28. april 2020

Et vækstprojekt for virksomheder der vil frem

Byggeriet af Femern-tunnel vil skabe vækst i mange virksomheder, ikke mindst i Region Sjælland. Illustration: Femern A/S Initiativet ”Femern-forbindelsen som vækstdriver” har fokus på uddannelse og opkvalificering af virksomheder til Femern-opgaver...

28. april 2020

Virksomheder arbejder målrettet mod Femern-forbindelsen

Poul Poulsen, PP Consult mødes med én af virksomhedsgrupperne. Foto: Femern Belt Development Foreløbig er 113 virksomheder fra hele landet med i projektet ”Udnyttelse af virksomheders potentialer ved Femern Bælt forbindelsen”. ”Virksomhedernes...

28. april 2020

Flere Femern-arbejder i gang allerede i år

Anlæggelsen af arbejdshavnen i Rødbyhavn går i gang allerede i år. Illustration: Femern A/S Den officielle byggestart på Femern Bælt-tunnelen er 1. januar 2021, men en lang række forberedende arbejder til det store anlægsprojekt er allerede i gang...

24. april 2020

Stor glæde over Femern-startskud

Arbejdshavnen i Rødbyhavn og den bagvedliggende tunnelfabrik kan nu sættes i gang. Illustration: Femern A/S Igangsætning af Femern Bælt-projektet hilses velkommen af Femern Belt Development: Formanden, borgmester Holger Schou Rasmussen kalder det ”en...

24. april 2020

Anlægsarbejdet på Femern Bælt tunnelen sættes i gang

Model af arbejdshavnen i Rødbyhavn. Illustration: Femern A/S Det brede politiske flertal bag Femern Bælt-forbindelsen har besluttet, at Femern A/S skal sætte anlægsarbejdet på selve tunnelen under Femern Bælt i gang den 1. januar 2021. En enig...

23. marts 2020

EU godkender dansk finansiering af Femern-forbindelsen

Europa-Kommissionen har konkluderet, at modellen for offentlig finansiering af kyst til kyst- forbindelsen over Femern Bælt mellem Danmark og Tyskland er i overensstemmelse med EU's statsstøtteregler. Ledende næstformand med ansvar for konkurrence...

11. marts 2020

Ny dato for Fehmarn Link Business Conference på vej

Direktør Stig Rømer Winther og projektleder Jesper Rønn Kristiansen står i spidsen for det team af medarbejdere fra Femern Belt Development og en række partnere, der er i gang med at planlægge en ny dato for Fehmarn Link Business Conference. Foto...