Regionsrådsformand Region Sjælland Heino Knudsen og Bestyrelsesformand for Femern Belt Development Holger Schou Rasmussen foran Femern Belt Developments domicil i Rødbyhavn

Som et led i den Regionale Udviklingsstrategi har Region Sjælland indgået en 3-årig medlemskabsaftale med Femern Belt Development.

Aftalen betyder at Region Sjælland støtter Femern Belt Developments arbejde for at skabe regional udvikling og vækst samt arbejdet for en integreret dansk/tysk grænseregion.

Femern Belt Development udfører hver dag mange vigtige opgaver i bestræbelsen på at udnytte de store potentialer, der kommer med Femern-forbindelsen. Det gælder både det store fokus på at få unge ind på uddannelses- og arbejdsmarkedet, hjælp til virksomhederne med at få kontakt til myndigheder og samarbejdspartnere og endelig at skabe bånd til Tyskland, for at sikre et integreret samarbejde i fremtiden. Alt sammen noget der er medvirkende til at skabe vækst og udvikling i Region Sjælland. Derfor glæder det mig, at Region Sjælland kan understøtte FBDs vigtige arbejde i årene fremover”, siger Regionsrådsformand Heino Knudsen.

Glæde hos Femern Belt Development

Aftalen vækker også glæde hos Femern Belt Developments bestyrelsesformand Holger Schou Rasmussen:

Femern Belt Development har vigtige arbejdsopgaver i årene der kommer. Dels i forhold til at sikre at Femern projektet bliver en symbiose af grøn vedvarende energi, der skaber vidensarbejdspladser og innovation. Dels i arbejdet med at få koblet de nordtyske og de østdanske marked områder sammen i en fremtidig region. Der ligger et kæmpe vækstpotentiale i et tættere samarbejde med de tyske naboer, der grænser op til Femern Bælt og samtidig et stort potentiale i et kulturelt såvel som et erhvervsmæssigt samarbejde i en ny Femern Bælt Region