Tættere politisk og erhvervsmæssigt dansk-tysk samarbejde

Finns billede

Lokation

Danmark
DK

”Jeg glæder mig over et stadig mere intenst samarbejde med vore tyske naboer. Det bliver af stor betydning for udviklingen af fremtidens Femern Bælt region,” siger borgmester Holger Schou Rasmussen, Lolland Kommune.

Han var til stede i Lübeck, da den anden høringsrunde om den kommende Femern Bælt-forbindelse blev indledt 27. juni.

Holger Schou Ramussen mødtes bl.a. med repræsentanter fra organisationen Beltoffen, der samler erhvervsvirksomheder og private aktører til fordel for den faste forbindelse mellem Danmark og Tyskland.

Femern-venner mødtes på Bornholm

Finns billede

Lokation

Danmark
DK

Femern-projektet fik mange nye venner ved Folkemødet på Bornholm.

Det dansk-tysk-svenske politiske samarbejde i organisationen STRING benyttede Folkemødet til at præsentere nyskabelsen ”Friends of Fehmarnbelt”som et åbent netværk for alle, der ønsker at udtrykke deres støtte til Femern-forbindelsen. Og det var der mange, der gjorde på Folkemødet.

Øget livskvalitet
STRING markerede etableringen af ”Friends of Fehmarnbelt” ved et mingle-arrangement på Folkemødet lørdag.

Ved åbningen sagde organisationens formand, Steen Bach Nielsen, bl.a.:

”Vi tror på, at forbindelsen vil give øget økonomisk vækst i transportkorridoren fra Nordtyskland til Sverige. At den vil betyde stærkere og grønnere transportforbindelser for både gods og passagerer, og at vi får bedre mulighed for at forske og arbejde innovativt. Det betyder helt grundlæggende øget livskvalitet for borgerne, når forbindelsen åbner.”

Et europæisk projekt
Justits-, kultur- og europaminister i Slesvig-Holsten, Anke Spoorendonk, glædede sig over de mange nye Femern-venner.

”Selv om tunnel-projektet stadig mangler en endelig tysk miljøgodkendelse, er det vigtigt allerede nu at bygge videre på det dansk-tyske samarbejde. Vi skal lære hinanden bedre at kende, og vi skal gøre det nu. Vi skal også lære at forstå, at Femern-forbindelsen er et europæisk og ikke et regionalt projekt,” sagde hun.

Forbindelse mellem mennesker
Regionsrådsmedlem Ilmar Reepalu, Region Skåne sagde, at Femern-projektet vil give store muligheder og fordele også for Sverige.

”Erfaringerne fra Øresundsforbindelsen viser, at sådanne forbindelser skaber forskelligartede aktiviteter. Der skabes ikke alene en trafikal forbindelse, men også en forbindelse mellem mennesker,” sagde Ilmar Reepalu.

 

Femern Bælt forbindelsen er en god investering

Finns billede

Lokation

Danmark
DK

Den kommende Femern Bælt-forbindelse og de øvrige store investeringer i infrastruktur i Østdanmark de kommende 10 år er en god investering som vækst-driver for Region Sjælland.

Det var to af bejlere til formandsposten i Region Sjælland, Christian Wedell-Neergaard (kons.) og Heino Knudsen (soc.), enige om, da de mødtes i Femern Belt Developments telt på Folkemødet til en debat om infrastruktur og vækst.

Folkemødet åbnet med Femern-debat

Finns billede

Lokation

Danmark
DK

Solen skinnede fra en skyfri dansk sommerhimmel, og stemningen var høj, da Femern Belt Development torsdag åbnede sit telt på Folkemødet i Allinge med en status på Femern Bælt-forbindelsen.

Tre centrale personer gav deres bud på den aktuelle situation og fremtiden for milliard-projektet: Borgmester i Lolland Kommune og formand for Femern Belt Development, Holger Schou Rasmussen, formanden for det dansk-tysk-svenske politiske samarbejde i STRING, regionsrådsmedlem Steen Bach Nielsen og vicedirektør i Femern A/S, Frederik Fisker.

FB Development skaber debat på Folkemødet

Finns billede

Lokation

Danmark
DK

Væsentlig information, spændende debat og givende mingling.

Denne cocktail af viden og samvær mikses i Femern Belt Developments telt ved Folkemødet på Bornholm i dagene 15.-18. juni.

Omdrejningspunktet for rækken af events i teltet er Femern Bælt forbindelsen og de muligheder, der opstår, når Danmark og Tyskland knyttes endnu tættere sammen.

Ved fem events sættes fokus på den tyske godkendelse, påvirkning af miljøet, infrastruktur og vækst, et fremtidsbillede 2028 og netværksskabelse.

Virksomheder skaber debat i Ostholstein

Finns billede

Lokation

Danmark
DK

Femern A/S vil i samarbejde med en række tyske virksomheder skabe debat blandt befolkningen i Ostholstein om fremtidens muligheder.

En kampagne med overskriften ”Unser Ostholstein” skal med udgangspunkt i en hjemmeside hen over sommeren informere og aktivere befolkningen som en forberedelse til fremtiden, hvor regionen knyttes endnu tættere sammen i kraft af den faste Femern Bælt-forbindelse.

Udfordrende fremtid
Ostholstein er kendetegnet ved en særlig høj livskvalitet, og regionen står i de kommende år overfor en spændende og udfordrende fremtid.

Ny meningsmåling: Tysk tilslutning til Femern

Finns billede

Lokation

Danmark
DK

Et flertal blandt indbyggerne i Slesvig-Holsten og Hamborg går ind for den faste Femern Bælt-forbindelse.

Det viser en meningsmåling foretaget af meningsmålingsinstituttet Ipsos Observer for den tyske organisation Beltoffen, Femern Belt Development og IHK i Slesvig-Holsten.

Blandt de 1.000 deltagere i meningsmålingen er 43 procent for den faste forbindelse, mens 19 procent forholder sig kritisk til projektet.

Udenlandske virksomheder har fokus på Danmark

Finns billede

Lokation

Danmark
DK

Udenlandske virksomheder interesserer sig i stigende grad for Femern Bælt-projektet og de andre store anlægsopgaver, der er på vej i Østdanmark.

For tredje gang havde Femern Belt Development 27. april besøg af en erhvervsdelegation fra Tjekkiet med 16 repræsentanter fra 8 tjekkiske virksomheder fra bygge- og anlægssektoren og servicesektoren samt repræsentanter fra den tjekkiske ambassade.

EU-projekt vil finde veje til at reducere CO2-udslippet

Finns billede

Lokation

Danmark
DK

Infrastrukturen snævres ind frem mod de stræder, trafikken skal passere for at komme fra ét område til et andet. Derfor kan disse maritime trafik-knudepunkter være udsat for relativt høje CO2-udslip, som er en belastning for miljøet.

Men hvordan begrænses CO2-udslippet i disse områder?

Dette spørgsmål søger EU-projektet ”PASSAGE” at finde svar på.

Projektet har deltagelse fra Frankrig, Albanien, Tyskland, Finland, England, Italien, Estland, Grækenland og Danmark. Den danske deltager er udviklingsselskabet Femern Belt Development.

Sider

Femern Update udsendes ca. 10 gange om året med information om de store bygge- og anlægsprojekter i Østdanmark og udviklingen i Femern Bælt-regionen.

Her kan du se udvalgte møder og arrangementer, som vi eller vores samarbejdspartnere afholder. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Det er interessant at følge de store anlægsprojektet på tættere hold. Vi deler gerne vores viden om dem. Se vores besøgspakker og tilbud om foredrag.

Femern Belt Development har desværre ingen ledige stillinger i øjeblikket