Forligskreds giver fuld opbakning til Femern

Finns billede

Lokation

Danmark
DK

Forsinkelsen på 3-4 måneder i den tyske myndighedsgodkendelse af Femern Bælt-forbindelsen medfører ikke ændringer i den videre proces for projektet. Forligskredsen bag projektet gav på et møde 4. april fuld opbakning til Femern Bælt-forbindelsen.

22. marts offentliggjorde Transportministeriet i Slesvig-Holsten, at den tyske myndighedsgodkendelse først forventes at blive givet i slutningen af 2018. Der er tale om en forsinkelse på 3-4 måneder. 

Tyskland varsler mindre Femern-forsinkelse

Finns billede

Lokation

Danmark
DK

Transportministeren i Slesvig-Holsten, Dr. Bernd Buchholz, oplyser i en pressemeddelelse, at den tyske godkendelse af Femern Bælt-forbindelsen vil foreligge i andet halvår 2018.

”Der er ikke flere forhindringer i sigte, og dermed er den vanskeligste del af vejen bag os,” siger han.

Godkendelsesmyndigheden i Kiel har nu alt nødvendigt materiale for at kunne foretage den afsluttende interesseafvejningen og udarbejde selve godkendelsen, fastslår pressemeddelelsen.

Femern-forbindelsen styrkes med ny bro

Finns billede

Lokation

Danmark
DK

Den danske regering genopliver nu planerne om at binde Vest- og Østdanmark tættere sammen med en ny vejforbindelse for biler mellem Jylland og Sjælland.

Det er planen, at Kattegatbroen i lighed med Femern Bælt-tunnelen ikke skal betales af staten, men udelukkende finansieres af brugerbetaling. Det knap 60 mia. kr. (ca. 8 mia. Euro) dyre broprojektet har en beregnet tilbagebetalingstid på 32 år.

Tysk erhvervsliv ønsker handling

Finns billede

Lokation

Danmark
DK

Den danske beslutning om allerede i år at gå i gang med anlægsarbejder til Femern Bælt tunnelen for 400 mio. kr. fører nu til krav fra tysk erhvervsliv om, at der også skrues op for aktiviteterne i Tyskland.

Bernd Jorkisch, der er formand for Hasebelt-Initiativkreise, betegner det som et stærkt signal fra Danmark.

”Vores nabo lader ingen tvivl tilbage om, at de står fuldt og helt bag dette projekt, der tegner fremtidens europæiske akse,” siger han til Lübecker Nachrichten.

Femern-projekt giver danske rådgivere eksportmuligheder

Finns billede

Lokation

Danmark
DK

Danske ingeniørvirksomheder eksporterer rådgivning som aldrig før.

Ifølge branchetal fra Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI, er det især stærke kompetencer inden for infrastruktur og ikke mindst stærke danske referencer, som har sat fart i vækstmotoren, skriver Femern A/S i en pressemeddelelse.

Store infrastrukturprojekter som Storebælt, Øresund og nu Femern-forbindelsen skaber knowhow, og den viden er guld værd for danske rådgivningsvirksomheder.

Klar til kontrakt om ny Storstrømsbro

Finns billede

Lokation

Danmark
DK

Forligskredsen bag Storstrømsbroen (V, LA, K, DF, S, RV og SF) bakker op om, at Vejdirektoratet underskriver kontrakten med det udpegede italienske entreprenørkonsortium, men at entreprenøren Condotte udgår. På den måde sikres det, at byggeriet af broen starter til tiden, og at der er økonomisk sikkerhed, oplyser Transport-, Bygnings- og Boligministeriet.

”Infrastruktur er nøglen til udvikling og velstand”

Finns billede

Lokation

Danmark
DK

Infrastruktur er nøglen til udvikling og velstand i Greater Copenhagen. Regionen skal være tæt forbundet indadtil og udadtil, for mobilitet og tilgængelighed er afgørende for økonomisk fremgang, sagde Greater Copenhagens formand, Heino Knudsen, på Nordisk Infrastrukturkonference i Helsingborg.

Jernbaner, veje og broer knytter mennesker og regioner tættere sammen og skaber nye muligheder for samarbejde, erhvervsaktivitet og regional udvikling.

Tyske erhvervsfolk på nytårsvisit

Finns billede

Lokation

Danmark
DK

I Tyskland er der stor offentlig interesse for den kommende faste Femern Bælt-forbindelse.

Det blev klart betonet, da medlemmer af Beltoffen og organisationen Wirtschaftjunioren Ostholstein var på nytårsvisit hos Femern Belt Development i Rødbyhavn.

Beltoffen, der blev stiftet for to år siden, informerer på den tyske side af Femern Bælt om den kommende faste forbindelse og de nye muligheder for vækst og udvikling i Østholstein.

Medlemmerne er hovedsagelig erhvervsfolk og erhvervsvirksomheder, og de fik på nytårsmødet i Rødbyhavn følgeskab af de unge erhvervsfolk i

Sider

Femern Update udsendes ca. 10 gange om året med information om de store bygge- og anlægsprojekter i Østdanmark og udviklingen i Femern Bælt-regionen.

Her kan du se udvalgte møder og arrangementer, som vi eller vores samarbejdspartnere afholder. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Det er interessant at følge de store anlægsprojektet på tættere hold. Vi deler gerne vores viden om dem. Se vores besøgspakker og tilbud om foredrag.

Femern Belt Development har desværre ingen ledige stillinger i øjeblikket