Skoleleder Dominic Maher, Lolland Internationale skole

Lolland kommune åbner efter sommerferien landets første internationale folkeskole. Skolen er tænkt som et tilbud til internationale familier, som kommer til Lolland for at arbejde på Femern projektet eller i andre danske virksomheder, men også lokale danske børn kan optages på skolen, i det omfang der er kapacitet til det.

”Ifølge lovgivningen skal størstedelen af skolens elever udgøres af børn fra internationale familier, men muligheden for også at optage danske børn, giver en unik mulighed for integration af børnene og deres familier i lokalsamfundet til gavn for alle parter”, siger Skoleleder Dominic Maher.

Overvældende interesse for den internationale skole

Ifølge skoleleder Dominic Maher har interessen for den internationale skole indtil nu været over al forventning.

Skolen har holdt samtaler med i alt 47 familier, og efter indskrivningen er åbnet i den forgange weekend, er 25 elever allerede tilmeldt. Det er meget flot for en nystartet international skole, fortæller Dominic Maher. Både børn af internationale arbejdstagere og af danske familier er tilmeldt, men derudover nævner skolelederen andre kategorier af familier, som allerede har vist interesse for skolen.

”En international skole er meget attraktiv for blandede familier med en dansk og en udenlandsk forælder, derudover har vi allerede flere eksempler på familier, som har boet i udlandet, men nu vender næsen hjem, som vælger Lolland til netop pga. den internationale skole,” fortæller Dominic Maher.

Skolen er Cambridge certificeret

Lolland international school har netop opnået Cambridge certificering, hvilket betyder at den nu er en del af et internationalt uddannelsesprogram, der undervises på mere end 10.000 skoler i mere end 160 lande.

En Cambridge-certificeret uddannelse er et kvalitetsstempel, der giver eleverne adgang til at fortsætte deres uddannelse på internationale uddannelsestilbud i eksempelvis USA, Storbritannien, Australien, Canada eller Tyskland. Derudover er Cambridge et kendt brand i hele Verden og elever kan nemt overflyttes mellem de Cambridge certificerede skoler.

Der undervises på engelsk i fagene matematik, naturvidenskab, engelsk og global perspectives (tværfaglig blanding af geografi, historie og samfundsfag), mens der undervises på dansk i andre fag.

En vigtig brik i Lollands udvikling

Lolland Kommune er ambitiøse omkring at udnytte de potentialer byggeriet af Femern-forbindelsen giver, og Dominic Maher er overbevist om at den internationale skole er en særdeles vigtig brik i forhold til Lollands fremtidige udvikling.

”Lolland Kommunes vision og strategi for fremtiden er afhængig af evnen til at internationalisere regionen for at tiltrække kvalificeret arbejdskraft, virksomheder og nye investeringer til området. Det er handler om Femern-forbindelsen, men også om alt det der opstår omkring byggeriet. For mig at se er tilbuddet om en international skole en særdeles vigtig brik i at få det optimale ud af denne mulighed”, afslutter Dominic Maher.

Du kan læse mere om Lolland international school her