Transportminister tog første spadestik på Femern-banen

Claus Vesterager Martinuss billede

Tirsdag var Banedanmark trukket i festtøjet. Alt, hvad der kunne krybe og gå var inviteret til at se transportministeren "tage det første spadestik" på den nye Femern-bane.

Ved Orehoved Station - lidt syd for den smuldrende Storstrømsbro - var alt på plads for at undgå, at historien skulle gentage sig. I hvert fald var transportminister iklædt en orange kedeldragt og behørigt udstyret med såvel sikkerhedshjelm som sikkerhedsstøvler. Sågar spaden var skiftet ud til fordel for en kæmpe entreprenørmaskine på larvefødder, der vibrerer spunsjernene ned i undergrunden.

Politik fokus på nedslidt Femernsundbro

Claus Vesterager Martinuss billede
Femernsundbroen, der blev indviet i 1963 menes ikke at kunne klare trafikbelastningen, når Femern-forbindelsen åbner i 2021. Den tyske forbundsregering, har derfor besluttet, at der skal bygges to nye  broer over Femernsund.

Femern-sundbroen skal måske lukkes i en periode for at undergå nødvendige reparationsarbejder. Men både den tyske og danske transportminister har fokus på, at problemerne løses. Senest i 2024 vil en ny bro stå klar, lover tyskerne. 

I godt 50 år har den fascinerende Femernsund bro stået som et bastant vartegn over Femernsund. Men akkurat som tilfældet var med Storstrømsbroen har tidens tand gnavet ubarmhjertigt. Og nu viser belastningsprøver, at broens tilstand er værre end først antaget.

Grænseløs familiesport på tværs af Femern Bælt

Morten Pihls billede
Med DGI som dansk partner og Landessportverband Schleswig-Holstein som tysk, arrangerer Femern Belt Development konference om en række grænseoverskridende familiesportsarrangementer.

På en konference den 22. september bliver de første skridt frem mod et grænseløst dansk-tysk idrætsprojekt taget. Det er idrætsorganisationerne DGI , LSV Schleswig-Holstein og Femern Belt Development, der sammen undersøger mulighederne for et fælles grænseoverskridende dansk-tysk familiesport-projekt.

Bevægelse. Idræt. Familie. Læg hertil ønsket om nye fællesskaber mellem befolkningen i Nordtyskland og Østdanmark. Tilsæt engagement fra regionens kommuner, erhvervs og ikke mindst de lokale idrætsforeninger. Resultatet bliver så til Grænseoverskridende Familiesport.

Femern A/S: Vi holder tidsplanen

Claus Vesterager Martinuss billede
Femern A/S afviser forsinkelser på grund af tyske høringssvar


P1-nyhederne bringer her til morgen torsdag den 7. august 2014 en historie om, at Femern Bælt-projektet er forsinket på grund af de tyske indsigelser mod projektet. Det er ikke korrekt. Tidsplanen for Femern Bælt-projektet er stadig, at første spadestik bliver taget i sensommeren næste år, og at byggeriet færdiggøres ultimo 2021.

3.000 tyske høringsvar bør ikke ryste Femern Bælt-forbindelsen

Claus Vesterager Martinuss billede
Tyske tunnel-modstandere har indsendt over 3.000 høringssvar. Mindre end forventet, lyder det fra Femern A/S.

Midt i sommerheden nåede Femern Bælt-projektet en af de større milepæle. Det skete, da den de store offentlige høringer i Tyskland blev afsluttet. Alt i alt har de tyske myndigheder modtaget ca. 3.000 høringssvar fra såvel enkeltpersoner som organisationer.

I Tyskland er det normalt, at der kommer rigtigt mange indsigelser fra både borgere og miljøorganisationer, når så store bygge- og anlægsprojekter gennemføres. Faktisk havde den danske bygherre, Femern A/S, forventet, at indsigelserne ville nå et niveau, der mindst var 3-4 gange højere.

Blå blok vil presse Tyskland

Claus Vesterager Martinuss billede
Står det til Venstre og de Konservative skal tyskerne hurtigere i gang med udvidelelser af både jernbaner og motorveje.

V og K vil nu have have regeringen til at lægge pres på tyskerne for at finde penge til at udvide den mindre Femernsundbro. Det sker efter artikler i både dansk og tysk presse, der stiller spørgsmål ved gevinsten af investeringerne i højhastighedsjernbane og Femern Bælt tunnelen, hvis både jernbane og motorvejstrafikken klumper sammen på tysk side.

Transportminister Magnus Heunicke (S) må sætte sig i spidsen for at få tyskerne til at få penge op af lommerne og sikre det fulde potentiale af den godt 40 mia. kr. dyre Femern Bælt forbindelse.

København møder Sydsjælland og Sydhavs-øerne

Claus Vesterager Martinuss billede
Sommermøde mellem Femern Belt Developments samarbejdspartnere på Råhavegård.

Danmarks Tekniske Universitet, Copenhagen Capacity og Invest in Denmark, samt væksthuset. Det er nogle Femern Belt Development nærmeste samarbejdspartnere, når det handler om at sikre vækst og nye arbejdspladser i Region Sjælland. Og onsdag var de på sommertur i regionen for at diskutere samarbejde og møde repræsentanter for det lokale erhvervsliv.

Sider

Femern Update udsendes ca. 10 gange om året med information om de store bygge- og anlægsprojekter i Østdanmark og udviklingen i Femern Bælt-regionen.

Her kan du se udvalgte møder og arrangementer, som vi eller vores samarbejdspartnere afholder. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Det er interessant at følge de store anlægsprojektet på tættere hold. Vi deler gerne vores viden om dem. Se vores besøgspakker og tilbud om foredrag.

Femern Belt Development har desværre ingen ledige stillinger i øjeblikket