Klar til kontrakt om ny Storstrømsbro

Finns billede

Lokation

Danmark
DK

Forligskredsen bag Storstrømsbroen (V, LA, K, DF, S, RV og SF) bakker op om, at Vejdirektoratet underskriver kontrakten med det udpegede italienske entreprenørkonsortium, men at entreprenøren Condotte udgår. På den måde sikres det, at byggeriet af broen starter til tiden, og at der er økonomisk sikkerhed, oplyser Transport-, Bygnings- og Boligministeriet.

”Infrastruktur er nøglen til udvikling og velstand”

Finns billede

Lokation

Danmark
DK

Infrastruktur er nøglen til udvikling og velstand i Greater Copenhagen. Regionen skal være tæt forbundet indadtil og udadtil, for mobilitet og tilgængelighed er afgørende for økonomisk fremgang, sagde Greater Copenhagens formand, Heino Knudsen, på Nordisk Infrastrukturkonference i Helsingborg.

Jernbaner, veje og broer knytter mennesker og regioner tættere sammen og skaber nye muligheder for samarbejde, erhvervsaktivitet og regional udvikling.

Tyske erhvervsfolk på nytårsvisit

Finns billede

Lokation

Danmark
DK

I Tyskland er der stor offentlig interesse for den kommende faste Femern Bælt-forbindelse.

Det blev klart betonet, da medlemmer af Beltoffen og organisationen Wirtschaftjunioren Ostholstein var på nytårsvisit hos Femern Belt Development i Rødbyhavn.

Beltoffen, der blev stiftet for to år siden, informerer på den tyske side af Femern Bælt om den kommende faste forbindelse og de nye muligheder for vækst og udvikling i Østholstein.

Medlemmerne er hovedsagelig erhvervsfolk og erhvervsvirksomheder, og de fik på nytårsmødet i Rødbyhavn følgeskab af de unge erhvervsfolk i

Ny redegørelse på vej om Storstrømsbroen

Finns billede

Lokation

Danmark
DK

Kammeradvokaten har i dag – 10. januar - præsenteret sin redegørelse om udbuddet af Storstrømsbroen for forligskredsen (V, LA, K, DF, S, RV, SF). Kammeradvokaten konkluderer, at udbudsreglerne er fulgt, og at der ikke er grundlag for at udelukke vinderen af udbuddet på trods af de verserende italienske retssager og aktuelle økonomiske udfordringer hos den ene Konsortiepart. Forligskredsen bakker op om, at Vejdirektoratet vil undersøge situationen nærmere, inden der træffes endelig beslutning om det videre forløb. 

Nye trafikrekorder på Øresundsbroen

Finns billede

Lokation

Danmark
DK

Efter Øresundsbro Konsortiets første gennemgang af trafikstatistikken for 2017, står det klart, at der blev sat ny rekord.
7.530.255 køretøjer passerede broen i løbet af året, hvilket er det højeste antal nogensinde. Den tidligere rekord er fra 2016, hvor 7.424.000 køretøjer kørte over sundet. Rekorden inden da, blev sat i 2009 med 7.104.000 køretøjer.  

Belt Cup: Ny dansk-tysk fodboldturnering

Finns billede

Lokation

Danmark
DK

Det dansk-tyske samarbejde hen over Femern Bælt udbygges til stadighed, og nu kommer fodbold på banen som en af de aktiviteter, der skal bringe befolkningerne i Nordtyskland og Lolland-Falster/Sydsjælland tættere sammen.

Fodboldturneringen Belt Cup afvikles for første gang i weekenden 21. og 22. juli 2018 i Lübeck med deltagelse af seks danske og tyske halv- og helprofessionelle hold.

I 2019 afvikles turneringen på Lolland-Falster, hvor den bredes ud til også at omfatte kvindehold samt ungdomshold.  

Tæt kommunal kontakt over Femern Bælt

Finns billede

Lokation

Danmark
DK

Det kommunale samarbejde på tværs af Femern Bælt udbygges konstant.

Femern Belt Development var 30. november vært for en delegation på syv borgmestre og embedsmænd fra nordtyske kommuner. De mødtes med borgmester i Lolland Kommune, Holger Schou Rasmussen, der også er formand for Femern Belt Development og med udviklingsselskabets direktør, Stig Rømer Winther.

Emnerne på det daglange møde var bl.a. turisme, udveksling af lærlinge og praktikanter samt andre fælles anliggender i relation til den kommende faste forbindelse over Femern Bælt.

Sider

Femern Update udsendes ca. 10 gange om året med information om de store bygge- og anlægsprojekter i Østdanmark og udviklingen i Femern Bælt-regionen.

Her kan du se udvalgte møder og arrangementer, som vi eller vores samarbejdspartnere afholder. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Det er interessant at følge de store anlægsprojektet på tættere hold. Vi deler gerne vores viden om dem. Se vores besøgspakker og tilbud om foredrag.

Femern Belt Development har desværre ingen ledige stillinger i øjeblikket