Network Zealand

Lokation

Network Zealand
Fabriksvej 9
Holeby 4960
Danmark
54° 42' 45.576" N, 11° 28' 51.5712" E
DK

I Network Zealand gør vi en aktiv indsats for at tiltrække opgaver til medlemmerne af netværket og lader alle medlemmer byde på en given opgave - enten alene eller i samarbejde med andre virksomheder. Det vigtigste for os er at tiltrække så mange opgaver til netværkets medlemmer som muligt.

Netværket ejes af medlemmerne og alle kontingenter går alene til driften af netværket og de arrangementer, som netværket laver for medlemmerne. Der er altså ingen ‘ejere’, som skal tjene på netværkets aktiviteter. De eneste der skal tjene på netværket er nemlig medlemmerne.

Som medlem i Network Zealand opfordres man ikke kun til selv at byde på de forskellige opgaver, som kanaliseres gennem netværket, men også til at være parat til at samarbejde med andre medlemsvirksomheder om bud på enkeltstående opgaver eller delentrepriser i forbindelse med f.eks. større anlægsprojekter lokalt, regionalt, nationalt og internationalt.

Hovedformålet er at udnytte kompetencer og ressourcer på tværs af de enkelte medlemsvirksomheder for derved at skabe konsortier, der kan byde på opgaver samt levere en kvalitet og volumen, der overgår den enkelte medlemsvirksomheds formåen.

Kom og besøg Network Zealand og hør, hvordan vi som et moderne erhvervsnetværk skaber muligheder og vækst for vore medlemmer.

Femern Update udsendes ca. 10 gange om året med information om de store bygge- og anlægsprojekter i Østdanmark og udviklingen i Femern Bælt-regionen.

Her kan du se udvalgte møder og arrangementer, som vi eller vores samarbejdspartnere afholder. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Det er interessant at følge de store anlægsprojektet på tættere hold. Vi deler gerne vores viden om dem. Se vores besøgspakker og tilbud om foredrag.

Femern Belt Development har desværre ingen ledige stillinger i øjeblikket