Brødtekst

aviser-femern-belt-development
BeltMedia er et samarbejde mellem disse aviser. Foto: Femern Belt Development

BeltMedia er et samarbejde mellem to danske og to tyske mediehuse: Sjællandske Medier, Lolland-Falsters Folketidende, Lübecker Nachrichten og Kieler Nachrichten.

BeltMedia samarbejdet blev indledt i 2017 på initiativ af Femern Belt Development.

Samarbejdet rummer bl.a. erfaringsudveksling på chefredaktionelt niveau samt journalistiske aktiviteter med artikelskrivning til trykte og elektroniske medier samt udveksling af artikler.

Chefredaktører erfaringsudveksler
De fire chefredaktører, Bente Johannessen, Sjællandske Medier, Lars Hovgaard, Lolland-Falsters Folketidende, Gerald Goetsch, Lübecker Nachrichten og Christian Longardt, Kieler Nachrichten mødes to gange om året på skift i ét af de fire mediehuse.

På møderne udveksler de fire chefredaktører erfaringer, ikke mindst omkring digital udgivelse.

Unge journalister mødes
I BeltMedia samarbejdet mødes unge journalister fra de fire bladhuse i BeltMedia Lab én til to gange om året.

Formålet er dels af give de unge journalister indblik i de fire bladhuses journalistiske aktiviteter samt at ideudveksle omkring artikler og artikelserier med interesse for læsere i både den danske og tyske del af Femern Bælt-regionen.