Europa-Kommissionen har konkluderet, at modellen for offentlig finansiering af kyst til kyst- forbindelsen over Femern Bælt mellem Danmark og Tyskland er i overensstemmelse med EU's statsstøtteregler. 

Ledende næstformand med ansvar for konkurrence, Margrethe Vestager, udtaler i en pressemeddelelse:
”Den faste forbindelse over Femern Bælt vil bidrage til den grænseoverskridende integration af de to regioner, som den vil forbinde. Den vil være et vigtigt element i skabelsen af den vigtigste Nord-Syd-forbindelse mellem Centraleuropa og de nordiske lande og vil gavne den europæiske økonomi. Efter en tilbundsgående undersøgelse har vi konkluderet, at de danske foranstaltninger til støtte for dette projekt af fælleseuropæisk interesse er i overensstemmelse med EU's statsstøtteregler, da projektets positive virkninger klart opvejer for potentielle konkurrencefordrejninger." 

Femern-forbindelsen gavner beskæftigelsen
Formanden for Femern Belt Development, borgmester Holger Schou Rasmussen, glæder sig over afgørelsen.
”Den falder ud, som vi havde forventet, men under alle omstændigheder er det glædeligt, at der nu foreligger en afklaring fra EU. Det betyder, at arbejdet med anlæggelse af Femern-forbindelsen for alvor kan gå i gang.”

”Tunnel-byggeriet vil være til stor gavn for beskæftigelsen, ikke mindst i øjeblikket, hvor corona-situationen presser det danske arbejdsmarked. Igangsætning af forberedende arbejder for seks milliarder kroner på Femern-projektet, som forligspartierne allerede har godkendt, vil være en vækstdriver, der er med til at holde gang i hjulene og bringer os i en bedre position, den dag al ting igen fungerer normalt,” siger Holger Schou Rasmussen.