23. januar 2023

Nu udbygges jernbanestrækningen Nykøbing Falster-Rødbyhavn

Som led i etableringen af den faste forbindelse under Femern Bælt, opgraderer Banedanmark jernbanen fra Ringsted ned mod den kommende tunnel. Ringsted-Femern Banen er et af Danmarkshistoriens største anlægsprojekter, og jernbanen bliver en vigtig del...

16. januar 2023

Femern-entreprenør når tre mio. arbejdstimer uden alvorlige ulykker

Femern Bælt-tunnelens byggeplads er ikke bare den største i Danmark – det er også én af de sikreste. Det viser en opgørelse af antallet af arbejdsulykker hos tunnelkonsortiet FBC, der i januar har nået tre mio. arbejdstimer i træk uden alvorlige...

16. januar 2023

Tyskland fremskynder tunnel-projektet under Femernsund

Nu ser det ud til, at anlæggelsen af en tunnel under Femernsund – mellem øen Femern og det tyske fastland – alligevel kan forventes klar i 2029 samtidig med færdiggørelsen af Femern-tunnelen under Østersøen. Frygten for en forsinkelse af det tyske...

10. januar 2023

Tysk minister ønsker mere fart på Femern-anlæg

Den slesvig-holstenske trafikminister, Claus Ruhe Madsen, ønsker mere fart på de tyske landanlæg til Femern-projektet. ”Vi har tid endnu, men der skal trædes på speederen,” siger han til Deutschen Presse-Agentur. Femern A/S er ansvarlig for...

4. januar 2023

Markante anlægsopgaver på Femern-projektets tyske del i gang i 2023

29. november 2021 var den officielle start på den tyske del af Femern-projektet, da første spadestik blev taget på Femern. Siden har den 90 hektar store byggeplads på Femern gradvis taget form, bl.a. med arbejdshavnen og tunnelportalen, der er anlagt...

2. januar 2023

Ny stor ordre på Femern-projektet: Fire mio. tons skærver fra Norge

Råstofvirksomheden Mibau Stema skal levere de skærver, der skal blandes i betonen til Femern-projektets tunnel-elementer. Konsortiet Femern Link Contractors har indgået aftale med den Aabenraa-baserede virksomhed Mibau Stema om levering af 4 mio...

2. januar 2023

Lollands international skole rider på succesbølge: Udvider nu antallet af elever

Lolland International School i Maribo udvider fra næste skoleår med endnu en klasse, så elevtallet kan hæves fra 100 til 120. Samtidig øges antallet af lærere fra syv til ni. I øjeblikket er skolens elevtal 80, men det ventes fra kommende skoleår at...