Ny Storstrømsbro

Lokation

Danmark
DK

Vejdirektoratet anlægger en ny kombineret vej- og jernbanebro med cykel- og gangsti over Storstrømmen mellem Sjælland og Falster.

Den nye Storstrømbro skal åbne for vejtrafik i 2022 og for togtrafikken i 2023.

Det blev en kendsgerning, da partierne bag Togfonden besluttede at fremrykke tidsplanen for færdiggørelse af en nye bro til afløsning for den nuværende kombinerede vej- og jernbanebro fra 1937.

Konkurrencepræget dialog
Vejdirektoratet vil i forbindelse med anlæggelsen af den nye Storstrømsbro benytte sig af udbudsformen konkurrencepræget dialog, som betyder, at Vejdirektoratet vil holde møder med hver enkelt af de prækvalificerede entreprenører med henblik på at finde de bedste løsninger for projektet.

Projektet omfatter to store samt en række mindre entrepriser. De to store er:

 • Anlæggelse af en Ny Storstrømsbro
 • Nedrivning af den eksisterende bro

Sådan er køreplanen
Udbudsmaterialet for den nye Storstrømsbro blev i sommeren 2016 afleveret til de fem prækvalificerede entreprenørkonsortier, som er:

 • Joint venture Vinci Construction Grand Projects SAS – Hochtief Infrastructure GmbH - MT Højgaard A/S
 • Storstrømsbroen Contractors JV, Per Aarsleff A/S – Ed. Züblin AG, Underrådgiver Rambøll A/S, Underentreprenør Strabag SE
 • Rizzani de Eccher s.p.a – N.V. Besix S.A. – Acciona Infraestructuras S.A.
 • Joint venture Obrascon Huarte Lain, S.A. – SK Engineering & Construction Company Ltd
 • Joint venture Itinera s.p.a – Condotte s.p.a - Grandi Lavori Fincosit s.p.a. Underrådgiver Seteco Ingegneria s.r.l.

Entreprenørkonsortiernes frist for afgivelse af tilbud er fastsat til juli 2017, og i efteråret 2017 bliver det efter planen afgjort, hvem der skal udføre arbejdet.

Kontrakten med det vindende entreprenørkonsortium ventes underskrevet i december 2017.

Efter færdiggørelsen af den nye bro udbydes arbejdet med nedrivning  af den gamle bro - forventeligt i 2023.

Yderligere information

Læs mere om projektet på Vejdirektoratets hjemmeside 

  Vejdirektoratet har lavet en film, der viser den ene af de to foreslåede løsninger til en ny Storstrømsbro, nemlig skråstagsløsningen:

  Tag med på en køretur over Storstrømmen.

  Høringssvar
  Femern Belt Development har indgivet høringssvar for "Lov om anlæg af ny Storstrømsbro og nedrivning af den eksisterende Storstrømsbro". Læs høringssvaret
  Femern Belt Development har også indgivet høringssvar vedr. VVM-redegørelse, Storstrømsbroen.
  Læs høringssvaret

  Se på kort

  Femern Update udsendes ca. 10 gange om året med information om de store bygge- og anlægsprojekter i Østdanmark og udviklingen i Femern Bælt-regionen.

  Her kan du se udvalgte møder og arrangementer, som vi eller vores samarbejdspartnere afholder. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

  Det er interessant at følge de store anlægsprojektet på tættere hold. Vi deler gerne vores viden om dem. Se vores besøgspakker og tilbud om foredrag.

  Se videoer om vores aktiviteter og resultater her. Eller find os på youtube eller facebook, hvor du får videoerne, når vi har lagt dem ud.