Dansk-tysk redaktørmøde på Lolland

Lines billede
Fra venstre ses chefredaktør Christian Longhardt, Kieler Nachrichten, chefredaktør Lars Hovgaard, Lolland-Falsters Folketidende, chefredaktør Bente Johannessen, Sjællandske Medier og stedfortrædende chefredaktør Lars Fetköter, Lübecker Nachrichten. Forrest direktør Stig Rømer Winther, Femern Belt Development. Foto: Femern Belt Development.

Lokation

Danmark
DK

To danske og to tyske aviser har taget det første skridt til et samarbejde hen over Femern Bælt.

6. december mødtes redaktører fra Kieler Nachrichten, Lübecker Nachrichten, Sjællandske Medier og Lolland-Falsters Folketidende til et seminar på Oreby Kro på Lolland arrangeret af Femern Belt Development sammen med Kreis Ostholstein.

”Vi har taget initiativ til at samle mediehusene, fordi vi mener, de spiller en betydelig rolle i informationsformidlingen i fremtidens Femern Bælt-region, og at et samarbejde ikke alene vil være til gavn for offentligheden, men også for de fire mediehuse,” siger direktør Stig Rømer Winther, Femern Belt Development.

Fehmarn Link Business Conference 2017 afholdes 30. maj

Lines billede

Lokation

Danmark
DK

Fehmarn Link Business Conference 2017 finder sted 30. maj. Som det var tilfældet med 2016-udgaven, som var den første, holdes FLBC17 i Factory Lodge i Holeby på Lolland, men nu i en større udgave.

”2017-udgaven vokser i takt med, at vi har konstateret en stigende interesse for konferencen, ikke mindst fra udenlandske ambassader og virksomheder,” siger direktør Stig Rømer Winther, Femern Belt Development.

Antallet af deltagere, der i år var omkring 350, øges, så der i 2017 bliver plads til 500 deltagere.

Femern Belt Development står som arrangør i samarbejde med en række partnere.

Interreg-projekt med fokus på CO2

Finns billede

Lokation

Danmark
DK

Af project manager Jesper Bille, Femern Belt Development

Femern Belt Development er projektpartner i et stort Interreg Europe projekt, der arbejder med at reducere og sætte fokus på CO2 niveauet i europæiske grænseregioner.

Projektet har 11 projektpartnere fra 8 lande og 5 maritime grænser. Leadpartneren i projektet er den franske region Pas De Calsi

Projektet startede 1. februar 2016 og kører frem til 31. januar 2020.

Den dansk-tyske Femern-dialog øges

Finns billede

Lokation

Danmark
DK

Dialogen mellem dansk og tyske transportpolitikere udbygges stadig, ikke mindst med fokus på den kommende faste Femern Bælt-forbindelse.

Medlemmer af den Forbundsdagens transportudvalg mødtes 2. og 3. november med Folketingets transportudvalg i København for at drøfte transportspørgsmål af fælles interesse.

”Vi havde meget givende samtaler. Femern-projektet var helt naturligt dét, der fyldte mest på dagsordenen,” siger formanden for transportudvalget, Lennart Damsbo-Andersen.

Dansk-tysk mediesamarbejde undersøges

Lines billede

Lokation

Danmark
DK

Mulighederne for et samarbejde mellem danske og tyske mediehuse bliver nu undersøgt på initiativ af Femern Belt Development og Kreis Ostholstein

Formålet er at øge interessen for danske forhold i Tyskland og omvendt gennem artikler i de medvirkende mediehuses aviser samt på internettet.

”Mediehusene spiller en vigtig rolle, når vi vil øge befolkningens kendskab til naboen på den anden side Femern Bælt. Og denne proces er af stor betydning for at skabe en mellemfolkelig identitet i fremtidens Femern Bælt-region og dermed styrke mulighederne for øget vækst og velstand”, siger direktør Stig Rømer Winther, Femern Belt Development.

Lokale virksomheder skal med på ny Storstrømsbro

Finns billede

Lokation

Danmark
DK

25 procent af underentrepriserne på byggeriet af den nye Storstrømsbro skal udføres af virksomheder i Region Sjælland.

Det er målet for et initiativ, der skal understøtte de regionale virksomheder, der vil byde ind på at løse opgaver for konsortiet, der skal bygge broen. Det er også tanken, at byggepladsen skal bruges til at udvikle innovative løsninger, der styrker det regionale erhvervslivs konkurrenceevne.

Dansk-tysk samarbejde har kraften til øget vækst

Finns billede

Lokation

Danmark
DK

"Samarbejdet hen over Femern Bælt får stadig større vægt, og betydningen af det når bredere og bredere ud,” siger borgmester Holger Schou Rasmussen

”Viljen til øget dansk-tysk samarbejde er til stede, og i samarbejdet ligger kraften til at øge væksten og skabe en dynamisk Femern Bælt-region med international styrke,” fastslår borgmester i Lolland Kommune, Holger Schou Rasmussen, der også er formand for Femern Belt Development.

Han mener, at den netop afviklede event Fehmarnbelt Days i Hamborg med omkring 1.000 deltagere fra Danmark og Tyskland både viste viljen til samarbejde og behovet for det.

Femern- og Brenner-tunnelen i samarbejde

Finns billede

Både den faste forbindelse over Femern Bælt mellem Danmark og Tyskland og Brenner Base Tunnel mellem Østrig og Italien er rekordprojekter med afgørende betydning for det fremtidige europæiske transportnet.

Onsdag 21. september underskrev repræsentanter for projektselskaberne samt medlemmer af de to regionale udviklingsorganisationer STRING og Brenner Corridor Platform en samarbejdsaftale.

EU-Kommissionen har udpeget begge projekter som prioriterede projekter, da de har til formål dels at fjerne flaskehalse for handel, vækst og grænseoverskridende samarbejde, dels at fremme hurtigere, mere effektiv og miljøvenlig transport af passagerer og gods i Europa.

Sider

Femern Update udsendes ca. 10 gange om året med information om de store bygge- og anlægsprojekter i Østdanmark og udviklingen i Femern Bælt-regionen.

Her kan du se udvalgte møder og arrangementer, som vi eller vores samarbejdspartnere afholder. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Det er interessant at følge de store anlægsprojektet på tættere hold. Vi deler gerne vores viden om dem. Se vores besøgspakker og tilbud om foredrag.

Femern Belt Development har desværre ingen ledige stillinger i øjeblikket