Remote video URL

Formanden for Femern Belt Development, borgmester Holger Schou Rasmussen, og direktør Stig Rømer Winther gør status over året og ser med store forventninger frem til 2021:

2020 blev for Femern-projektet et skelsættende år, der lægger op til et 2021 med vidtrækkende betydning for vækst og beskæftigelse både lokalt og regionalt.

Datoen 3. november 2020 står med flammeskrift over projektet som dagen, hvor enhver tvivl om milliard-projektet blev fejet af bordet. Forbundsdomstolen i Leipzig afviste alle klager, og det betyder, at projektet ikke alene får fuld skrue i Danmark, men at der nu også er grønt lys på tysk side.

Stigende aktivitet
Femern-projektet har gennem hele 2020 ført til stigende aktivitet og nye arbejdspladser.

Rødbyhavn-området summer af aktivitet, og det mærkes ikke alene i lokale entreprenør- og håndværkervirksomheder, men også i serviceerhvervene.

Entreprenørkonsortiet Femern Belt Contractors flyttede først på året 70 medarbejdere fra Holland til Rødbyhavn i forbindelse med anlæggelse af den arbejdshavn, hvorfra tunnel-elementerne skal sejles ud.

Alle, der lægger vejen forbi Rødbyhavn, kan ved selvsyn konstatere dette projekts fremdrift. Havnen er i imponerende hast under færdiggørelse og fremstår i sig selv som et markant bygningsværk.

Ordrebøgerne vokser
Af øvrige aktiviteter kan nævnes, at en række små og mellemstore entreprenører og andre virksomheder er i gang med at byggemodne arealet, hvor tunnel-fabrikken skal opføres.

Andre er beskæftiget på ombygningen af det tidligere Danhotel i Rødbyhavn til bygherrecenter for Femern A/S.

I december begyndte arbejdet med at etablere en ny badestrand ved Lalandia og anlæggelsen af et nyt stort naturområde.

Mange lokale virksomheder har set ordrebøgerne vokse, og endnu flere kommer til at opleve dette i de kommende måneder, når der for alvor skrues op for anlægsarbejderne.

Tunnelfabrikken bygges
I 2021 går anlæggelse af selve tunnelfabrikken i gang. Det vil få aktiviteterne til at brede sig som ringe i vandet langt ud over lokalområdet.

Kun de færreste kan i dag forestille sig omfanget af aktiviteter, når anlæggelsen af Femern-tunnelen for alvor tager fart over de kommende måneder og år.

Deltagerne i den virtuelle Fehmarn Link Business Conference, som Femern Belt Development afviklede 2. december i samarbejde med en række partnere, gav deltagerne et indblik i, hvad der venter.

Entreprenørkonsortierne FLC og FBC løftede sløret for de mange arbejder, der nu sættes i gang, og som kalder på underleverandører, både de små og de mellemstore, og ikke kun i bygge- og anlægsbranchen, men også i mange serviceerhverv.

Mange lokale og regionale virksomheder har i årevis forberedt sig på at kunne løse opgaver på selve tunnel-projektet eller afledte aktiviteter. Der stilles store krav til virksomheder, der vil være med.

Femern Vækst
Femern Belt Development har gennemført en række aktiviteter med det mål at gøre virksomhederne ”Femern-parate”.

Netop nu gennemfører vi i samarbejde med CELF og en række andre erhvervsuddannelsescentre initiativet Femern Vækst, der har plads til 40 virksomheder, som vil bruge Femern-projektet til at skabe egen vækst. Interesserede virksomheder kan stadig nå at komme med.

Udover dette konkrete initiativ står Femern Belt Development fortsat til rådighed for virksomheder, der søger råd og vejledning i forbindelse med Femern-projektet.

Vi har stadig fokus på:

KEY INFORMATION, KEY RELATIONS og KEY BUSINESS.

Med håbet om fortsat fremgang for alle ønsker vi samarbejdspartnere og øvrige venner af huset

GLÆDELIG JUL og GODT NYTÅR.

Stig Rømer Winther                                                      Holger Schou Ramussen

Direktør                                                                           Formand

Femern Belt Development                                             Femern Belt Development