Tunnelelementfabrikken i Rødbyhavn skal gøres permanent, har et folketingsflertal besluttet. Foto: Femern A/S

Sund & Bælt har igangsat arbejdet med en miljøkonsekvensvurdering af en permanentgørelse af Femernprojektets tunnelelementfabrik i Rødbyhavn.

Alle interesserede inddrages i en offentlig idé- og forslagsfase, hvor borgere, virksomheder, myndigheder og andre interesserede har mulighed for at komme med idéer, forslag og synspunkter, der kan indgå i det videre arbejde med at skabe en blivende fabrik.

Idéfasen løber frem til 28. november 2022.

Mange samfundsmæssige fordele
Når produktionen af tunnelelementerne til Femern-projektet er færdiggjort, var den oprindelige tanke at rive fabrikken ned.

Der er imidlertid mange samfundsmæssige fordele ved at bevare det samlede produktionsareal med arbejdshavn, adgangsveje, forsyningspunkter og kontor- og administrationsfaciliteter.

Det gælder bl.a. økonomiske-, miljømæssige- og tidsmæssige fordele samt ikke mindst muligheden for at bevare arbejdspladser, fastslår Sund & Bælt og fortsætter:

”Ud over at levere elementer til fremtidige statslige megainfrastrukturprojekter vil fabrikken kunne bruges til andre statslige (og ikke statslige) megaprojekter, som kræver produktions- og udskibningsfaciliteter. Det vil bl.a. være en oplagt mulighed at producere og udskibe elementer til den store udbygning af vindenergi, som er nødvendig for at nå regeringens ambition om klimaneutralitet i 2050.”

Politisk opbakning til element-fabrikkens bevarelse
Den politiske tilslutning til en bevarelse af tunnelelement-fabrikken blev slået fast i den ”Infrastrukturplan 2035”, et flertal i Folketinget besluttede i juni i år, og hvori det om elementfabrikken i Rødbyhavn hedder:

”Parterne ser positivt på muligheden for, at Sund & Bælt bevarer den kommende elementfabrik, som etableres ved Rødbyhavn på Lolland i forbindelse med Femern Bælt-forbindelsen. Det vil fastholde lokale arbejdspladser på Lolland samtidig med, at fabrikken kan bidrage til at billiggøre kommende projekter, da der ikke vil være behov for at etablere nye produktionsfaciliteter til projekterne.”

Borgermøde fysisk og online
Sund & Bælt har afviklet et idemøde i København og et borgermøde i Rødbyhavn om fremtiden for tunnelelement-fabrikken og holder endnu ét torsdag 17. november kl. 17-19 i Femern A/S´ bygherrecenter i Rødbyhavn.

Udover fysisk fremmøde er der er også mulighed for at deltage i dette møde online på sundogbaelt.dk/elementfabrik.

Yderligere information
Sund & Bælts hjemmeside

Se Sund & Bælt´s informationspjece her