PASSAGE: projekt for miljøet

Femern Belt Development er partner i det internationale projekt PASSAGE, der har som formål at mindske CO2-udslippet i Europa.

11 partnere fra otte lande arbejder for at reducere logistiske aktiviteters indvirkning på klimaet. Det sker ved at fremme initiativer, der skaber lavere CO2-udledning samt gennem grænseregionale samarbejder i maritime områder i Europa.  

Femern Belt cup 2019