Dansk-tysk samarbejde om ny uddannelse med internationalt perspektiv

studerende-femern-belt-development

Roskilde Universitet (RUC) og Christian Albrechts Universität zu Kiel lancerer nu en to-årig masteruddannelse, ”Double master´s degree in Business Administration”.
De studerende gennemfører uddannelsen dels i Roskilde, dels i Kiel og skriver projekter med andre studerende fra begge universiteter. Gennem projektarbejdet og undervisningen lærer de studerende at identificere muligheder og udfordringer i virksomhedsledelse, særligt i samarbejde mellem danske og tyske virksomheder, myndigheder og organisationer.
Uddannelsesforløbet giver de studerende en kandidatgrad fra både Roskilde Universitet og Christian Albrechts Universität zu Kiel.

Internationale virksomhedssamarbejder
Det er den kommende Femern-forbindelse, der er baggrunden for det dansk-tyske undervisningssamarbejde. Med denne forbindelse er der brug for ny viden, øget samarbejde og innovation på begge sider af grænsen.
Dette uddannelsesforløb giver de studerende en unik mulighed for at studere internationale virksomhedssamarbejder, både i Femern-regionen og i andre regioner i Danmark og Tyskland.

Indgående kendskab til dansk-tysk samarbejde
Studerende, der er indskrevet på RUC, begynder førte semester i Roskilde. Andet semester gennemføres i Kiel, hvor den studerende møder de tyske studerende, og sammen med dem gennemføres et projekt over de efterfølgende to semestre.
”Fordelen for de studerende på uddannelsen er, at de får indgående kendskab til det dansk-tyske samarbejde og virksomhedskulturen i begge lande. Tyskland er jo Danmarks største eksportmarked, og der er stor efterspørgsel efter profiler, som kan noget på dette område,” siger lektor Margit Neisig, RUC i en pressemeddelelse.

Uddannelsesforløb på engelsk
Det er ikke nødvendigt at kunne tysk for at gennemføre den nye uddannelse, fordi forløbet foregår på engelsk. Men der er mulighed for at tage tyskundervisning ved siden af studiet.
”Med uddannelsen understreger Roskilde Universitet, at vi er regionens universitet. Region Sjælland satser på at udvikle det dansk tyske samarbejde, da Femern-forbindelsen jo gør, at vi udvikler os til at være en grænseregion, hvor koblingen til Tyskland bliver betydeligt tættere. Det kan booste hele området,” siger lektor Margit Neisig, RUC.
Den dobbelte kandidatuddannelse lanceres fra efteråret 2024.

Yderligere information
Læs om uddannelsen på RUC´s hjemmeside

Femern-projektet skal bringe flere unge ind på en erhvervsuddannelse

skills-femern-belt-development

Femern-projektet skal være løftestang for at få flere unge ind på en erhvervsuddannelse.
Det er tanken bag en partnerskabsaftale mellem Femern-projektet og EuroSkills2025 frem mod europa- mesterskaberne i Skills i 2025 i Herning.

Uddannelse af fremtidens faglærte arbejdskraft
I Sund & Bælt, der gennem datterselskabet Femern A/S bygger Femern Bælt-tunnelen, ser bæredygtighedsdirektør Emilie Juel-Helwig frem til samarbejdet med EuroSkills2025 og understreger Femern-projektets samfundssansvar for uddannelsen af fremtidens faglærte arbejdskraft.
”Femern Bælt-tunnelen er et konkret og meget synligt projekt, og vi skal selvfølgelig bidrage til at uddanne så mange unge mennesker som muligt, mens vi bygger. En samarbejdsaftale med Euro-Skills2025 og EM i Skills i Herning eksponerer projektet blandt de unge og understøtter den fælles indsats for at tiltrække potentielle lærlinge til bygge- og anlægsbranchen,” siger Emilie Juel-Helwig.

En alvorlig udfordring
Bestyrelsesformand for EuroSkills2025, tidligere statsminister Poul Nyrup Rasmussen, ser Femern-projektet som et perfekt match for at skabe fornyet interesse for erhvervsuddannelserne.
”Manglen på faglærte er en alvorlig udfordring for erhvervslivets muligheder for vækst, velfærden og den grønne omstilling. Vi har brug for projekter med en international profil som Femern- byggeriet til at vise de unge, at en erhvervsuddannelse giver dig unikke færdigheder, som øger dine muligheder for en spændende karriere," siger Poul Nyrup Rasmussen.
Når tunnelen er færdigbygget i 2029, forventes det, at flere end 1.000 lærlinge svarende til 500 lærlingeårsværk har gennemført dele eller hele deres uddannelse på Femern-projektet. 

Femern-projektet som frontløber for flere unge til erhvervsuddannelserne

tunnel-talenter-femern-belt-develpment

Femern A/S vil med et nyt undervisningsforløb med overskriften ”TunnelTalenter” vække skoleelevers interesse for erhvervsfaglige karriereveje.

”TunnelTalenter” er et gratis tilbud til grundskoler i hele Danmark og skal gennem en praksisnær og legende tilgang lære eleverne om danmarkshistoriens største infrastrukturprojekt, byggeriet af Femern Bælt-forbindelsen.

Værdifuldt bidrag til at vende udviklingen
Andelen af unge, der søger ind på en erhvervsuddannelse lige fra 9. eller 10. klasse, har konstant ligget på omkring 20 procent i flere år, og det er langt fra tilstrækkeligt til at imødekomme behovet i branchen.

Oliver Sellner Vonsild, afdelingschef for social bæredygtighed på Femern-projektet, håber, at ”TunnelTalenter” bliver et værdifuldt bidrag til at vende udviklingen.

”Byggebranchen i Danmark har brug for, at flere unge bliver præsenteret for erhvervsuddannelserne. Derfor håber vi på at kunne vække interessen for byggefagene hos flere unge. Vi er virkelig nysgerrige på alt det, som skoleklasserne kommer til at finde på med materialet,” siger Oliver Sellner Vonsild.

Undervisningsmaterialet ”TunnelTalenter” er udviklet i samarbejde med Femern A/S, Autens ApS, Vendelboe Kommunikation og Serious Games Interactive og vil være klar til de første elever i grundskolen i skoleåret 2024/2025.

Yderligere information
Læs mere om tilmelding og materialet her

Femern-projektet tiltrækker lærlinge

smedelærling-femern-belt-development

Minimum 500 lærlingeårsværk skal uddannes på Femern Bælt-projektet, og langt størstedelen i entreprenørkonsortiet Femern Link Contractors, FLC,

Af de 470 lærlingeårsværk, der er aftalt mellem bygherren Femern A/S og FLC, er på nuværende tidspunkt gennemført 162 svarende til en tredjedel af målsætningen, oplyser Femern A/S.

FLC uddanner disse fuldtidslærlinge direkte indenfor 15 forskellige uddannelser og i alt 18 uddannelser medregnet lærlinge hos underleverandører:

Kontoruddannelse med speciale i administration, kontoruddannelse med speciale i økonomi, indkøbsassistent, teknisk design, bygningsstruktør, anlægsstruktør, procesoperatør, ejendomsservicetekniker, smed, elektriker, serviceassistent, kranfører, sikkerhedsvagt, IT-support, datatekniker med speciale i infrastruktur, lager- og logistikoperatør, cater og maskinfører.

Godt samarbejde med uddannelsesinstitutioner
”Vi har siden september 2021, hvor vi ansatte den første lærling, i alt indfriet 162 lærlingeårsværk på projektet indenfor 18 meget forskellige uddannelser. Det er en milepæl, vi er stolte over at have nået. I øjeblikket har vi cirka 100 fuldtidslærlinge ansat,” siger Charlotte Lie Steen, der er ansvarlig for lærlingeindsatsen hos FLC.

Hun fremhæver et rigtigt godt samarbejde med uddannelsesinstitutionerne kombineret med stærk fokus på trivsel blandt lærlingene som årsag til succesen. Den indsats er FLC blandt andet blevet hædret for i 2023 ved at blive kåret til årets læreplads på Sjælland af ZBC, Zealand Business College.

”Derfor er jeg overbevist om, at vi kommer i mål med vores andel af lærlingemålsætningen,” siger Charlotte Lie Steen.

Byggebranchen har et stort ansvar
Hos bygherren, Femern A/S, er der glæde at spore over FLC’s bidrag til den samlede lærlingeindsats.

”Byggebranchen har et stort ansvar for at bidrage til at uddanne fremtidens kvalificerede arbejdskraft, og det ansvar tager vi som bygherre seriøst. Derfor er det en stor glæde, at FLC er godt på vej med at opfylde deres forpligtelse til at uddanne 470 lærlingeårsværk i byggeperioden. FLC’s dedikerede lærlingekoordinatorer og uddannede lærlingeansvarlige i hvert sjak er nogle af de tiltag, som har bidraget til deres gode resultat,” siger Emilie Juel-Helwig, direktør for bæredygtighed på Femern Bælt-projektet.