Brødtekst

femern-belt-development

Fonden Femern Belt Development er drivkraft for vækst og udvikling i Region Sjælland og på Sydfyn i relation til Femern-projektets anlægsfase.

Vi er derudover omdrejningspunkt for det grænseoverskridende dansk-tyske samarbejde.

Vi tilbyder en række ydelser rettet specifikt mod erhvervslivet med afsæt i de muligheder, der opstår i forbindelse med anlæggelse af Femern Bælt forbindelsen, og vi igangsætter og deltager aktivt i en række udviklingsprojekter og events.

Ydelser og kompetencer
Her finder du en oversigt over vores ydelser og kompetencer 

Medlemmer
Medlemmerne af Fonden Femern Belt Development er:
Region Sjælland, 3F, DI samt følgende kommuner: Lolland, Guldborgsund, Vordingborg, Stevns, Faxe, Køge, Næstved, Svendborg, Langeland og Roskilde.

Partnernetværk
Vi har et tæt partnernetværk på såvel den danske som tyske side af Femern Bælt. 
 

Medarbejdere og bestyrelse
Femern Belt Development har p.t. otte medarbejdere samlet på adressen Vestre Kaj 68, Rødbyhavn, 4970 Rødby.

Fonden ledes af en bestyrelse sammensat af repræsentanter fra Region Sjælland, regionens kommuner, DI, LO samt erhvervslivet i regionen.
 

Fonden Femern Belt Developments vedtægter(pdf) 

Retningslinjer for god fondsledelse(pdf)