Transportudvalg øger fokus på Femern-forbindelsen

Finns billede

Lokation

Danmark
DK

Folketingets transportudvalg øger sit fokus på Femern-forbindelsen.

En orientering om tunnel-projektets øjeblikkelige status bliver i fremtiden et fast punkt på udvalgets dagsorden.

Det blev foreslået, da to af udvalgets medlemmer, Kristian Pihl Lorentzen (V) og Rasmus Prehn (S) mandag på et roadshow i brintbil fra Skagen til Gedser var nået til Lolland og besøgte udstillingstårnet på diget ved Rødbyhavn, hvor tunnelen skal bygges.

Fehmarn Link Business Conference udsat

Finns billede

Lokation

Danmark
DK

Fehmarn Link Business Conference (FLBC), der var fastsat til 5. oktober i år, udsættes til 2018.

”Den endelige tyske byggetilladelse er endnu ikke på plads, og vi forventer ikke at få en endelig afklaring på tidspunktet for igangsættelse af byggeriet af den faste Femern-forbindelse så betids, at vi kan nå at tilrettelægge et tilstrækkelig operativt indhold i en konference, der kan afvikles i oktober i år,” siger Stig Rømer Winther Femern Belt Development, der står bag konferencen i samarbejde med en række partnere.

Tættere politisk og erhvervsmæssigt dansk-tysk samarbejde

Finns billede

Lokation

Danmark
DK

”Jeg glæder mig over et stadig mere intenst samarbejde med vore tyske naboer. Det bliver af stor betydning for udviklingen af fremtidens Femern Bælt region,” siger borgmester Holger Schou Rasmussen, Lolland Kommune.

Han var til stede i Lübeck, da den anden høringsrunde om den kommende Femern Bælt-forbindelse blev indledt 27. juni.

Holger Schou Ramussen mødtes bl.a. med repræsentanter fra organisationen Beltoffen, der samler erhvervsvirksomheder og private aktører til fordel for den faste forbindelse mellem Danmark og Tyskland.

Femern-venner mødtes på Bornholm

Finns billede

Lokation

Danmark
DK

Femern-projektet fik mange nye venner ved Folkemødet på Bornholm.

Det dansk-tysk-svenske politiske samarbejde i organisationen STRING benyttede Folkemødet til at præsentere nyskabelsen ”Friends of Fehmarnbelt”som et åbent netværk for alle, der ønsker at udtrykke deres støtte til Femern-forbindelsen. Og det var der mange, der gjorde på Folkemødet.

Øget livskvalitet
STRING markerede etableringen af ”Friends of Fehmarnbelt” ved et mingle-arrangement på Folkemødet lørdag.

Ved åbningen sagde organisationens formand, Steen Bach Nielsen, bl.a.:

”Vi tror på, at forbindelsen vil give øget økonomisk vækst i transportkorridoren fra Nordtyskland til Sverige. At den vil betyde stærkere og grønnere transportforbindelser for både gods og passagerer, og at vi får bedre mulighed for at forske og arbejde innovativt. Det betyder helt grundlæggende øget livskvalitet for borgerne, når forbindelsen åbner.”

Et europæisk projekt
Justits-, kultur- og europaminister i Slesvig-Holsten, Anke Spoorendonk, glædede sig over de mange nye Femern-venner.

”Selv om tunnel-projektet stadig mangler en endelig tysk miljøgodkendelse, er det vigtigt allerede nu at bygge videre på det dansk-tyske samarbejde. Vi skal lære hinanden bedre at kende, og vi skal gøre det nu. Vi skal også lære at forstå, at Femern-forbindelsen er et europæisk og ikke et regionalt projekt,” sagde hun.

Forbindelse mellem mennesker
Regionsrådsmedlem Ilmar Reepalu, Region Skåne sagde, at Femern-projektet vil give store muligheder og fordele også for Sverige.

”Erfaringerne fra Øresundsforbindelsen viser, at sådanne forbindelser skaber forskelligartede aktiviteter. Der skabes ikke alene en trafikal forbindelse, men også en forbindelse mellem mennesker,” sagde Ilmar Reepalu.

 

Femern Bælt forbindelsen er en god investering

Finns billede

Lokation

Danmark
DK

Den kommende Femern Bælt-forbindelse og de øvrige store investeringer i infrastruktur i Østdanmark de kommende 10 år er en god investering som vækst-driver for Region Sjælland.

Det var to af bejlere til formandsposten i Region Sjælland, Christian Wedell-Neergaard (kons.) og Heino Knudsen (soc.), enige om, da de mødtes i Femern Belt Developments telt på Folkemødet til en debat om infrastruktur og vækst.

Folkemødet åbnet med Femern-debat

Finns billede

Lokation

Danmark
DK

Solen skinnede fra en skyfri dansk sommerhimmel, og stemningen var høj, da Femern Belt Development torsdag åbnede sit telt på Folkemødet i Allinge med en status på Femern Bælt-forbindelsen.

Tre centrale personer gav deres bud på den aktuelle situation og fremtiden for milliard-projektet: Borgmester i Lolland Kommune og formand for Femern Belt Development, Holger Schou Rasmussen, formanden for det dansk-tysk-svenske politiske samarbejde i STRING, regionsrådsmedlem Steen Bach Nielsen og vicedirektør i Femern A/S, Frederik Fisker.

FB Development skaber debat på Folkemødet

Finns billede

Lokation

Danmark
DK

Væsentlig information, spændende debat og givende mingling.

Denne cocktail af viden og samvær mikses i Femern Belt Developments telt ved Folkemødet på Bornholm i dagene 15.-18. juni.

Omdrejningspunktet for rækken af events i teltet er Femern Bælt forbindelsen og de muligheder, der opstår, når Danmark og Tyskland knyttes endnu tættere sammen.

Ved fem events sættes fokus på den tyske godkendelse, påvirkning af miljøet, infrastruktur og vækst, et fremtidsbillede 2028 og netværksskabelse.

Sider

Femern Update udsendes ca. 10 gange om året med information om de store bygge- og anlægsprojekter i Østdanmark og udviklingen i Femern Bælt-regionen.

Her kan du se udvalgte møder og arrangementer, som vi eller vores samarbejdspartnere afholder. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Det er interessant at følge de store anlægsprojektet på tættere hold. Vi deler gerne vores viden om dem. Se vores besøgspakker og tilbud om foredrag.

Femern Belt Development har desværre ingen ledige stillinger i øjeblikket