Flere byggeopgaver på Femern Bælt projektet

Finns billede

Lokation

Danmark
DK

Byggevirksomhederne har gode muligheder for at byde på nye opgaver i forbindelse med den kommende Femern Bælt forbindelse. Det vurderer Dansk Byggeri, efter at der er bevilget ekstra 430 millioner kroner til fremrykkede anlægsaktiviteter, som skal udbydes i mindre entrepriser.
På Lolland-Falster venter bygge- og anlægsbranchen stadig på, at de tyske myndigheder giver grønt lys til den egentlige start på Femern Bælt forbindelsen. Men på den danske side er der gang i aktiviteterne.

Forligskreds giver fuld opbakning til Femern

Finns billede

Lokation

Danmark
DK

Forsinkelsen på 3-4 måneder i den tyske myndighedsgodkendelse af Femern Bælt-forbindelsen medfører ikke ændringer i den videre proces for projektet. Forligskredsen bag projektet gav på et møde 4. april fuld opbakning til Femern Bælt-forbindelsen.

22. marts offentliggjorde Transportministeriet i Slesvig-Holsten, at den tyske myndighedsgodkendelse først forventes at blive givet i slutningen af 2018. Der er tale om en forsinkelse på 3-4 måneder. 

Tyskland varsler mindre Femern-forsinkelse

Finns billede

Lokation

Danmark
DK

Transportministeren i Slesvig-Holsten, Dr. Bernd Buchholz, oplyser i en pressemeddelelse, at den tyske godkendelse af Femern Bælt-forbindelsen vil foreligge i andet halvår 2018.

”Der er ikke flere forhindringer i sigte, og dermed er den vanskeligste del af vejen bag os,” siger han.

Godkendelsesmyndigheden i Kiel har nu alt nødvendigt materiale for at kunne foretage den afsluttende interesseafvejningen og udarbejde selve godkendelsen, fastslår pressemeddelelsen.

Femern-forbindelsen styrkes med ny bro

Finns billede

Lokation

Danmark
DK

Den danske regering genopliver nu planerne om at binde Vest- og Østdanmark tættere sammen med en ny vejforbindelse for biler mellem Jylland og Sjælland.

Det er planen, at Kattegatbroen i lighed med Femern Bælt-tunnelen ikke skal betales af staten, men udelukkende finansieres af brugerbetaling. Det knap 60 mia. kr. (ca. 8 mia. Euro) dyre broprojektet har en beregnet tilbagebetalingstid på 32 år.

Tysk erhvervsliv ønsker handling

Finns billede

Lokation

Danmark
DK

Den danske beslutning om allerede i år at gå i gang med anlægsarbejder til Femern Bælt tunnelen for 400 mio. kr. fører nu til krav fra tysk erhvervsliv om, at der også skrues op for aktiviteterne i Tyskland.

Bernd Jorkisch, der er formand for Hasebelt-Initiativkreise, betegner det som et stærkt signal fra Danmark.

”Vores nabo lader ingen tvivl tilbage om, at de står fuldt og helt bag dette projekt, der tegner fremtidens europæiske akse,” siger han til Lübecker Nachrichten.

Femern-projekt giver danske rådgivere eksportmuligheder

Finns billede

Lokation

Danmark
DK

Danske ingeniørvirksomheder eksporterer rådgivning som aldrig før.

Ifølge branchetal fra Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI, er det især stærke kompetencer inden for infrastruktur og ikke mindst stærke danske referencer, som har sat fart i vækstmotoren, skriver Femern A/S i en pressemeddelelse.

Store infrastrukturprojekter som Storebælt, Øresund og nu Femern-forbindelsen skaber knowhow, og den viden er guld værd for danske rådgivningsvirksomheder.

Sider

Femern Update udsendes ca. 10 gange om året med information om de store bygge- og anlægsprojekter i Østdanmark og udviklingen i Femern Bælt-regionen.

Her kan du se udvalgte møder og arrangementer, som vi eller vores samarbejdspartnere afholder. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Det er interessant at følge de store anlægsprojektet på tættere hold. Vi deler gerne vores viden om dem. Se vores besøgspakker og tilbud om foredrag.

Femern Belt Development har desværre ingen ledige stillinger i øjeblikket