Brødtekst

Femern Belt Development samarbejder i både Danmark og Tyskland med en række centrale aktører, der har fokus på Femern Bælt-forbindelsen og udvikling af Femern Bælt-regionen. 

Femern Bælt Komitéen er et grænseoverskridende dansk-tysk samarbejde på politisk niveau. Komitéen arbejder for en integreret Femern Bælt region.

Øvrige samarbejdspartnere

Bygherrer

 • Femern A/S ejes af den danske stat og er bygherre på Femern Bælt tunnelen. Selskabet har hovedkvarter i København og kontorer i Rødbyhavn og i Burg, Hamborg og Berlin.
 • Transportministeriet ejer Sund og Bælt A/S, der er moderselskab for Femern A/S.  
 • Vejdirektoratet står for anlæggelse af den nye Storstrømsbro.
 • A/S Femern Landanlæg er overordnet ansvarlig for anlæggelsen af Ringsted-Femernbanen.
 • Banedanmark har ansvaret for planlægning af jernbaneinfrastrukturen i Danmark.

Entreprenørkonsortier

 • Femern Link Contractors (FLC) bygger tunnelen, portaler og ramper.
 • Fehmarn Belt Contractors (FBC) foretager gravearbejdet til søs og etablering af landindvindingen med nye naturområder.
 • Fehmarn Systems Contractors (FSC) har opgaven med at udføre alle tekniske installationer i hele tunnelen mellem Danmark og Tyskland.
 • ELECNOR bygger den store transformatorstation ved indgangen til tunnelen i Rødbyhavn.

Myndigheder

 • Lolland Kommune er produktionssted for tunnelelementerne til de faste forbindelse under Femern Bælt og er myndighedsansvarlig.
 • Femern Agency udfører rekruttering og myndighedsbetjening for arbejdskraft til Femern-byggeriet.

Nationale aktører

 • Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse arbejder for at skabe værdi for danske virksomheder og igangsatte i 2022 et erhvervsmæssigt fyrtårnsprojekt, der har til formål at sikre vækst og udvikling i Østdanmark. Fyrtårnsprojektet løber frem til midten af 2026.
 • Work in Denmark er en del af Beskæftigelsesministeriet og har til formål at hjælpe danske virksomheder med at finde højtkvalificeret udenlandsk arbejdskraft.

Regionale aktører

 • Region Sjælland arbejder for at skabe vækst og udvikling i regionen.
 • Copenhagen Capacity arbejder for lokalisering og bistand til virksomheder, der vil etablere sig i København eller på Sjælland.
 • Erhvervshus Sjælland rådgiver virksomheder om udvikling og vækst.
 • WeBuildDenmark er Danmarks bygge- og anlægsklynge, der giver udviklingsorienterede virksomheder i branchen direkte adgang til viden, sparringspartnere og tværfaglige netværk.
 • Odense Robotics er Danmarks nationale robot- og droneklynge.
 • Teknologisk Institut støtter erhvervslivet i mødet med fremtidens teknologiske og erhvervsmæssige udfordringer.

Medlemmer af Femern Belt Development

 • Lolland Kommune
 • Guldborgsund Kommune
 • Vordingborg Kommune
 • Stevns Kommune
 • Roskilde Kommune
 • Køge Kommune
 • Næstved Kommune
 • Faxe Kommune
 • Svendborg Kommune
 • Langeland Kommune
 • Dansk Industri
 • 3F
 • Region Sjælland

Erhvervsråd Femern Belt Development samarbejder med

 • Business Lolland-Falster
 • Faxe Erhvervsråd
 • Stevns Erhvervsråd
 • Vordingborg Erhverv
 • Slagelse Erhvervsråd
 • Næstvedegnens Udviklingsselskab
 • Connect Køge 
 • Svendborg Erhvervsråd
 • Langeland Erhvervsråd

Erhvervs- og arbejdstagerorganisationer

 • Dansk Industri er en erhvervsorganisation, der varetager interesser, rådgiver og skaber netværk for danske virksomheder.
 • Dansk Byggeri er en erhvervsorganisation, der varetager interesserne for danske virksomheder i byggebranchen.
 • 3F er Danmarks største fagforening med medlemmer inden for mange brancher.

Uddannelsesinstitutioner

 • DTU, Danmarks Tekniske Universitet er et selvejende universitet med uddannelse, forskning, forskningsbaseret rådgivning og innovation.
 • Roskilde Universitet er et universitet, der bidrager til eksperimenterende, nyskabende former for læring og videnskabelse.
 • CELF har uddannelsescentre i Nakskov, Maribo og Nykøbing F. og udbyder en lang række erhvervsuddannelser samt handelsgymnasium (HHX) og teknisk gymnasium (HTX). CELF tilbyder også kursus og efteruddannelse for både medarbejdere og ledige.
 • ZBC er en af landets største erhvervsskoler og Sjællands største gymnasium med otte uddannelsessteder på Sjælland.
 • EUC Sjælland udbyder flere end 20 ungdomsuddannelser og en lang række AMU-kurser fra afdelinger i Køge, Haslev, Vordingborg og Næstved.
 • VUC Storstrøm tilbyder almene, kompetencegivende undervisning i seks byer, Faxe, Vordingborg, Næstved, Nykøbing F., Nakskov og Maribo.
 • SIMAC, Svendborg er en af Danmarks førende maritime uddannelsesinstitutioner. SIMAC tilbyder tre uddannelser på professionsbachelorniveau.
 • Zealand, Sjællands Erhvervsakademi udbyder videregående uddannelser på fuld tid og deltid.

Samarbejdspartnere i Tyskland

 • HanseBelt e.V. er en samarbejdspartner, der arbejder med at udvikle og forbedre rammebetingelserne i den tyske del af Femern-regionen, bl. a. gennem økonomisk udvikling, uddannelse og infrastruktur. Organisationen har flere end 100 af de største virksomheder i Holsten som medlemmer.
 • IHK zü Lübeck er en rådgivende erhvervsorganisation, der fungerer som bindeled mellem erhvervsliv og politikere i Nordtyskland.
 • Kreis Ostholstein arbejder bl.a. med projekter og initiativer, der kan fremme udbyttet af den faste forbindelse under Femern Bælt.
 • Wirtschaftsförderung Lübeck GmbH er et udviklingsselskab for industri, servicefag og institutioner i Lübeck-området.
 • Entwicklungsgesellschaft Ostholstein er et udviklingsselskab, der understøtter virksomheder og kommuner i Østholsten.
 • Den Kongelige Danske Ambassade i Berlin er en samarbejdspartner med indgående viden om udvikling og tendenser i Tyskland.

Grænseoverskridende organisationer

 • STRING arbejder for styrkelse af samarbejdet i regionerne Slesvig-Holsten, Sjælland, Syddanmark og Hovedstadsregion København, de svenske regioner Skåne, Halland og Västra Götaland samt Viken Fylkeskommune og Oslo Kommune i Norge. 
 • Fehmarnbelt Business Council er en sammenslutning af virksomhedsorganisationer i Sydsverige, Danmark samt Schleswig-Holstein og Hamborg og har som formål at fremme virksomhedssamarbejder og erhvervsinteresser i Femern Bælt Regionen.

Virksomheder
Femern Belt Development samarbejder med flere end 450 virksomheder i Region Sjælland.

Internationale virksomheder og konsortier
Femern Belt Development har en løbende kontakt til internationale virksomheder, der har interesse i de store anlægsbyggerier i Østdanmark.

Udenlandske repræsentationer i Danmark

Femern Belt Development samarbejder bl.a. med disse udenlandske ambassader:

 • Tjekkiske Republiks Ambassade i København
 • Den Britiske Ambassade i København
 • Sveriges Ambassade i København