13. februar 2019

Mange nye praktikpladser i byggeriet på Sjælland

Antallet af praktikpladser i bygge- og anlægsbranchen er steget betydeligt i Region Sjælland det seneste år. Derfor faldt antallet af elever i såkaldt skolepraktik fra 155 til 81 fra november 2017 til november 2018, oplyser Dansk Byggeri i en...

7. februar 2019

Tysk Femern-ja vækker glæde i tysk erhvervsliv

Sammenslutningen af erhvervsorganisationer i Hamborg og Slesvig-Holsten hilser den tyske myndighedsgodkendelse af Femern Bælt-projektet, der blev underskrevet 31. januar, velkommen. ”Det nordtyske erhvervsliv glæder sig. Med underskriften er taget et...

7. februar 2019

Efter tysk ja til Femern:  Hvad sker der nu?

Endnu en milepæl blev nået, da den tyske myndighedsgodkendelse af Femern Bælt-projektet blev underskrevet 31. januar 2019. Godkendelse er et stort skridt frem mod realiseringen af det store projekt, men en præcis køreplan frem mod færdiggørelse af...

7. februar 2019

Tysk ja til Femern-projektet åbner tre nye scenarier

Endnu en milepæl kom på plads, efter den tyske myndighedsgodkendelse af Femern Bælt-projektet er underskrevet og 6. februar blev overdraget til Femern A/S. ”Dette er et meget vigtigt skridt i realiseringen af Femern Bælt-tunnelen og et godt udtryk...

22. januar 2019

Politisk vilje til at sætte yderligere Femern-arbejder i gang

Venstres Transportnetværk havde fokus på Femern-forbindelsen og besøgte bl.a. Femern Infocenter i Rødbyhavn. Foto: Femern Belt Development. ”Det ser lyst ud, og projekterne skrider godt frem.” Sådan opgør Venstres transportpolitiske ordfører...

14. december 2018

Trods EU-dom: Femern-projektet kører videre som planlagt

”Vi tager det helt roligt. Processen kører videre som hidtil, så vi regner med byggestart på Femern-tunnelen i 2020, og forventer den står færdig i 2028.” Formanden for Femern Belt Development, borgmester Holger Schou Rasmussen, mener ikke, at EU...

28. november 2018

Dansk-tysk samarbejde styrkes yderligere med ny handlingsplan

Regionsrådsformand Heino Knudsen og Slesvig-Holstens ministerpræsident Daniel Günther underskriver en ny handlingsplan, der skal styrke samarbejdet mellem Region Sjælland og den nordtyske delstat. Femern-forbindelsen giver nye muligheder i Region...