Illustration: Femern A/S

Byggeriet af Femern Bælt-forbindelsen er i fuld gang. Dag for dag ses tydelige fremskridt i anlægsarbejderne både på land og i særdeleshed i vandet ud for Rødbyhavns kyst.

Mange virksomheder har allerede fået opgaver på projektet, men eftersom aktiviteten kun vil stige i løbet af de næste år, er der stadig mange udbud og opgaver at byde ind på for danske såvel som udenlandske virksomheder i alle størrelser.

Den internationale erhvervskonference Fehmarn Link B2B Conference 21 (FLBC), som afvikles torsdag 09. september 2021 i Rødbyhavn hallen, henvender sig netop til organisationer og virksomheder med interesse i deltagelse i anlæggelsen af Femern Bælt-forbindelsen samt effekterne heraf.

Konferencen ventes at tiltrække 600-700 deltagere primært fra Danmark og Tyskland, men også fra andre Europæiske lande, hvor interessen for Femern Bælt projektet også er stor.

FLBC arrangeres af Femern Belt Development og Fehmarnbelt Business Council i samarbejde med disse partnere:

Femern A/S, Femern Landanlæg A/S, IHK zu Lübeck, IHK zu Schwerin, HanseBelt e.V., Dansk Industri, Dansk Byggeri, Handelskammer Hamburg og 3F.

Erhvervskonference med information til underleverandører

Konferencen byder på indlæg fra Bygherren Femern A/S samt fra de to udførende konsortier Femern Link Contractors og Fehmarn Belt Contractors.

På konferencen giver vi deltagerne information om status på de store anlægsarbejder og retningslinjer for, hvilke kriterier de internationale konsortier vil kræve af underleverandører, der ønsker at kvalificere sig som leverandører,” siger direktør Stig Rømer Winther, Femern Belt Development.

Vi oplever på tysk side en stigende interesse i erhvervslivet for at være med omkring det kommende tunnel-byggeri, og de tyske virksomheder har fået øjnene op for de forretningsmæssige muligheder, der ikke alene ligger i byggeperioden, men også i fremtiden, når tunnelen er en realitet,” siger formanden for Fehmarnbelt Business Council, Siegbert Eisenach.

Fokus på netværk og B2B

Udover det informative indhold, har konferencen stort fokus på netværk og B2B aktivitet. Der vil være udstilling i 1440 kvm store telte, placeret i umiddelbar relation til hallen, hvor omkring 70 virksomheder vil have Business stande.

I 2020 måtte vi pga. udbruddet af Covid-19 desværre udskyde vores planlagte konference med kort varsel. Selvom vi gjorde en del ud af at lave en professionelt produceret online konference senere på året, var vi alligevel lidt kede af at hele B2B delen manglede. Derfor er vi rigtig glade for nu at kunne gennemføre endnu en konference, hvor der vil være stort fokus på det fysiske møde, som vi alle ved er så vigtigt i forhold til indgåelse af aftaler, samarbejder og professionelle relationer i det hele taget,” siger direktør Stig Rømer Winther, Femern Belt Development.

Information og tilmelding

Information om konferencen, foreløbigt program samt udstiller- og deltagerliste kan ses på konferencens hjemmeside, hvor det også er muligt at tilmelde sig konferencen fysisk eller via streaming: www.femern.info/B2B