Femern-protesterende til maratonmøde i Kiel

Finns billede

Omkring 3.100 tyske indsigelser mod tunnel-projektet fremlægges offentligt i Kiel

Fra mandag 9. november og op til 12 dage frem fremlægger naturbeskyttelsesorganisationer, andre foreninger og privatpersoner de indsigelser, de har fremført mod den kommende faste forbindelse mellem Danmark og Tyskland, Femern Bælt-forbindelsen.

Det sker ved offentlige møder i Halle 400 i Kiel, arrangeret af Landesbetrieb für Straßenbau und Verkehr (LBV) i Kiel.

I Tyskland er indkommet omkring 3.100 indsigelser mod det ansøgningsmateriale, bygherren – Femern A/S – har udarbejdet om det store anlægsprojekt. På dansk side har der kun været 30 indsigelser.

Store byggeprojekter sætter arbejdsmarkedet under pres

Finns billede

Bygge- og anlægsvirksomheder i Region Sjælland kan få svært ved at rekruttere arbejdskraft inden for en række fagområder, viser ny COWI-analyse.

De nuværende og kommende store bygge- og anlægsopgaver i Østdanmark sætter arbejdsmarkedet i Region Sjælland under pres.

Virksomhederne i byggebranchen kan få vanskeligheder med at rekruttere arbejdskraft fra en række fagområder. Det fremgår af en ny analyse fra COWI udført for Region Sjælland.

Trafikministre mødes om Femern Bælt-forbindelsen

Finns billede

Den slesvig-holstenske transportminister Reinhard Meyer giver forligskredsen bag Femern Bælt-projektet en aktuel status for den tyske myndighedsgodkendelse 

Fredag den 2. oktober besøger den slesvig-holstenske transportminister Reinhard Meyer København.  
I den forbindelse vil han give forligskredsen bag Femern Bælt-forbindelsen en aktuel status for den tyske myndighedsgodkendelse og informere om forløbet i den tyske myndighedsproces.  

Femern tunnel blandt de vigtigste EU-projekter

Finns billede

- Jeg har haft et rigtig godt møde med kommissæren, hvor jeg fik, hvad jeg kom efter, siger transport- og bygningsminister Hans Christian Schmidt

Transport-og bygningsminister Hans Christian Schmidt mødtes 10.09 i Bruxelles med EU’s transportkommissær Violeta Bulc for at drøfte Femern Bælt-projektet, herunder tidsplanen for den tyske myndighedsgodkendelse, projektøkonomien og EU-støtten til projektet. 

Mødet kom i kalenderen, efter Hans Christian Schmidt på sin første arbejdsdag som transport- og bygningsminister i sommer fik besked om, at EU tildelte Femern Bælt-forbindelsen 4,4 mia. kr. i støtte til anlægsudgifter i perioden 2016-2019. Det var en del under det forudsatte i projektets seneste budget.

Svend Erik Hovmand: Byg ny Storstrømsbro nu

Finns billede

Kronik af Svend Erik Hovmand, formand for Femern Belt Development 

Uanset hvilke politiske beslutninger, der bliver truffet omkring igangsætning og færdiggørelse af Femern Bælt tunnelen, må anlæggelsen af en ny Storstrømsbro og udbygningen af jernbaneforbindelsen mellem Ringsted og Rødbyhavn igangsættes nu.

Behovet for en ny Storstrømsbro er enormt. Både for at sikre den fremtidige internationale togforbindelse mellem Skandinavien og det øvrige europæiske kontinent samt helt aktuelt for at opretholde fortsat togforbindelse mellem Sjælland og Lolland-Falster.

 

Den gamle bro kan ikke holde

Norsk milliard-koncern til Lolland-Falster

Finns billede

Business LF og Femern Belt Development rådgiver norske Tomagruppen om etablering i Danmark.

Norges tredjestørste koncern inden for facility management, Tomagruppen, indtager nu det danske marked med etablering på Lolland-Falster. Virksomheden har hovedsæde i Bergen og kontorer i knap en snes byer over hele Norge med samlet over 3.000 ansatte. 

"Vi er selvfølgelig interesseret i de muligheder, der er i det kommende byggeri af Femern-tunnelen", siger ejer og koncernchef Tore Monsen, der ikke lægger skjul på, at de kommende camps for tunnelarbejderne er en oplagt opgave for Tomagruppen. 

Hele Sjælland som marked

Ambassade skaber tættere dansk-tyske bånd

Finns billede

Den tyske ambassade og Dansk-Tysk Selskab har besøgt Lolland-Falster for at skabe kontakter og øge samarbejdet over Østersøen

   ”Ud over de erhvervs- og turistmæssige samarbejder, der i disse år skabes hen over Østersøen, er det vigtigt at fremme kontakterne mellem borgerne ikke mindst i Nordtyskland og på Lolland-Falster”, siger Første Sekretær ved Forbundsrepublikken Tysklands Ambassade i København, Marko Naoki Lins.

   Derfor engagerer ambassaden sig nu aktivt i at fremme dansk-tyske kulturelle samarbejder i god tid, inden tunnelen under Femern Bælt er en realitet og øger mulighederne for tættere forbindelser mellem de to lande.

Femern Bælt familiesport på facebook

Lines billede

På facebook-siden kan foreninger og sportsklubber finde hinanden og fortælle om deres familierettede arrangmenter til en større målgruppe.

Netværksprojektet "Grænseoverskridende familiesport" er ved en milepæl, idet selve Interreg-projektet slutter med udgangen af denne måned. Men aktiviteterne fortsætter dels i det fortsatte samarbejde mellem projektparterne, som er Femern Belt Development, DGI og Landessportverband Schleswig-Holstein (LSV), dels via Facebook.

Facebook – digitalt netværk for klubber og foreninger

Projektparterne er gået på Facebook med Interreg-projektet Grænseregional Familiesport. På facebook-siden kan man

Sider

Femern Update udsendes ca. 10 gange om året med information om de store bygge- og anlægsprojekter i Østdanmark og udviklingen i Femern Bælt-regionen.

Her kan du se udvalgte møder og arrangementer, som vi eller vores samarbejdspartnere afholder. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Det er interessant at følge de store anlægsprojektet på tættere hold. Vi deler gerne vores viden om dem. Se vores besøgspakker og tilbud om foredrag.

Femern Belt Development har desværre ingen ledige stillinger i øjeblikket