Brødtekst

Femern Belt Development yder strategisk rådgivning til erhvervslivet med fokus på forretningsmuligheder, virksomhedssamarbejder, netværksdannelse, arbejdsmarked og etablering.

Et bredt netværk/relationer og adgang til værdifuld information er de værktøjer, FBD kan bidrage med, når virksomhederne skal have en pejling på, hvor de med fordel kan sætte ind for at få opgaver på Femern-projektet. FDB kan skabe aktiv brobygning mellem de regionale virksomheder og entreprenørerne og deres underleverandører.

FBD har og vil i fremtiden tage initiativ til og medvirke i projekter, der kan fremme virksomhedernes kompetenceniveau og strategiske forståelse af mulighederne i Femern-projektet. Dette sker i samarbejde med andre erhvervsfremmeaktører samt uddannelses- og beskæftigelsessektoren.

Et konkret eksempel er initiativet ”Femern-forbindelsen som vækstdriver”, et to årigt projekt (2020 og 2021), som har til formål at udnytte Femern Bælt-projektets kæmpemæssige potentiale for vækst og øget international konkurrenceevne i små- og mellemstore danske virksomheder.

40 virksomheder primært i bygge- og anlægsbranchen samt servicebranchen kan deltage i projektet.

Aktuelle webportaler:

Yderligere information:

stig-rømer-winther-femern-belt-development

Managing Director Stig Rømer Winther, e-mail: stig@femern.info, tlf. +45 2819 82289

Stig har mere end 30 års erfaring på ledelsesniveau inden for turist- og forretningsudvikling. Han har bred erfaring inden for internationalt samarbejde og har været bestyrelsesmedlem inden for turistindustrien, krydstogtsindustrien, flyindustrien, bilindustrien samt andre grene/sektorer.

Stig har arbejdet med Femern Belt-projektet siden marts 2008 og har gennem de seneste 13 år opbygget et stort netværk blandt centrale interessenter i Danmark og Slesvig-Holsten.