Brødtekst

Fonden Femern Belt Development er drivkraft for vækst og udvikling i Region Sjælland og på Sydfyn i relation til Femern-projektets anlægsfase.

Vi er derudover omdrejningspunkt for det grænseoverskridende dansk-tyske samarbejde.

Vi tilbyder en række ydelser rettet specifikt mod erhvervslivet med afsæt i de muligheder, der opstår i forbindelse med anlæggelse af Femern Bælt forbindelsen, og vi igangsætter og deltager aktivt i en række udviklingsprojekter og events.

Key point of contact
Femern Belt Development er erhvervslivets ”Key point of contact” i relation til Femern Bælt forbindelsen.

I kraft af et betydeligt netværk og et tæt samarbejde med en række partnere i såvel Danmark som Tyskland fungerer vi som bindeled og rådgiver erhvervslivet.

Vi kan skabe værdifuld kontakt til andre virksomheder, til organisationer, myndigheder m.v.

Femern Belt Developments ydelser og ekspertiser:

Yderligere information
Ønsker du yderligere information om Femern Belt Developments ydelser og kompetencer og om virksomheden generelt, er du velkommen til at kontakte

stig-rømer-winther-femern-belt-development

Managing Director Stig Rømer Winther, e-mail: stig@femern.info, tlf. +45 2819 82289

Stig har mere end 30 års erfaring på ledelsesniveau inden for turist- og forretningsudvikling. Han har bred erfaring inden for internationalt samarbejde og har været bestyrelsesmedlem inden for turistindustrien, krydstogtsindustrien, flyindustrien, bilindustrien samt andre grene/sektorer.

Stig har arbejdet med Femern Belt-projektet siden marts 2008 og har gennem de seneste 13 år opbygget et stort netværk blandt centrale interessenter i Danmark og Slesvig-Holsten.