Borgmester Holger Schou Rasmussen går i tæt dialog med tyske kolleger.

Lolland Kommune og Femern Belt Development vil stille deres erfaringer med forberedelsen af den kommende faste Femern Bælt-forbindelse til rådighed for kommunerne i Ostholstein, hvor den kommende europæiske trafikkorridor føres igennem.

Det blev det håndgribelige resultatet, da borgmester og formand for Femern Belt Development, Holger Schou Rasmussen, i januar mødtes med borgmestre og øvrige repræsentanter fra 13 tyske kommuner.

”Mange af problemstillingerne i Tyskland er de samme, vi står eller har stået over for. Derfor blev der fra tysk side udtrykt et ønske om, at vi vil bidrage med vores erfaringer. Det gør vi med glæde, for jeg tror, det kan være med til at fremme de tyske forberedelser,” siger Holger Schou Rasmussen.

Tyske borgmestre til Danmark
Næste skridt i den dansk-tyske borgmesterdialog tages allerede i slutningen af marts eller begyndelsen af april, hvor de tyske borgmestre er inviteret til et to-dages besøg i Danmark.

Her skal de bl.a. besøge Storebæltsforbindelsen og Øresundbroen og se nærmere på tracéen fra Ringsted til Rødbyhavn, hvor Ringsted-Femern Banen udbygges.

”Den tyske myndighedsgodkendelse er ikke helt som den danske, men de tyske kommuner står over for udfordringer, som kan sammenlignes med vores. Vi kan være behjælpelige med at fremme processen i Tyskland, fordi vi har arbejdet med problemstillingerne siden 2008 og vel er fem år længere fremme i processen, end vores kolleger mod syd,” siger Holger Schou Rasmussen.

Tunnelen kommer
Holger Schou Rasmussen siger efter sit møde med de tyske borgmestre, at ingen af dem er i tvivl om, at tunnelen kommer. Det er kun et spørgsmål om hvornår.

”Derfor er deres tilgang til projektet positiv forstået på den måde, at de er enige om, at det gælder om at få det mest optimale ud af det. Det gælder bl.a. i forhold til at få de bedste lokale trafikløsninger i tilknytning til den kommende store intereuropæiske vej- og jernbaneforbindelse. Og ikke mindst her tror jeg, vi kan bidrage med know-how,” siger Holger Schou Rasmussen.