Femern Belt Development har et veludbygget partnernetværk

Lokation

Danmark
DK

Femern Belt Development samarbejder i både Danmark og Tyskland med en række centrale aktører, der har fokus på Femern Bælt-forbindelsen og Femern Bælt-regionen. Vi samarbejder om projekter og aktiviteter, som du kan læse om her på siden.

Femern Bælt Forum er vores rådgivende repræsentantskab bestående af repræsentanter fra vore medlemmer: Erhvervs- og faglige organisationer samt Region Sjælland og kommuner på Sjælland og Fyn.

Femern Bælt Komitéen er et grænseoverskridende dansk-tysk samarbejde på politisk niveau. Komitéen arbejder for en integreret Femern Bælt region.

Øvrige samarbejdspartnere er

Bygherrer

 • Femern A/S ejes af den danske stat og er bygherre på Femern Bælt tunnelen. Selskabet har hovedkvarter i København og kontorer i Rødbyhavn og i Burg, Tyskland.
 • Transportministeriet ejer Sund og Bælt A/S, der er moderselskab for Femern A/S. Ministeriet har ansvaret for statsvejnettet. 
 • Vejdirektoratet  står for udbygning af det danske vejnet.
 • Banedanmark har ansvaret for planlægning af jernbaneinfrastrukturen i Danmark.

Regionale aktører

 • Region Sjælland arbejder for at skabe vækst og udvikling i regionen, og Femern Belt Development har en vækstaftale med regionen og Vækstforum Sjælland.
 • Vækstforum Sjælland arbejder på at skabe økonomisk vækst i Region Sjælland.
 • Copenhagen Capacity arbejder for lokalisering og bistand til virksomheder, der vil etablere sig i København eller på Sjælland.
 • Væksthus Sjælland rådgiver virksomheder og udvikling og vækst.

Erhvervsråd

Lokale aktører

 • Lolland Kommune bliver produktionssted for tunnelelementerne til de faste forbindelse under Femern Bælt. 

Nationale aktører

 • Workindenmark er en del af Beskæftigelsesministeriet og har til formål at hjælpe danske virksomheder med at finde højtkvalificeret udenlandsk arbejdskraft.

Erhvervs- og arbejdstagerorganisationer

 • Dansk Industri er en erhvervsorganisation, der varetager interesser, rådgiver og skaber netværk for danske virksomheder.
 • Dansk Byggeri er en erhvervsorganisation, der varetager interesserne for danske virksomheder i byggebranchen.
 • 3F er Danmarks største fagforening med medlemmer inden for mange brancher.
 • HK er fagforeninger, der er specialiseret i HK'ernes job og forhold på arbejdspladsen.

Uddannelsesinstitutioner

 • DTU, Danmarks Tekniske Universitet er et selvejende universitet med uddannelse, forskning, forskningsbaseret rådgivning og innovation.
 • RUC,  Roskilde Universitet (ruc.dk) er et universitet, der bidrager til eksperimenterende, nyskabende former for læring og videnskabelse.
 • Syddansk Universitet har fem fakulteter med over 27.000 studerende fordelt på hovedcampus i Odense samt regionale campusser i Slagelse, Kolding, Esbjerg og Sønderborg.
 • CELF har uddannelsescentre i Nakskov, Maribo og Nykøbing F. og udbyder en lang række erhvervsuddannelser samt handelsgymnasium (HHX) og teknisk gymnasium (HTX). CELF tilbyder også kursus og efteruddannelse for både medarbejdere og ledige.
 • Selandia uddannelsescenter med to gymnasier, otte fagskoler, en lang række kurser og et bredt efteruddannelsesprogram.
 • ZBC har uddannelsescentre i Ringsted, Næstved og Vordingborg, der udbyder ungdomsuddannelserne Handelsgymnasiet (HHX), Teknisk Gymnasium (HTX) og Handelsskolernes Grunduddannelse (HG).

Samarbejdspartnere i Tyskland

 • Kreis Ostholstein arbejder bl.a. med projekter og initiativer, der kan fremme udbyttet af den faste forbindelse under Femern Bælt.
 • IHK zu Lübeck er en rådgivende erhvervsorganisation, der fungerer som bindeled mellem erhvervsliv og politikere i Nordtyskland.
 • Wirtschaftförderung Lübeck GmbH er en erhvervsorganisation for industrien, servicefagene og institutionerne i Lübeck-området.
 • Entwicklungsgesellschaft Ostholstein er et udviklingsselskab, der understøtter virksomheder og kommuner i Østholsten.
 • Den Kongelige Danske Ambassade i Berlin er en samarbejdspartner med indgående viden om udvikling og tendenser i Tyskland.
 • Baltic Development Forum er en tænketank med et netværk på flere end 8.000 virksomheder og organisationer - fra den private og offentlige sektor, den akademiske verden og medier i Østersø-regionen.
 • HanseBelt er en samarbejdspartner, der arbejder med at udvikle og forbedre rammebetingelserne i Femern-regionen, bl. a. gennem økonomisk udvikling, uddannelse og infrastruktur.

 
Grænseoverskridende organisationer

 • STRING arbejder for styrkelse af samarbejdet i regionerne Hamborg, Slesvig-Holsten, Sjælland og hovedstadsregionen København samt Skåne.
 • Fehmarnbelt Business Council er en sammenslutning af virksomhedsorganisationer i Sydsverige, Danmark samt Schleswig-Holstein og Hamborg og har som formål at fremme samarbejder i Femern Bælt Regionen.

Virksomheder
Femern Belt Development samarbejder med flere end 450 virksomheder i Region Sjælland.

Internationale virksomheder og konsortier
Femern Belt Development har en løbende kontakt til internationale virksomheder, der har interesse i de store anlægsbyggeriet i Østdanmark.

Vægt: 
0

Femern Update udsendes ca. 10 gange om året med information om de store bygge- og anlægsprojekter i Østdanmark og udviklingen i Femern Bælt-regionen.

Her kan du se udvalgte møder og arrangementer, som vi eller vores samarbejdspartnere afholder. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Det er interessant at følge de store anlægsprojektet på tættere hold. Vi deler gerne vores viden om dem. Se vores besøgspakker og tilbud om foredrag.

Femern Belt Development har desværre ingen ledige stillinger i øjeblikket