Utvetydigt signal fra Berlin til Femern

Finns billede

”Det er et utvetydigt signal fra Berlin om, at det nu er fuld kraft frem!”

Sådan vurderer direktør i Femern Belt Development, Stig Rømer Winther, den tyske regerings vedtagelse 3. august af en samlet infrastrukturplan frem til 2030.

I planen afsættes penge til den tyske udbygning af jernbanen til den kommende Femern Bælt-tunnel og til udbygning af vejen mellem Heiligenhafen og Puttgarden.

Pixi-bog om grænseregionen

Finns billede

Fremtidens Femern Bælt Region er i støbeskeen, men hvordan bliver det at bo og arbejde i en grænseregion?

Dette og en række andre spørgsmål har Femern Belt Development søgt at finde svarene på gennem en række seminarer med deltagelse af personer fra hele Region Sjælland.

Debatterne på seminarerne er samlet i en Grønbog, der blev udgivet i juni 2016.

Grønbogen får nu følgeskab af en ”pixi-bog”, hvor udsagnene fra grænseseminarerne bliver suppleret med kommentarer fra en række personer og organisationer, der har kendskab til og erfaringer med emnet.

Ny tysk høringsrunde om Femern Bælt-projektet

Finns billede

Femern A/S afleverer opdateret ansøgning i Tyskland for at påbegynde en ny høringsrunde

Den 12. juli 2016 påbegyndes den anden offentlige høring i Tyskland af de opdaterede ansøgningsdokumenter for Femern Bælt-forbindelsen. Indsigelsesperioden løber hen over sommeren frem til den 26. august 2016.

Femern A/S ansøgte den 13. juni 2016 om iværksættelse af processen for den fornyede høring af de opdaterede ansøgningsdokumenter til høringsmyndigheden i Slesvig-Holsten, LBV Kiel, som forestår fremlæggelsen af ansøgningsdokumenterne for offentligheden.

Vejdirektoratet fortsætter udbud på Storstrømsbro

Finns billede

Efter aftalen mellem regeringen og partierne bag Togfonden om fremrykning af tidsplanen for færdiggørelse af en ny Storstrømsbro, fortsætter Vejdirektoratet nu udbudsprocessen.

”Det er glædeligt, at det nu er officielt, og vi ser frem til at komme i gang med arbejdet. Vi skal nu have sendt det omfattende udbudsmateriale til de prækvalificerede konsortier, så vi kan få valgt en entreprenør til anlægsopgaven i løbet af 2017,” siger projektchef Niels Gotlieb, Vejdirektoratet. 

Borgermøder skal oplyse om muligheder i Femern-projektet

Finns billede

Borgermøder og workshops i Danmark og Tyskland og fælles dansk-tyske arrangementer er centrale elementer i et initiativ, Femern Belt Development arbejder på.

Initiativet med arbejdstitlen ”BeltLife” har som hovedformål at styrke befolkningens viden om Femern Bælt-projektet og de muligheder, det skaber for vækst og udvikling på begge sider af bæltet.

Initiativet planlægges til at begynde i sommeren 2017, og det skal løbe over en 3-årig periode.

Banedanmark prækvalificerer fem entreprenører

Finns billede

Fem entreprenører er prækvalificeret til at give tilbud på at udføre stationsarbejder på seks stationer på Ringsted-Femern Banen.

Stationsentreprisen er et led i den samlede opgradering af Ringsted-Femern Banen forud for åbningen af kyst-kyst forbindelsen til Tyskland.

De prækvalificerede er:

 - MT Højgaard A/S

- Barslund A/S

- Aarsleff Rail A/S

- HABAU Hoch- und Tiefbaugesellschaft m.b.H

- M.J. Eriksson A/S

Mange ting på plads i Femern-projektet

Finns billede

Femern Belt Development gør status efter et første halvår 2016, der satte mange ting på plads.

Af direktør Stig Rømer Winther, Femern Bælt Development

Første halvår 2016 bragte markante afklaringer og betydende begivenheder omkring Femern Bælt-projektet.

Jeg kan samtidig med glæde konstatere, at interessen for det store projekt stadig er betydelig, såvel i den brede offentlighed som hos det erhvervsliv, der vil nyde godt af projektet i både byggefasen og tiden derefter.

Femern-tunnel: Mere trafik, vækst og udvikling

Finns billede
Folkemøde 2016 paneldebat

”Vi har set det hver gang, og det sker også med Femern Bælt-tunnelen: Trafikken vil stige, og det vil skabe vækst,” fastslog transportminister Hans Christian Schmidt, da han lørdag var gæst i Femern Belt Developments telt på Folkemødet.

Han fik fuld opbakning til denne forudsigelse fra en repræsentant for tysk erhvervsliv, direktør Mirco Schönfeldt, virksomhedsnetværket Baltic FS.

”Hvornår vil I gerne have tunnelen?” blev han spurgt.

”I går,” kom svaret resolut.

Sider

Femern Update udsendes ca. 10 gange om året med information om de store bygge- og anlægsprojekter i Østdanmark og udviklingen i Femern Bælt-regionen.

Her kan du se udvalgte møder og arrangementer, som vi eller vores samarbejdspartnere afholder. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Det er interessant at følge de store anlægsprojektet på tættere hold. Vi deler gerne vores viden om dem. Se vores besøgspakker og tilbud om foredrag.

Femern Belt Development har desværre ingen ledige stillinger i øjeblikket