Betydelig EU-støtte til Ringsted-Femern Banen

01. dec 2017

Lokation

Danmark
DK

Europa-Kommissionen har tildelt 920 mio. kr. i EU-støtte til opgraderingen af Ringsted-Femern Banen. Femern Bælt-tunellens landanlæg tildeles dermed det højeste EU-støttebeløb i ansøgningsrunden, hvor 39 europæiske projekter får tildelt midler. Beløbet bringer den samlede EU-støtte til Femern Bælt-projektet op på knapt 7 mia. kr. 

A/S Femern Landanlæg og Banedanmark har sammen ansøgt om EU-støtte. Støtten kommer det samlede Femern Bælt-projekt til gode. 

EU-støtten tildeles konkret til anlægsarbejdet på strækningen Ringsted-Nykøbing Falster samt ni broer på Lolland. Ifølge tidsplanen vil strækningen Vordingborg-Nykøbing Falster være udbygget til dobbeltspor og hele strækningen mellem Ringsted og Nykøbing Falster hastighedsopgraderet til 200 km/t i 2021. Hele strækningen vil være elektrificeret i 2024. 

Stærk EU-opbakning til Femern
Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen udtaler:
”Jeg er meget tilfreds med den betydelige EU-støtte til Femern Bælt-projektet.  Der er tale om et flot resultatet, som alle involverede i projektet kan være stolte af.

 
Støtten understreger Europa-Kommissionens meget stærke opbakning til Femern Bælt-projektet. Den er vi selvfølgelig glade for. EU støtter projektet, fordi det ikke blot binder Danmark og Tyskland bedre sammen, men fordi det er helt centralt for den fremtidige gods- og persontransport imellem Skandinavien og det øvrige Europa. 


Tildelingen er også en anerkendelse af, at der er god fremdrift i opgraderingen af de danske jernbanelandanlæg. Anlægsarbejdet er i fuld gang,” siger Ole Birk Olesen, der tiføjer: 
”Samtidig betyder projektet, at de mange togpendlere mellem Sydsjælland og Lolland-Falster og hovedstadsområdet vil spare tid hver dag. Det vil kunne gøre regionen mere attraktiv som bosætningsområde til gavn for vækst og beskæftigelse.”

Yderligere støtte til jernbane
Formelt skal Europa-Kommissionens samlede forslag til støttetildelinger godkendes af EU-medlemslandene på et møde 12. December. Støttetildelingen falder først endeligt på plads, når der i løbet af foråret 2018 indgås en støtteaftale imellem Kommissionen og støttemodtagerne.

Ringsted-Femern Banen har tidligere opnået EU-støtte på i alt 268 mio. kr. til projekteringsfasen. Støtten er udbetalt. 

For det samlede Femern Bælt-projekt er der forudsat en EU-støtte på ca. 5,8 mia. kr. til anlægsfasen. Med støttetildelingen er der samlet indtil videre tildelt ca. 5,3 mia. kr. til anlægsfasen. 

I den kommende EU-budgetperiode (2021-2027) vil der sandsynligvis kunne søges om yderligere støtte til anlægsarbejdet på Femern Bælt-tunnelen og jernbanen mellem Nykøbing Falster og Rødby. 

Femern Update udsendes ca. 10 gange om året med information om de store bygge- og anlægsprojekter i Østdanmark og udviklingen i Femern Bælt-regionen.

Her kan du se udvalgte møder og arrangementer, som vi eller vores samarbejdspartnere afholder. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Det er interessant at følge de store anlægsprojektet på tættere hold. Vi deler gerne vores viden om dem. Se vores besøgspakker og tilbud om foredrag.

Femern Belt Development har desværre ingen ledige stillinger i øjeblikket