Bag arbejdshavnen anlægges Danmarks største byggeplads. Illustration: Femern A/S

Entreprenørkonsortiet Femern Link Contractors klar med opgaver for milliarder til danske underleverandører

På et 250 hektar stort areal – svarende til 350 fodboldbaner – øst for Rødbyhavn er Danmarks største byggeplads nu under etablering.

Her bygges i første omgang tre produktionshaller på 90.000 kvadratmeter, to betonfabrikker, kontorbygninger til 200 medarbejdere samt boliger til omkring 1.500.

Når dette byggeri står færdigt, skal tunnelelementerne til den faste Femern Bælt-forbindelse produceres her frem til tunnelen står færdig i 2029.

stig-rømer-winther-femern-belt-development
Stig Rømer Winther

”Kun de færreste kan forestille sig, hvor stort dette bliver. Det gælder ikke alene i fysisk størrelse. Byggeriet bliver et kraftcenter, hvorfra der vil vokse en bølge af aktivitet ud over Lolland, Falster, Sjælland og det øvrige Danmark,” siger direktør Stig Rømer Winther, Femern Belt Development, der bl.a. beskæftiger sig med rådgivning af virksomheder i forhold til Femern-byggeriet.

Muligheder for SMV´er
Femern Link Contractors (FLC) udfører selv store dele af arbejdet med etablering af tunnelfabrikken, men udbyder også betydelige underentrepriser og udstyrsleverancer.

Det vil åbne betydelige muligheder for både små og mellemstore virksomheder som underleverandører.

Underentrepriserne kommer bl.a. til at omfatte byggeriet af produktionsfaciliteterne samt kontorområdet og boliger, indhegning m.v.

Behovet for materiel omfatter bl.a. kraner, lastbiler, personbiler m.v.

Service leverancer
I hele byggeperioden får FLC brug for at få løst en række serviceopgaver, eksempelvis bus- og lastvognstransport, kuréropgaver, rengøring, vask af arbejdstøj, drift af kantiner og madpakkeordninger.

Hertil kommer vedligeholdelse af bygninger og tilstødende arealer og adgangsveje samt sikkerhed og overvågning med portvagt og vagttjeneste, overvågning samt adgangskontrol.

Udbud i første halvår
FLC udbyder en del af underentrepriserne og materialeleverancerne i løbet af første og andet kvartal i år.

Virksomheder, der ønsker at komme i spil, kan registrere sig på FLC´s hjemmeside.

Virksomheder kan også tilmelde sig virksomhedsdatabasen Femern Belt Marketplace, der drives af Femern Belt Development.