spændende udvikling i gang til sikring af klimavenlige og energieffektive løsninger, som vi er meget opmærksomme på. Derfor ønsker vi at invitere potentielle bydere til at bidrage til vores viden og dermed sikre, at det endelige udbud er stærkest muligt
,” siger teknisk direktør Jens Ole Kaslund, Femern A/S.
Femern A/S’ invitation til de potentielle bydere er offentliggjort i en underretning om det kommende udbud, en såkaldt PIN, på EU’s udbudsside.
Interesserede virksomheder, der vil bidrage til den videre proces, bliver indbudt af Femern A/S til individuelle drøftelser.

Miljøkrav spiller væsentlig rolle
Det kommende udbud – kaldet TTC-udbuddet (Tunnel Track and Catenary) – omfatter i alt 25 kilometer to-sporet jernbane bygget til 200 km/t samt køreledning, hvoraf 18 kilometer ligger i selve tunnelen og samlet set 7 kilometer ligger uden for tunnelen på dansk og tysk side.

”Der er tale om en betydelig strækning med flere specielle vilkår, hvor især pladsen i tunnelen og vores miljøkrav spiller væsentlige roller. Vi håber, at flere af markedets spillere vil finde ud- fordringen og opgaven interessant og byde ind med deres knowhow,” siger Jens Ole Kaslund.

En grøn genvej for transport
Femern A/S forventer at gennemføre drøftelserne med interesserede parter i 2022. Selve udbuddet ventes at blive offentliggjort senest i foråret 2023 med en endelig vinder af TTC-kontrakten i foråret 2025.
Når tunnelen med elektrificeret jernbane står færdig i 2029, vil den være en grøn genvej for transporten af gods og passagerer i tog til Europa med en rejsetid på syv minutter og en sparet omvej på 160 kilometer i forhold til i dag.