Anden tyske Femern-høring afsluttet

Finns billede

26. august sluttede den anden offentlige høring i Tyskland af de opdaterede ansøgningsdokumenter for Femern Bælt-forbindelsen, og Femern A/S vil i de kommende uger modtage flere tusinde høringssvar.

Regeringen i Kiel har oplyst i de tyske medier, at der er kommet over 9.000 høringssvar, de fleste af dem standard-indsigelser fra private.

International klima-konference på Lolland

Finns billede

25 projektledere fra ni europæiske lande mødes i dagene 5.-8. september til klima-konference på Lolland.

Konferencen er et led i EU-projektet ”PASSAGE”, der bl.a. har fokus på at begrænse CO2-udslippet ved de store europæiske maritime trafik-knudepunkter.

Et sådant knudepunkt er Femern Bælt, og derfor er udviklingsselskabet Femern Belt Development med i projektet og indtager rollen som vært, når deltagere fra Frankrig, Albanien, Tyskland, Finland, England, Italien, Estland og Grækenland mødes på Videncenter Råhavegård i Holeby i september.

Utvetydigt signal fra Berlin til Femern

Finns billede

”Det er et utvetydigt signal fra Berlin om, at det nu er fuld kraft frem!”

Sådan vurderer direktør i Femern Belt Development, Stig Rømer Winther, den tyske regerings vedtagelse 3. august af en samlet infrastrukturplan frem til 2030.

I planen afsættes penge til den tyske udbygning af jernbanen til den kommende Femern Bælt-tunnel og til udbygning af vejen mellem Heiligenhafen og Puttgarden.

Pixi-bog om grænseregionen

Finns billede

Fremtidens Femern Bælt Region er i støbeskeen, men hvordan bliver det at bo og arbejde i en grænseregion?

Dette og en række andre spørgsmål har Femern Belt Development søgt at finde svarene på gennem en række seminarer med deltagelse af personer fra hele Region Sjælland.

Debatterne på seminarerne er samlet i en Grønbog, der blev udgivet i juni 2016.

Grønbogen får nu følgeskab af en ”pixi-bog”, hvor udsagnene fra grænseseminarerne bliver suppleret med kommentarer fra en række personer og organisationer, der har kendskab til og erfaringer med emnet.

Ny tysk høringsrunde om Femern Bælt-projektet

Finns billede

Femern A/S afleverer opdateret ansøgning i Tyskland for at påbegynde en ny høringsrunde

Den 12. juli 2016 påbegyndes den anden offentlige høring i Tyskland af de opdaterede ansøgningsdokumenter for Femern Bælt-forbindelsen. Indsigelsesperioden løber hen over sommeren frem til den 26. august 2016.

Femern A/S ansøgte den 13. juni 2016 om iværksættelse af processen for den fornyede høring af de opdaterede ansøgningsdokumenter til høringsmyndigheden i Slesvig-Holsten, LBV Kiel, som forestår fremlæggelsen af ansøgningsdokumenterne for offentligheden.

Vejdirektoratet fortsætter udbud på Storstrømsbro

Finns billede

Efter aftalen mellem regeringen og partierne bag Togfonden om fremrykning af tidsplanen for færdiggørelse af en ny Storstrømsbro, fortsætter Vejdirektoratet nu udbudsprocessen.

”Det er glædeligt, at det nu er officielt, og vi ser frem til at komme i gang med arbejdet. Vi skal nu have sendt det omfattende udbudsmateriale til de prækvalificerede konsortier, så vi kan få valgt en entreprenør til anlægsopgaven i løbet af 2017,” siger projektchef Niels Gotlieb, Vejdirektoratet. 

Borgermøder skal oplyse om muligheder i Femern-projektet

Finns billede

Borgermøder og workshops i Danmark og Tyskland og fælles dansk-tyske arrangementer er centrale elementer i et initiativ, Femern Belt Development arbejder på.

Initiativet med arbejdstitlen ”BeltLife” har som hovedformål at styrke befolkningens viden om Femern Bælt-projektet og de muligheder, det skaber for vækst og udvikling på begge sider af bæltet.

Initiativet planlægges til at begynde i sommeren 2017, og det skal løbe over en 3-årig periode.

Banedanmark prækvalificerer fem entreprenører

Finns billede

Fem entreprenører er prækvalificeret til at give tilbud på at udføre stationsarbejder på seks stationer på Ringsted-Femern Banen.

Stationsentreprisen er et led i den samlede opgradering af Ringsted-Femern Banen forud for åbningen af kyst-kyst forbindelsen til Tyskland.

De prækvalificerede er:

 - MT Højgaard A/S

- Barslund A/S

- Aarsleff Rail A/S

- HABAU Hoch- und Tiefbaugesellschaft m.b.H

- M.J. Eriksson A/S

Sider

Femern Update udsendes ca. 10 gange om året med information om de store bygge- og anlægsprojekter i Østdanmark og udviklingen i Femern Bælt-regionen.

Her kan du se udvalgte møder og arrangementer, som vi eller vores samarbejdspartnere afholder. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Det er interessant at følge de store anlægsprojektet på tættere hold. Vi deler gerne vores viden om dem. Se vores besøgspakker og tilbud om foredrag.

Femern Belt Development har desværre ingen ledige stillinger i øjeblikket