Femern A/S afleverer svar i Tyskland

15. feb 2017

Lokation

Danmark
DK
 Femern A/S har i dag afleveret svar på de 12.600 indsigelser, der blev rejst i forbindelse med den anden høring af Femern-tunnelen i Tyskland. Den tyske godkendelsesmyndighed har nu ansvaret for at bringe godkendelsesprocessen videre, oplyser Femern A/S.

Femern A/S har i samarbejde med mere end 40 højt specialiserede rådgivningsvirksomheder, heraf 25 fra Tyskland, udarbejdet en ansøgning om tysk byggetilladelse af Femern-tunnelen på 14.000 siders teknisk dokumentation.

Anerkendte tyske eksperter inden for miljø, sikkerhed og byggeteknik har udarbejdet grundlaget for ansøgningen. Desuden har tyske advokater med speciale i myndighedsgodkendelse af store infrastrukturprojekter gennemgået alle centrale dele af ansøgningen.

12.600 indsigelser
I sommeren 2016 blev ansøgningen om Femern-tunnelen for anden gang sendt i offentlig høring i Tyskland. Der indkom 12.600 indsigelser fra privatpersoner, myndigheder, lodsejere og miljøorganisationer.

Femern A/S og den tyske medansøger LBV Lübeck har sammen med 150 tyske og internationale eksperter arbejdet på at udarbejde grundige svar på alle de spørgsmål, der blev rejst i høringen.

De mange grundige og omfattende svar på indsigelserne blev i dag den 15. februar 2017 afleveret til den ansvarlige godkendelsesmyndighed i Slesvig-Holsten, LBV Kiel. Den tyske godkendelsesmyndighed vil nu gennemgå besvarelserne og planlægge det videre forløb.

Grundigt arbejde
"Femern-projektet er på plads på den danske side. Det er et på alle måder velforberedt, gennemanalyseret og veldokumenteret projekt. Politisk er projektet godkendt i Tyskland, men den administrative godkendelse fra myndighederne i Kiel mangler", siger Claus F. Baunkjær, administrerende direktør i Femern A/S.

"Vi har i dag afleveret svar på samtlige spørgsmål i de 12.600 indsigelser i den tyske høringsproces. Der er tale om et grundigt arbejde af høj kvalitet. Det har involveret 25 tyske rådgiverfirmaer og 150 eksperter. Tyske topadvokater har gennemgået alle dele af vores besvarelser"

Ressourcer er klar
"Det er nu op til de tyske myndigheder at bringe sagen videre. Vi har dyb respekt for den tyske proces. Vi håber, at godkendelsesmyndigheden i Slesvig-Holsten også respekterer vores grundige arbejde og den indsats vi og vores mange tyske rådgivere har lagt for dagen, så processen kan bringes videre uden unødige forsinkelser. Det er Femern-projektet fuldt ud modent til efter mange års hårdt arbejde, tusindvis af siders dokumentation og to omfattende offentlige høringer i Tyskland. Her i Femern A/S holder vi alle vores ressourcer klar til at bistå vores tyske samarbejdsparter med hvad de måtte ønske", siger Claus F. Baunkjær.

Konstruktivt samarbejde
Femern A/S, den tyske medansøger LBV Lübeck og de mange involverede tyske myndigheder har gennem en årrække haft et konstruktivt samarbejde om myndighedsgodkendelsen af Femern-tunnelen i Tyskland. Det er godkendelsesmyndigheden i Slesvig-Holsten, LBV Kiel, der har ansvaret for at tilrettelægge den videre godkendelsesproces frem til udfærdigelsen af den endelige tyske byggetilladelse.

Yderligere information
Så langt er Femern-projektet: Se statusrapport på Femern A/S hjemmeside

 

Femern Update udsendes ca. 10 gange om året med information om de store bygge- og anlægsprojekter i Østdanmark og udviklingen i Femern Bælt-regionen.

Her kan du se udvalgte møder og arrangementer, som vi eller vores samarbejdspartnere afholder. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Det er interessant at følge de store anlægsprojektet på tættere hold. Vi deler gerne vores viden om dem. Se vores besøgspakker og tilbud om foredrag.

Femern Belt Development har desværre ingen ledige stillinger i øjeblikket