22. juni 2020

Arbejdet med anlægshavn til Femern-tunnelen i gang

Arbejdshavnen i Rødbyhavn, hvortil byggematerialer fragtes ind og de færdige tunnelelementer sejles ud, bliver Europas største. Illustration: Femern A/S. Boskalis og jointventure partneren Van Oord har indledt arbejdet med anlæggelsen af en...

18. juni 2020

Projekt ”Femern Vækst” sættes i gang

Målet er at sikre mindst 40 virksomheder som underleverandører på Femern-projektet og at bruge deres medvirken til at sikre regional vækst Byggeriet af Femern Bælt-tunnelen skaber betydelig erhvervsmæssig aktivitet og kan bane vejen for yderligere...

9. juni 2020

Ny internetportal for lejeboliger og erhvervslejemål

Med igangsættelsen af Nordeuropas største anlægsprojekt, Femern Bælt forbindelsen, tiltrækkes arbejdere i tusindvis og virksomheder fra hele Danmark til området omkring Rødbyhavn. Dette udløser et behov for private midlertidige boliger såvel som...

28. april 2020

Et vækstprojekt for virksomheder der vil frem

Byggeriet af Femern-tunnel vil skabe vækst i mange virksomheder, ikke mindst i Region Sjælland. Illustration: Femern A/S Initiativet ”Femern-forbindelsen som vækstdriver” har fokus på uddannelse og opkvalificering af virksomheder til Femern-opgaver...

28. april 2020

Virksomheder arbejder målrettet mod Femern-forbindelsen

Poul Poulsen, PP Consult mødes med én af virksomhedsgrupperne. Foto: Femern Belt Development Foreløbig er 113 virksomheder fra hele landet med i projektet ”Udnyttelse af virksomheders potentialer ved Femern Bælt forbindelsen”. ”Virksomhedernes...

28. april 2020

Flere Femern-arbejder i gang allerede i år

Anlæggelsen af arbejdshavnen i Rødbyhavn går i gang allerede i år. Illustration: Femern A/S Den officielle byggestart på Femern Bælt-tunnelen er 1. januar 2021, men en lang række forberedende arbejder til det store anlægsprojekt er allerede i gang...

24. april 2020

Stor glæde over Femern-startskud

Arbejdshavnen i Rødbyhavn og den bagvedliggende tunnelfabrik kan nu sættes i gang. Illustration: Femern A/S Igangsætning af Femern Bælt-projektet hilses velkommen af Femern Belt Development: Formanden, borgmester Holger Schou Rasmussen kalder det ”en...