Perspektiverne i en permanent tunnelelementfabrik i Rødbyhavn er enorme, både lokalt og for det danske samfund.

En blivende tunnelfabrik vil fastholde arbejdspladser på Lolland mange år ud i fremtiden, og samtidig sikrer den billigere fremtidige danske infrastrukturprojekter.

Begge disse argumenter indgår i planen ”Danmark fremad – infrastrukturplan 2035”, regeringen har fremlagt.

Derudover vil fabrikken få stor betydning for bl.a. uddannelse, bosætning og turisme samt opbygning af viden om stor infrastruktur, der vil styrke danske virksomheder i forhold til internationale megaprojekter.

Maksimalt udbytte for samfundet
”Regeringen ønsker, at nye infrastrukturprojekter gennemføres, så der skabes maksimalt udbytte for samfundet, og at eksisterende produktionskapacitet tænkes sammen med fremtidige infrastrukturprojekter.”

”Derfor vil regeringen arbejde aktivt for at bevare den kommende tunnelelementfabrik, som etableres ved Rødbyhavn på Lolland i forbindelse med Femern Bælt-forbindelsen.”

”Det vil fastholde lokale arbejdspladser på Lolland samtidig med, at tunnelelementfabrikken kan bidrage til at billiggøre kommende infrastruktur, da der ikke vil være behov for at etablere nye produktionsfaciliteter til projekterne,” står der i regeringen plan.

Beskæftigelse, bosætning og turisme
”Tunnelelementfabrikken kan blive en katalysator i de kommende mange års udvikling i den sydlige del af Region Sjælland og ikke mindst på Lolland. Udover den store betydning for beskæftigelsen, vil den også få gavnlig virkning for bosætningen og medføre øget turisme,” påpeger borgmester i Lolland Kommune og formand for Femern Belt Development, Holger Schou Rasmussen.

Når tunnelelementerne til Femern-forbindelsen skal bygges i perioden fra 2022 til 2026, vil der være beskæftiget omkring 1.500 medarbejdere på fabrikken.

Elementfabrik bliver kraftcenter
Branchedirektør Michael Svane, DI Transport mener, at tunnelelementfabrikken kan blive et kraftcenter, der foruden mange permanente arbejdspladser også vil oparbejde betydelig viden og styrke danske virksomheders position i forhold til fremtidens store internationale infrastrukturprojekter.

”Vi har i Dansk Industri arbejdet målrettet på at få beslutningen om en permanent tunnelelementfabrik i Rødbyhavn etableret, dels fordi vi er optaget af at sikre vedvarende beskæftigelse, der også vil omfatte ingeniører, forskere og andre universitetsuddannede. Tunnelfabrikken kan blive et center for viden og innovation både i Danmark, Skandinavien og det øvrige Europa og etablere sig som produktionslinje for projekter også udenfor Danmark.”

”Derudover er vi meget optaget af tankegangen fra projekt til produktion og dermed billiggørelse af andre fremtidige infrastrukturprojektet, der enten er eller som kommer i spil,” siger Michael Svane.

Kommende danske infrastrukturprojekter
Michael Svane nævner en række danske projekter, hvor tunnelelementfabrikken i Rødbyhavn kan komme til at spille en rolle.

Det gælder fremstilling af tunnelelementer til Havnetunnelen i København, bropiller og tunnel og/eller broelementer til Kattegatforbindelsen, havvindmøllefundamenter til energiøerne i Nordsøen og ved Bornholm og på den lidt længere bane elementer til en fast forbindelse mellem Als og Fyn.

”Jeg håber, at de kommende forhandlinger vil munde ud i en beslutning om at gøre tunnelfabrikken permanent. Det vil være et spændende perspektiv og cementere, at Lolland-Falster får en værdiskabelse, der rækker ud over selve Femern anlæggelsesprojektet,” siger Michael Svane.