Store muligheder for uddannelse og opkvalificering

Lokation

Danmark
DK

De mange store bygge- og anlægsprojekter, der præger arbejdsmarkedet i Region Sjælland mange år frem, rummer rige muligheder for arbejdstagere. Mange nye job opstår, men samtidig åbnes for uddannelse og opkvalificering.

Muligheder på Femern-byggeriet
Femern A/S har fokus på de muligheder, der opstår i forbindelse med Femern Bælt tunnel-byggeriet.

Analysefirmaet Copenhagen Economics skønner en samlet beskæftigelseseffekt på 55.000 mandeår for hele projektet (entreprenører og underleverandører), og alene tunnelfabrikken vil give beskæftigelse til omkring 3.000 ansatte. 

Femern A/S har endvidere et erklæret mål om at skabe elevpladser svarende til op mod 500 mandår, og selskabet er bl.a. gået i samarbejde med uddannelsesinstitutioner i Region Sjælland med det formål at opkvalificere ledige og sikre, at unge får målrettede uddannelser.

Klar til mulighederne
Femern Belt Development gennemførte i perioden 2010-2015 projektet ”Klar til nye muligheder” med det formål at klæde lokale virksomheder bedre på til at udnytte de erhvervsmæssige muligheder i Femern Bælt-forbindelsen og andre store bygge- og anlægsprojekter i Region Sjælland.

Projektet havde fire overordnede aktiviteter

  • Information og løbende formidling af relevant viden til virksomhederne
  • Kompetenceudvikling for alle niveauer i virksomhederne
  • Økonomiske udviklingsperspektiver
  • Etablering af virksomhedsnetværk

Ledelse og medarbejdere fra 443 virksomheder i Region Sjælland deltog i projektet.

Læs mere om projekt og evalueringen af det i filerne, du kan downloade neden for.

Femern Update udsendes ca. 10 gange om året med information om de store bygge- og anlægsprojekter i Østdanmark og udviklingen i Femern Bælt-regionen.

Her kan du se udvalgte møder og arrangementer, som vi eller vores samarbejdspartnere afholder. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Det er interessant at følge de store anlægsprojektet på tættere hold. Vi deler gerne vores viden om dem. Se vores besøgspakker og tilbud om foredrag.

Femern Belt Development har desværre ingen ledige stillinger i øjeblikket