Guldborgsund Kommune oplever i øjeblikket stor efterspørgsel efter grunde i erhvervsparken på Nordfalster.
Senest har virksomheden Biofuel Express skrevet under på en købsaftale i Business Park Falster, oplyser Guldborgsund Kommune i en pressemeddelelse.

Bæredygtigt brændstof
Biofuel Express forhandler bæredygtigt brændstof, som er en vigtig del af den grønne omstilling.
”Biofuel Express´s vision og forretningsmodel er et godt match i forhold til Guldborgsund Kommunes overordnede strategi om CO2-reduktion og reduktion af fossile brændstoffer. Samtidig mener vi, at produkterne henvender sig til stort set alle inden for transportsegmentet, og derfor ønsker vi at etablere os med et tankanlæg med biobrændstoffer i området omkring motorvejen og Nr. Alslev, hvor en stor del af den tunge trafik samles i dag. Med adgang til motorvejen giver det gode muligheder for at tiltrække endnu mere tung transport til de bæredygtige brændstoffer,” siger Finn Bjarne Poulsen, Regional Key Account Manager, Biofuel Express.

Glæde over endnu en grøn virksomhed
I sidste uge solgte Guldborgsund Kommune et areal til virksomheden TK Energy, der udvikler bæredygtigt brændstof, og borgmester John Brædder, glæder sig over tilflytning af endnu en virksomhed med fokus på grøn omstilling.
”I Guldborgsund Kommune arbejder vi målbevidst mod at finde de steder vi kan foretage CO2-reduktioner. Hvis vi som nation skal nå de nationale mål, har vi som kommunens største virksomhed et stort ansvar, så jeg er rigtig glad for at kunne byde velkommen til endnu en virksomhed, der har fokus på bæredygtighed og grøn omstilling. Samtidig har vi investeret i Bioøkonomisk Vækstcenter, der lokalt er en katalysator for den grønne omstilling,” siger borgmester John Brædder.

Udnyttelse af ressourcer
Bioøkonomisk Vækstcenter arbejder for at ressourcerne udnyttes mest muligt og bedst muligt, og én af hjørnestenene i det arbejde at bringe dem sammen, der har restprodukter med dem, der kan udnytte de restprodukter, der naturligt opstår.
I mange tilfælde kan de sidste rester gå i biogasanlæg eller også kan de bruges af Biofuel Express, der sammen med de største producenter har formidlet flere fossilfrie biobrændstoffer primært lavet af rester og affald.

Læs også
Femern-projektet trækker virksomheder til Falster