8. november 2021

Bedre rammer for kontrol med anlægsarbejdet på Femern-forbindelsen

Borgmester Holger Schou Rasmussen, transportminister Benny Engelbrecht og fungerende beskæftigelsesminister Mattias Tesfaye stod for indvielsen af myndighedscenteret ved Femern-forbindelsen. Foto: Femern A/S For at sikre fortsat stort fokus på...

4. november 2021

Femern-projektet trækker virksomheder til Falster

Administrerende direktør Thomas Koch, TK Energy ønskes velkommen til Business Park Falster af borgmester John Brædder. Foto: Guldborgsund Kommune Virksomheden TK Energy, der udvikler bæredygtigt brændstof, rykker ind i erhvervsområdet Business Park...

3. november 2021

Nye udbud skaber åbning for danske virksomheder

”Selvom der er tale om kontrakter af betydelig størrelse, vil også de kommende to udbud på Femern-projektet skabe åbninger for små og mellemstore danske virksomheder,” påpeger direktør Stig Rømer Winther, Femern Belt Development. Udbuddene fra Femern...

1. november 2021

Vordingborg gør klar til at udnytte fordelene ved Femern-forbindelsen

Med Femern-forbindelsen får Vordingborg en strategisk fordelagtig position, der giver basis for øget vækst og udvikling i området. Det fremgår af et omfattende ideoplæg til en kommende 10-årig masterplan for Vordingborg Kommune, som Vordingborg...

25. oktober 2021

Virksomheder kan stadig komme i spil som underleverandør til Femern-projektet

”Det er glædeligt, at flere end 100 danske virksomheder indtil nu har fået del i opgaverne på Femern-projektet. Endnu flere vil komme i spil frem mod tunnelens færdiggørelse i 2029. Derfor er det ikke for sent for erhvervslivet at gøre sig klar til...

25. oktober 2021

Flere end 100 danske virksomheder i spil på Femern-projektet

Byggeriet af Femern Bælt-tunnelen har givet kontrakter til underleverandører i hele Danmark 1. januar 2021 blev det officielle startskud til byggeriet af Femern Bælt-tunnelen mellem Danmark og Tyskland. Selvom den primære byggeplads ligger ved...

18. oktober 2021

Plan for blivende tunnelfabrik på vej

Tunnelelementfabrikken, der er under anlæggelse i Rødbyhavn, skal måske arbejde for andre end Femern-forbindelsen. Foto: Femern A/S I Folketinget er der bred politisk enighed om at forlænge livet på fabrikken, der skal levere tunnelrørene til Femern...