"Lolland, Region Sjælland og Danmark kan blive kendt som det sted i Europa, hvor der bygges infrastrukturprojekter og leveres teknologisk viden i verdensklasse."

At der nu på Christiansborg tegner sig et flertal for at gøre tunnelelementfabrikken i Rødbyhavn permanent vækker glæde langt ud over Lollands grænser.

Regionsrådsformand i Region Sjælland, Heino Knudsen, branchedirektør i Dansk Industtri, Michael Svane samt borgmester i Lolland Kommune og formand for Femern Belt Development, Holger Schou Rasmussen, slår i et fælles indlæg fast, at "Femern Bælt-forbindelsen er et projekt med vidtrækkende perspektiver":

Femern Bælt-forbindelsen er ikke alene et job- og vækstskabende infrastrukturprojekt med stor betydning for fremtidens transport i både Danmark og øvrige Europa.
Projektet rummer i sig yderligere en palet af muligheder med vidtrækkende perspektiver ikke mindst for miljøet og den grønne omstilling.

Kan også få betydning for udenlandske projekter
Det er glædeligt, at regeringen i sin plan ”Danmark fremad – infrastrukturplan 2035” lægger op til at bevare tunnelelementfabrikken i Rødbyhavn udover Femern Bælt-projektets anlægsperiode som produktionssted for elementer til kommende store danske infrastrukturprojekter som havnetunnelen i København, Kattegat-forbindelsen, Als-Fyn forbindelsen og måske også de kommende energiøer.

Fabrikken har også mulighed for at gøre sig gældende i forhold til udenlandske infrastrukturprojekter.
En permanent fabrik vil medvirke til at gøre disse anlægsprojekter billigere, fordi der ikke skal etableres nye produktionsfaciliteter.
Hertil kommer den enorme betydning for beskæftigelsen på Lolland, hvor projektet også vil tiltrække ingeniører, forskere og andre universitetsuddannede fra både ind- og udland.
Alt dette vil sikre landsdelens fortsatte udvikling, og der skabes en vækstbølge, som ruller op over Falster og Sydsjælland, ind over Langeland og Sydfyn.
De betydelige gevinster af en varig tunnelelementfabrik er åbenlyse, men perspektiverne rækker endnu længere.

Grønne løsninger og energieffektivitet
I anlægsfasen baseres Femern Bælt-projektet på grønne løsninger og energieffektivitet, og målet er at gøre projektet så CO2-neutralt som muligt.
Tunnelen får sin egen transformatorstation, der skal levere grøn strøm til togdriften og til de elektriske installationer som udluftning og belysning samt til et nærliggende anlæg med ladestationer til elektrificeret vejtransport.

Tunnelen skal bidrage til den grønne omstilling af transportsektoren.
På Lolland produceres i dag otte gange mere grøn strøm, end der forbruges, og Lollands position som grøn energi-ø udgør en vigtig brik i Danmarks grønne omstilling. Og netop derfor er det oplagt, at denne overskudsproduktion af grøn energi anvendes til at producere fremtidens grønne infrastruktur på Lolland.

Betydelig viden og know-how
I hele anlægsperioden vil der omkring fabrikken blive oparbejdet betydelig ny viden og know-how om bl.a. energieffektivitet og grønne løsninger, som styrker danske virksomheders position i forhold til fremtidens store internationale infrastrukturprojekter.
En permanent tunnelelementfabrik kan derfor blive et teknologisk kraftcenter, hvor danske og tyske interessenter tiltrækker og skaber verdensledende grønne virksomheder indenfor mega- infrastrukturprojekter med fokus på grøn beton, grønne løsninger samt grøn energi- og vandanvendelse.

Det er heller ikke svært at forestille sig anlægshavnen og fabriksanlægget som produktionssted for fremtidens havvindmøller.

Verdensledende på bæredygtigt byggeri
Ambitionen må være i kraft af et samarbejde mellem offentlige og private virksomheder at blive verdensledende indenfor bæredygtigt byggeri samt drift og vedligeholdelse af mega- infrastrukturprojekter. Det vil sætte turbo på eksporten af grøn viden samt grønne produkter og løsninger.

Lolland var engang kendt for sit skibsværft.
I fremtiden kan Lolland, Region Sjælland og Danmark blive kendt som det sted i Europa, hvor der bygges infrastrukturprojekter og leveres teknologisk viden i verdensklasse.