Femern Belt Development

Lokation

FBD
Vestre Kaj 50 C
Rødby 4970
Danmark
54° 39' 20.7144" N, 11° 20' 49.1604" E
DK

Femern Belt Development er et udviklingsselskab, der har til formål at sikre, at Region Sjællands borgere og virksomheder får størst muligt udbytte af den faste forbindelse under Femern Bælt. Det gælder både før, under og efter anlægsfasen. 

Viden der skaber vækst
Vi er et videncenter, der indsamler, bearbejder og videreformidler viden, som kan fremme erhvervsudviklingen og beskæftigelsen og dermed sikrer, at vi udnytter de potentialer, der opstår i de store byggerier optimalt.
 
Vi er den koordinerende kraft i Femern Bælt regionen 
Vi er én af en række aktører, der arbejder for at få den største effekt af de nye muligheder, der opstår med de store anlægsprojekter i Region Sjælland. Vi har en koordinerende rolle over for andre aktørers initiativer og sikrer sammenhæng.
 
Vi bygger en mental bro 

Derudover arbejder vi for at skabe en region, hvor der kan udveksles arbejdskraft, erhverv og kultur. Vi arbejder for at skabe et mentalt fællesskab i Femern Bælt-regionen. Det gør vi bl.a. gennem grænseregionalt samarbejde mellem Danmark, Tyskland og Sverige.

Vi arrangerer for jer
Vi tilbyder at arrangere jeres besøg eller dele af det. Vi kan fx hjælpe med kontakt til andre besøgssteder. Vi kan guide jer rundt i forbindelse med besøg ved udsigtsplatformen for Femern-tunnelen. Vi tilbyder ture på dansk, engelsk eller tysk.

Femern Update udsendes ca. 10 gange om året med information om de store bygge- og anlægsprojekter i Østdanmark og udviklingen i Femern Bælt-regionen.

Her kan du se udvalgte møder og arrangementer, som vi eller vores samarbejdspartnere afholder. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Det er interessant at følge de store anlægsprojektet på tættere hold. Vi deler gerne vores viden om dem. Se vores besøgspakker og tilbud om foredrag.

Femern Belt Development har desværre ingen ledige stillinger i øjeblikket