Rundkørsel på Falster til den nye Storstrømsbro er færdig

rundkørselfemern-belt-development

På Falster skal vejen, der fører frem til den nye Storstrømsbro, tilsluttes i en ny rundkørsel på Gåbensevej i stedet for den nuværende Gåbensevej/Storstrømsvej/Orehoved Langgade.

Rundkørslen er anlagt, oplyser Vejdirektoratet, og nu er benet mod Storstrømsvej blevet asfalteret og klar til trafik. Rabatterne er også færdiggjort, striberne er malet, og der er sat skilte op.

Det betyder, at trafikken nu kan lægges tilbage – ikke til den gamle rundkørsel, men til den nye ved siden af, og trafikanterne kan igen dreje af mod Storstrømsvej. Den nuværende trafikomlægning er derfor ophævet fra onsdag 17. juli 2024.

Den gamle rundkørsel på Gåbensevej bliver fjernet omkring et år efter åbning af den nye Storstrømsbro.

Deutsche Bahn: Tyske anlæg bliver klar til Femern-tunnelens åbning i 2029

Puttgarden-maj-2024-femern-belt-development

Deutsche Bahn (DB) præsenterede tre interessante nyheder på en kommunalkonference i Ostholstein denne uge:

 • Ny Femernsund-tunnel bliver klar til Femern-forbindelsens åbning i 2029
 • Udbygning af vejen mellem Puttgarden og Heiligenhafen går efter planen, og
 • Trafikken på Femernsundbroen rammes ikke så hårdt som forudset

Tyske landanlæg bliver klar
”Vi er på rette vej, og vores tidsplan holder,” fastslog DB-koncernrepræsentant Ute Plambeck  om bygningen af en kombineret vej- og togtunnel under Femernsund til aflastning af flaskehalsen på den tyske side, den nuværende Femernsundbro, ifølge det tyske netmedie hl-live.de.

Projektleder Jutta Heine-Seela, DB InfraGo bekræftede, at de tyske landanlæg vil være klar til indvielsen af Femern Bælt-tunnelen i 2029.

”Vi udnytter i samråd med Eisenbahnbundesamt alle muligheder for at fremskynde processen, så Sundtunnelen kan tages i brug samtidig med Femern Bælt-tunnelen,” sagde hun.

DB-teknikeksperten Claus Scherbarth afviste på konferencen, at elementerne til den tyske tunnel – som foreslået fra flere sider - kan produceres på Tunnelelementfabrikken i Rødbyhavn.

”Nedsænkningen af tunnelelementerne ville kræve en betydelig uddybning af sejlrenden i sundet på grund af lav vanddybde og forlænge byggetiden markant. Desuden ville det være et betydeligt indgreb i et FFH-område (fauna-flora-habitat område, red.),” sagde Claus Scherbarth ifølge hl-live.de.

Vejanlæg følger tidsplanen
Tidsplanen for udbygningen af den tyske motorvej på strækningen B207 mellem Puttgarden og Heiligenhafen holder, fastslog projektleder Dr. Benedikt Zierke fra projektorganisationen DEGES på konferencen.

Udbygningen omfatter 16,3 kilometer til fire spor med et nødspor. Arbejdet blev igangsat i august 2023 og omfatter desuden fire vejtilslutninger og broer. Den første bro ved Puttgarden er under konstruktion, og yderligere byggeforberedelser er sat i værk.

Trafikken rammes ikke så hårdt
DB-koncernrepræsentant Claus Plambeck havde gode nyheder om renoveringen af Femernsundbroen, hvor arbejdet med udskiftningen af 40 bærende kabler nu er halvvejs.

I forbindelse med udskiftningen af de resterende kabler var det forventet, at broen i en længere periode kun ville være farbar i ét spor, men denne periode er nu reduceret betydeligt til tre dage fra 9. til 11. juli – altså tirsdag til torsdag, så weekendtrafikken ikke rammes.

Hele udskiftningen ventes afsluttet inden sommeren 2025.

Nu fløjtes til afgang for næste etape af klimavenlig jernbane, der forbinder Danmark og Europa

ringsted-femern-banen-femern-belt-development

2024 bliver året, hvor anlæggelsen af den nye klimavenlige jernbane, der skal binde Europa sammen via den kommende Femern-forbindelse, for alvor tager form.

Den cirka 115 kilometer lange Ringsted-Femern Bane er færdiggjort på strækningen mellem Ringsted og Nykøbing Falster.

I de kommende år udvider og opgraderer Banedanmark Kong Frederik IX´s bro over Guldborgsund ved Nykøbing Falster, og samtidig anlægges en ny dobbeltsporet jernbane mellem Nykøbing Falster og Rødbyhavn.

Gør klar til fremtidens grønne el-tog
Banedanmark har i 2022 og 2023 fjernet den gamle enkeltsporede jernbanestrækning mellem Nykøbing Falster og Rødbyhavn, og herefter er anlagt en ny banedæmning, der kan bære den kommende dobbeltsporede jernbane.

Samtidig er bygget en ny station ved Holeby.

Nu gør Banedanmark klar til at anlægge den nye jernbane hen over Lolland.

Arbejdet ventes at stå på gennem hele 2024, hvorefter strækningen skal elektrificeres og gøres klar til fremtidens grønne el-tog.

Derudover skal det nye fælleseuropæiske digitale signalsystem ERTMS udrulles på strækningen, hvilket gør det muligt at køre grænseoverskridende togtrafik via Femern-tunnelen.

El-tog mellem Næstved og Nykøbing Falster i 2026
På strækningen mellem Ringsted og Nykøbing Falster har Banedanmark i perioden 2017-2021 opgraderet spor og stationer og anlagt et nyt dobbeltspor på Falster mellem Orehoved og Nykøbing.

Strækningen mellem Ringsted og Næstved blev elektrificeret i efteråret 2021, og i december 2021 tog Banedanmark et nyt digitalt signalsystem i brug mellem Mogenstrup og Nykøbing Falster.

Det bliver muligt at indsætte el-tog på strækningen mellem Næstved og Nykøbing Falster, når den nye Storstrømsbro efter planen står færdig i 2026.

Klimavenlig transportkorridor
Ringsted-Femern Banen er blandt Danmarkshistorien største anlægsprojekter.

Den bliver en vigtig del af den kommende nye klimavenlige transportkorridor mellem Danmark og Europa, når Femern-forbindelsen efter planen åbner i 2029 og nedbringer rejsetiden mellem København og Hamborg til ca. 2 timer og 30 minutter.

Fakta om jernbane-projektet
Når Ringsted-Femern Banen er udbygget, er der:

 • Rettet kurver ud, så togene kan øge farten til op til 200 km/t
 • Anlagt ny linjeføring nord og syd for Glumsø, syd for Vordingborg og syd for Eskilstrup
 • Bygget overhalingsspor nord for Glumsø, ved Orehoved og Holeby
 • Anlagt nyt dobbeltspor mellem Nykøbing Falster og Holeby
 • Udgravet en ny sejlrende ved Masnedsund til Vordingborg Havn
 • Ombygget perroner på Glumsø Station og Lundby Station
 • Forlænget perroner på Vordingborg Station og bygget ny gangbro
 • Flyttet og forlænget perroner på Nørre Alslev og Eskilstrup stationer, samt bygget nye gangbroer
 • Bygget nyt vejanlæg i Eskilstrup som erstatning for den nuværende jernbaneoverkørsel
 • Foretaget en større sporombygning på Nykøbing Falster Station og anlagt ny station ved Holeby
 • Anlagt faunapassager, så dyrearter kan komme på tværs af banen
 • Støjisoleret 1700 bygninger og opsat støjskærme udvalgte steder
 • Elektrificeret på hele strækningen

Ringsted-Femern Banen færdiggøres: Nu lægges 124.000 skinner på Lolland

ringsted-femern-banen-femern-belt-development

Efter et omfattende jordarbejde er Banedanmark nu klar til at lægge selve sporene på den nye bane fra Nykøbing Falster til den kommende station ved Rødby. Det er en strækning på 32 km med dobbeltspor, oplyser Banedanmark. 

I projektet indgår 124.000 skinner, 58.000 kubikmeter skærver, 100.000 sveller og 18 sporskifter.

Bygger uden store maskiner
Selvom Ringsted-Femern Banen er et af de største anlægsprojekter i danmarkshistorien, bygger Banedanmark den nye bane på Lolland uden de store maskiner, som man ellers er vant til at se, når Banedanmark bygger og fornyer. 

”Det er en god løsning, når der ikke er tidspres – og så er det også den billigste løsning at bygge uden de store maskiner. Vi har nemlig tiden til det, fordi de omkringliggende projekter først skal være færdige, for at der kan køre tog – derfor har vi en længere deadline, end man normalt har ved sporfornyelsesprojekter. Vi får dog en justeringsmaskine på projektet til sidst. Det er spændende at prøve det på den her måde,” siger projektleder Asmat Ziraki, Banedanmark.

Færdiggøres i 2024
Arbejderne går i gang i slutningen af marts, og Banedanmark forventer, at banen mellem Nykøbing Falster og Femern-tunnelen er lagt inden årets udgang. 

Når banen på Lolland er færdiggjort, skal strækningen bl.a. også elektrificeres og digitaliseres. Strækningen er tidligst klar til at køre tog, når Femern-tunnelen står klar, hvilket efter planen sker i 2029. 

Kommende motorvej ved Næstved ind i ny fase finn@femern.info ons, 02/07/2024 - 08:47
motorvej-næstved-rønnede-femern-belt-development

7. februar 2024 -

Nu indledes forberedelserne til opgradering af landevejen Næstved-Rønnede og af Vestmotorvejen.

Vejdirektoratet tager nu næste skridt i opgraderingen af den 15 kilometer lange landevej mellem Næstved og Rønnede til motorvej.

I den politiske aftale i 2021 om Infrastrukturplan 2035 er afsat midler til at anlægge den nye motorvej til erstatning for den nuværende tosporede landevej med en hastighedsbegrænsning på 80 km i timen og med flere delstrækninger på 50, 60 eller 70 km i timen.

Ny miljøkonsekvensvurdering
I løbet af 2024 og 2025 gennemfører Vejdirektoratet en opgradering af miljøkonsekvensvurderingen (tidligere VVM).

Opdateringen fokuserer på data om miljø- og naturforhold, beskyttede arter og hvorledes projektets påvirkning af disse kan minimeres.

Miljøkonsekvensvurderingen skaber grundlaget for en endelig beslutning om projektet og en kommende anlægslov.

Biologer vil i den kommende tid kortlægge plante- og dyrelivet for at vurdere de miljømæssige konsekvenser af den nye motorvej, og hvad myndighederne kan gøre for at bevare naturen bedst muligt. Vejdirektoratet vil derfor lave feltundersøgelser i et større område omkring motorvejen.

Det videre forløb
Når opdateringen af miljøkonsekvensvurderingen er færdig i 2025, afvikles en offentlig høring, ligesom der bliver indkaldt til ét eller flere borgermøder. Inden de mere detaljerede forberedelser til anlægsarbejderne kan gå i gang, skal der fremsættes og vedtages en anlægslov i Folketinget – formentligt i 2026. Fra en anlægslov er vedtaget i Folketinget, vil der gå 5-6 år, inden vejen kan stå færdig.

Opgraderer Vestmotorvejen
Vejdirektoratet indleder også arbejdet med opgradering af E20 Vestmotorvejen mellem Korsør og Vemmelev med et nødspor, der ligeledes er en del af Infrastrukturplan 2035.

Før anlægsarbejdet kan indledes i 2026 skal først udarbejdes en miljøkonsekvensvurdering af projektet, og det arbejde sætter Vejdirektoratet nu i gang.

Region Sjælland og kommunerne klar med fælles plan for trafikudbygning finn@femern.info tir, 01/30/2024 - 09:07
trafik-femern-belt-development

30. januar 2024 - 
Region Sjælland og regionens 17 kommuner præsenterer nu regering og Folketinget for en samlet plan for ønsker på trafikområdet.

Planen ”Sjælland baner vejen frem” omfatter seks prioriterede projekter og en række indsatsområder:

 • Den Sjællandske Tværforbindelse (Motorvej Næstved – Slagelse – Kalundborg)
 • Dobbeltspor Køge - Køge Nord med ekstra perron på Køge Station
 • Den Sjællandske timemodel (Tog til København på max. en time fra byer som Nykøbing F. og Kalundborg)
 • Samlet løsning for vejforbindelserne mellem Roskilde, Køge og Ringsted, herunder opgradering af rute 6 og rute 14
 • Klar til åbningen af Femern forbindelsen i 2029
 • Udbygning af hele rute 9 på Lolland med fremskudt færgeleje ved Tårs 

Grøn omstilling
Region Sjælland og kommunerne lægger samtidig vægt på den grønne omstilling, bæredygtig udvikling og udfordringerne med trafikstøj.
Mobilitet for alle er et særligt fokuspunkt med indsatsområder om bæredygtige landdistrikter, attraktive trafikale knudepunkter og samlet indsats for cyklisme og transportmuligheder for unge til uddannelse.

Fælles fokus på miljø
Regionsrådsformand Heino Knudsen glæder sig over den fælles plan for ønsker på trafikområdet.
”Jeg synes, vi har fundet frem til meget vigtige og gode fælles prioriteringer for både vej og bane samtidigt med, at vi har fokus på miljøet og at fremme den grønne omstilling. Det ligger mig meget på sinde. Mobilitet og transportmuligheder er afgørende for udviklingsmulighederne i Region Sjælland - for virksomhederne og for borgerne i hverdagen, til arbejde, skole eller fritidsaktiviteter. Nu skal vi i gang, og vi ved det bliver et langt sejt træk. Et første skridt er, at vi formidler vores fælles ønsker til Folketinget og regeringen,” siger Heino Knudsen.

Glæde over enighed
Formanden for kommunesamarbejdet KKR Sjælland og borgmester i Vordingborg kommune, Mikael Smed, glæder sig over den sjællandske enighed på trafikområdet.
”Det er imponerende, at 17 kommuner og regionen igen står sammen – men det er også bare helt nødvendigt, ellers bliver vi ikke hørt. Vi er enige om seks prioriterede projekter, som vi skal arbejde for at få realiseret. Vi skal også arbejde for trafikalt bæredygtige landdistrikter, fremme cyklismen, gøre det nemmere for de unge at komme til uddannelse og meget mere. Det skal være attraktivt at bo og arbejde i vores kommuner,” siger Mikael Smed.

Yderligere information
Planen ”Sjælland baner vejen frem” findes her  

Scandlines sejler videre: Klar til nye million-investeringer på Rødby-Puttgarden

futura-scandlines-femern-belt-development

18.12.2023 - 

Rederiet har sat kursen mod fremtiden: Ny fragtfærge, ombygning af hybrid-færger og nyt oplevelses-koncept for passagererne.

Scandlines ruster sig til at sejle ind i en fremtid, hvor forretningen trues af den faste Femern-forbindelse.

En udvidelse af opmarchpladsen i Rødbyhavn og ibrugtagning af en ny færge, der er under bygning i Tyrkiet, skal sammen med yderligere trecifrede million-investeringer og nye tiltag trimme rederiet til fremtidens konkurrence om at transportere gods, biler og personer mellem Danmark og Tyskland.

Det er en aktivitet, der i dag beskæftiger omkring 900 medarbejdere i Rødby og Puttgarden, og Scandlines vil sejle videre mellem Danmark og Tyskland også efter tunnelen er åbnet.

”Vi agter at sejle med samme frekvens som i dag, hvis der er behov for det, og det bliver til priser under, hvad det vil koste at køre gennem tunnelen,” siger CEO i Scandlines, Carsten Nørland.

Ombygger færger til el-drift
I anden halvdel af 2024 indsætter Scandlines fragtfærgen ”Futura” på Rødby-Puttgarden ruten.

Færgen er under bygning i Tyrkiet og udgør en investering på 80 mio. Euro (ca. 600 mio. kr.) inkl. ombygning af havnene til den nye færge.

I de kommende år planlægges ombygning af rederiets nuværende hybridfærger til ren el-drift.

I første fase gælder det to af færgerne på Rødby-Puttgarden ruten, hvilket udgør en samlet investering i størrelsesordenen 31 mio. Euro (over 230 mio. kr.).  

Scandlines har opnået støtte fra det tyske transportministerium til projektet.

Fordele for lastvogne
Der er flere grunde til, at Scandlines ser et fortsat forretningsmæssigt grundlag for at sejle videre efter tunnelens ibrugtagning, hvilket efter planen skal ske i 2029.

Scandlines mener, at rederiets færger vil fremstå som et attraktivt alternativ til tunnelen og dens tilbud om kortere transporttid mellem Danmark og Tyskland.

carsten-nørland-femern-belt-development
CEO Carsten Nørland gør klar til nye million-investeringer. i Scandlines. Foto: Patrick Kirkby/Scandlines

På fragtområdet peger CEO Carsten Nørland på en række forhold, der taler til fordel for, at lastbilchauffører vil vælge færgeoverfarten fremfor tunnelen.

Chaufførerne skal holde pauser, og her er færgen en mulighed, fordi de ganske vist holder pause, men samtidig er i fremdrift, og Scandlines vil – formentlig fra 2030 – desuden kunne tilbyde opladning af elbiler ombord på færgerne.

”Vi forventer generelt en stigende trafik, fordi road taxing vil flytte en del trafik til Rødby-Puttgarden, så dermed bliver kagen, vi skal deles om, større,” siger Carsten Nørland.

Scandlines vil endvidere imødekomme chaufførerne ved at lette ”papir-arbejdet” i forbindelse med varetransport, så det i videst muligt omfang sker, mens varerne er undervejs med lastbilerne på færgen, hvorved chaufførerne sparer tid.

Forventer stigende trafik
Når det gælder passagerer og privatbiler peger Carsten Nørland på en række andre forhold, der stiller færgerne i en gunstig position.

”Den tyske appetit på at drage nordpå er stigende. Vi har de seneste to år set vækstrater på 18 til 20 procent. Vi tror, den tyske interesse vil fortsætte, og for mange tyskere er det en tradition, at ferien starter med en sejltur. Og hvad angår biler nordfra, så ligger færgeoverfarten ideelt for en pause på svenskernes rute.”

”Vi vil i højere grad i fremtiden gøre sejlturen til en oplevelse ved at videreudvikle vores restauranter og cafeteria´er. Sejlturen skal være en tiltrængt pause, hvor både passagerer og biler kan blive ladet op. Og vi vil i vore prissætning blive langt mere aggressive og arbejde dynamisk med attraktive pristilbud til kunderne,” siger Carsten Nørland.

Øget trafik på Østkorridoren
Scandlines forventer ikke, at ibrugtagningen af Femern-tunnelen vil få indflydelse på den såkaldte Østkorridor og dermed på rederiets Gedser-Rostock rute.

”Men vi har set, at trafikken i Østkorridoren vokser, og vi forventer, at den tendens vil fortsætte,” siger Carsten Nørland.

Scandlines regner derfor med i perioder at kunne indsætte færgen ”Kronprins Frederik”, der i øjeblikket bruges som ekstrafærge på Rødby-Puttgarden ruten, på Gedser-Rostock, når fragtfærgen ”Futura” sættes i drift i anden halvdel af 2024.