Erfaringerne fra byggeriet af Femern-forbindelsen skal videreformidles og skabe værdi for erhvervslivet. Illustration: Femern A/S

Foreløbig 16 personer er indtrådt i Femern Videns- & LæringsCenters Advisory Board, og yderligere to tiltræder senere.

Videns- og læringscenteret i Rødbyhavn blev indviet 1. september i år.

Målet er at skabe et center, der skal medvirke til at gøre Danmark verdensledende indenfor grøn og bæredygtig megainfrastruktur ved at samle erfaringerne fra Femern-projektet og gøre den viden tilgængelig for en bredere kreds af danske virksomheder, uddannelsesinstitutioner og erhvervsfremmeaktører.

Advisory Board med vidt forgrenet netværk
”Det er lykkedes at sammensætte et Advisory Board med meget brede kompetencer og et vidt forgrenet netværk. I partnerkredsen omkring videns- og læringscenteret har vi ikke været i tvivl om den store betydning, det har - ikke alene i opbygningsfasen, men også fremadrettet – at have så kompetent og bredt funderet et panel som overhovedet muligt,” siger direktør Stig Rømer Winther, Femern Belt Development, der står bag Femern Videns- & LæringsCenter i samarbejde med Erhvervshus Sjælland, DTU, RUC, Zealand, We Build Denmark og Odense Robotics.

Alle partnere er repræsenteret i videns- og læringscenterets Advisory Board, som desuden har repræsentanter fra erhvervsorganisationer, virksomheder og undervisningssektoren.

Her er holdet

michael-svane-femern-belt-development
Michael Svane i spidsen for Advisory Board

I spidsen for FVLC Advisory Board er forperson, rådgiver Michael Svane, der repræsenterer Femern Belt Development, samt næstforperson Mette Glavind, direktør i Teknologisk Instituts Byggeri- og Anlægsdivision.

De øvrige medlemmer er:

Jacob Scavenius, forhandlingssekretær i 3F.

Carsten Krabbe, direktør for Regional Udvikling i Region Sjælland.

Carsten Orth Gaarn-Larsen, koncerndirektør i Danmarks Tekniske Universitet (DTU).

Andreas de Neergaard, dekan på Institut for Mennesker og Teknologi på Roskilde Universitet.

Niels Techen, civilingeniør og ejer af tømrerfirmaet Helmer Christiansen A/S samt formand for SMVdanmark.

Jakob Søndergaard Nielsen, direktør i Metalcolour A/S og formand for DI Lolland-Falster.

Rikke Jensen, direktør i Lolland Kommune som repræsentant for KKR Sjælland.

Henrik Jacobsen, administrerende direktør i Odico A/S som repræsentant for Odense Robotics.

Niels Thorup Madsen, direktør i Bayo. S Skruefundamenter ApS som repræsentant for We Build Denmark.

Michael Bang, direktør i CELF - Center for Erhvervsrettede uddannelser Lolland-Falster som repræsentant for Region Sjællands tekniske skoler og erhvervsskoler.

Martin Juhl, direktør for forretningsudvikling i Holbøll A/S som repræsentant for Region Sjællands tekniske skoler og erhvervsskoler.

Emilie Juel-Helwig, bæredygtighedsdirektør i Femern A/S.

Jérôme Bachelet, technical manager i Femern Link Contractors.

Jens Lautrup Nørgaard, udviklingschef i Zealand – Sjællands Erhvervsakademi.

Dansk Erhverv og det spanske konsortium SICE-Cobra, der med selskabet Femern Systems Contractor er udførende på den såkaldte TEM-kontrakt på Femern-projektet, vælger senere hver en repræsentant til FVLC Advisory Board.

Arbejder med fremtidig placering
Femern Videns- & LæringsCenter er en del af Erhvervsfyrtårnet for bæredygtigt byggeri og erhvervsudvikling med afsæt i Femern Bælt-forbindelsen som ét af otte fyrtårne i Danmark, der er finansieret af bevillinger fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse via REACT-EU-midler.

Femern Videns- & LæringsCenter er foreløbig etableret i Adapteo Kontorhotel i Rødbyhavn, men det er planen at gøre centeret permanent med en placering i egne bygninger, stadig med en placering i Rødbyhavn tæt på Femern-byggepladsen.

”Vi arbejder frem mod at sikre videns- og læringscenteret en permanent placering ved siden af byggepladsområdet i Rødbyhavn og håber at kunne realisere dette i løbet af 2023,” siger direktør Stig Rømer Winther, Femern Belt Development.

Læs også

Studerende og netværk er rykket ind i Femern Videns- & LæringsCenter