Ny tysk lov kan fremme Femern-projektet

Finns billede

Lokation

Danmark
DK

Forbundsregeringen i Berlin vil med en ny lov gøre det muligt at skyde store tyske trafikprojekter hurtigere i gang.

Det omfatter også Femern-tunnelen, skriver ritzau.

Loven opererer med såkaldte "straks-tilladelser" til at igangsætte byggeriet, samtidig med at myndigheder godkender et projekt. Det indebærer, at klager og retssager ikke får opsættende virkning. Hidtil har den ansvarlige for et projekt skullet søge særskilt tilladelse efter godkendelsen.

Femern-tunnelen klar til selvkørende fremtid

Finns billede

Lokation

Danmark
DK

I løbet af få år er selvkørende biler gået fra science-fiction til virkelighed, og bygherreselskabet Femern A/S er i gang med at kortlægge, hvordan Femern-tunnelen kan understøtte de nye muligheder, som selvkørende biler giver.

"Mange af vores kunder kommer til at sidde i selvkørende biler og lastbiler. Dét kan vi drage fordel af, fordi den førerløse teknologi kan optimere brugen af tunnelen," siger Peter Henningsen, der er designmanager for installationer hos Femern A/S.

Nyt stort broprojekt sat i gang: Storstrømsbro til 4,1 mia. kr.

Finns billede

Lokation

Danmark
DK

81 år og fire dage efter indvielsen af Storstrømsbroen blev første spadestik taget til Danmarks næste store broprojekt: En ny Storstrømsbro.

Torsdag 27. september indledte transportminister Ole Birk Olesen og borgmestrene Michael Smed, Vordingborg og John Brædder, Guldborgsund på symbolsk vis gravearbejdet, der om fire år skal udvikle sig til Danmarks tredjestørste bro med en længde på fire kilometer over farvandet mellem Sjælland og Falster.

Præcis information om tunnelprojektet på Femern

Finns billede

Lokation

Danmark
DK

Et nyt interaktivt kort over Femern viser omfanget af de byggeaktiviteter, der kommer til at præge den tyske ø, når anlæggelsen af den faste forbindelse går i gang.

Kortet viser tilslutningen af jernbaneanlægget til tunnelen og udbygningen af vejanlæggene på Femern, og giver borgere på Femern og andre interesserede præcise informationer om, hvilke områder, der bliver berørt af byggeriet.

Bag offentliggørelse af kortet står Slesvig-Holstens transportministerium, vej- og trafikdirektoratet, Deutsche Bahn og Femern A/S.

Se Ringsted-Femern Banen fra luften: 100 "nye" broer

Finns billede

Lokation

Danmark
DK

Ringsted-Femern Banen er ét af Banedanmarks allerstørste infrastruktur-projekter til dato, og alene det faktum, at projektet har et budget på 9,5 milliarder kr. og løber hen over de næste mange år, siger noget om projektets størrelse. 

Før den knap 120 km lange jernbane er i stand til at levere den ønskede kapacitet i fremtiden, skal strækningen gennemgå en omfattende ombygning. Der etableres et nyt 55 km langt ekstra spor mellem Vordingborg og Rødby, så banen bliver dobbeltsporet hele vejen.

Opfordring til erhvervslivet: Vær klar i startblokken

Finns billede

Lokation

Danmark
DK

Femern Bælt-projektet går ind i en ny og afgørende fase, når den tyske myndighedsgodkendelse af projektet som bebudet foreligger senest ved årets udgang.

Lokale og regionale virksomheder bør gøre sig klar til den fase, hvis de ønsker at blive en del af milliard-projektet, mener branchedirektør i Dansk Industri Transport, Michael Svane.

Nyt attraktivt erhvervsområde på Lolland

Finns billede

Lokation

Danmark
DK

Maribo Erhvervspark er nu en realitet som Sydøstdanmarks fremtidige transportcenter.

Bag projektet står Lolland Kommune, der er i færd med at realisere første etape af det nye erhvervsområde med 110.000 bygbare kvadratmeter.

Erhvervsarealet ligger ved afkørsel 48 på Sydmotorvejen som porten til det europæiske kontinent, når man kommer nordfra, og som indgangen til Skandinavien, når man kommer sydfra.

Arealet ligger også i krydsfeltet mellem E47 og rute 9, der er forbindelsen mellem Fyn og Lolland.

Arkæologer undersøger Femern-byggepladsen

Finns billede

Lokation

Danmark
DK

Femern-forbindelsen er Danmarkshistoriens største anlægsprojekt, og den kommende byggeplads ved Rødbyhavn, hvor tunnelen skal støbes, bliver Nordeuropas største byggeplads. Den over 150 hektar store byggeplads vil rumme en tunnel-elementfabrik, en arbejdshavn, materialepladser, og boliger til omkring 3.000 tunnel-arbejdere.

Byggepladsen undersøges
Før de store maskiner og tusindvis af tunnelarbejdere kan rykke ind, skal byggepladsen undersøges af arkæologer, så eventuelle oldtidsfund i undergrunden ikke forsinker byggeriet.

Dansk-tyske forbindelser yderligere styrket

Finns billede

Lokation

Danmark
DK

De dansk-tyske forbindelser styrkes med stigende kraft, både erhvervsmæssigt og folkeligt.

Seneste initiativ er Belt-Cup, en dansk-tysk fodboldturnering omgivet af underholdning for såvel børn som voksne samt erhvervsarrangementer, alt sammen afviklet på og omkring Stadion Lohmüle i Lübeck 20.-22. juli.

Bag Belt-Cup står fra dansk side DBU Lolland-Falster, Femern Belt Development og Business LF. Fra tysk side er det fodboldforbundene i Slesvig-Holsten og Mecklenborg-Vorpommern samt udviklingsorganisationen HanseBelt e.v. og virksomhedsnetværket Baltic Facility Solutions.

Sider

Femern Update udsendes ca. 10 gange om året med information om de store bygge- og anlægsprojekter i Østdanmark og udviklingen i Femern Bælt-regionen.

Her kan du se udvalgte møder og arrangementer, som vi eller vores samarbejdspartnere afholder. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Det er interessant at følge de store anlægsprojektet på tættere hold. Vi deler gerne vores viden om dem. Se vores besøgspakker og tilbud om foredrag.

Femern Belt Development har desværre ingen ledige stillinger i øjeblikket