Danske Bank ind i Femern Bælt Forum

Finns billede

Danske Bank er den første virksomhed, der bliver medlem af Femern Bælt Forum, men i begyndelse af 2016 inviteres yderligere 8-10 udvalgte virksomheder og organisationer.

Fra årsskiftet bliver Danske Bank medlem af Femern Bælt Forum.
”Vi har et samfundsansvar. Vi vil gerne være med til at drive en udvikling, ikke kun for vores kunder, men for samfundet, og vi ser store muligheder i den kommende Femern Bælt-forbindelse”, siger erhvervskundedirektør Steen Dolberg, Danske Banks Finanscenter Sjælland Syd om baggrunden for medlemsskabet af Femern Bælt Forum.

Sådan udnyttes ventetiden frem mod byggestart

Finns billede

- Vi skal sørge for at holde dampen oppe og bruge ventetiden frem mod byggestart klogest muligt, siger direktør Stig Rømer Winther, Femern Belt Development.

-Vi får bedre tid til at forberede os på de store muligheder, Femern Bælt-projektet medfører, både i anlægsperioden og i tiden efter, siger direktør i Femern Bælt Development, Stig Rømer Winther, der kalder udsættelsen af byggestart for ”ærgerlig”, men straks tilføjer:

-Vi kan ikke ændre det, men vi skal sørge for at holde dampen oppe og bruge ventetiden frem mod byggestart klogest muligt.

Her er fokusområderne
Stig Rømer Winther peger på disse væsentlige fokusområder frem mod byggestart:

Dansk-tysk samarbejde skal skabe nye jobs

Finns billede

Region Sjælland og delstatsregeringen Schleswig-Holstein vil stå sammen om at skabe innovation, vækst og arbejdspladser. Den kommende Femernforbindelse bliver omdrejningspunkt for samarbejdet.

Fødevarer, biotek, medico, logistik, bygge- og anlægssektoren. Det er blot nogle af de sektorer, som skal nyde godt af et nyt dansk-tysk samarbejde. En fælles handlingsplan blev 01.12 underskrevet af ministerpræsident Torsten Albig, Schleswig-Holstein, og Jens Stenbæk, regionsrådsformand i Region Sjælland.

Jens Stenbæk peger på, at den kommende Femern Bælt-forbindelse er omdrejningspunktet for samarbejdet.

Finanslov udskyder ny Storstrømsbro

Finns billede

Finanslovsaftalen udsætter afgørelsen om byggeriet af en ny Storstrømsbro til foreåret 2016 - men byggeriet er nødvendigt, fastslår Danske Anlægsentreprenører.

Finansloven for 2016 skaber usikkerhed om tidspunktet for igangsætning og ibrugtagning af en ny Storstrømsbro.

Efter de hidtidige planer skulle byggeriet igangsættes i 2017, men det endelige tidspunkt fastsættes formentlig først i løbet af foråret, når regeringen fremlægger planer for de fremtidige statslige investeringer.

Høringsmøder om Femern afsluttet

Finns billede

De er forløbet godt og hurtigere end forventet, siger Femern A/S om høringsmøderne i Kiel, der især havde deltagele af tyske miljhøorganisationer og Scandlines.

19. november afsluttede den tyske høringsmyndighed (LBV-Kiel) den sidste række af høringsmøder i forbindelse med myndighedsbehandlingen af Femern-projektet, oplyser Femern A/S.

Høringsmøderne har givet privatpersoner, interesseorganisationer og virksomheder mulighed for at diskutere den 11.000 sider lange projektansøgning og de skriftlige høringssvar, der fremkom i forbindelse med den lovpligtige høring hen over sommeren 2014.

Erhvervssamarbejde vælger ny formand

Finns billede

Det dansk-svensk-tyske samarbejde i Fehmarnbelt Business Council står fortsat bag Femern Bælt projektet og kræver det fremmet på alle niveauer.

 

Det dansk-tysk-svenske erhvervssamarbejde Fehmarnbelt Business Council (FBBC) har valgt ny formand.

Direktør i Industri- og Handelskammeret i Schwering, Siegbert Eisenbach, skal stå i spidsen for FBBC de kommende to år.

Samtidig er direktør i Dansk Industri, Michael Svane, valgt om stedfortrædende formand.

Begge valg skete på FBBC´s samling i Hamborg 17. november.

Femern Belt Development laver grønbog om grænseregion

Finns billede

Arbejdsgrupper skal idenficiere nogle af de centrale emner, der skal være bærende for den grænseregionale dialog frem til åbningen af den faste Femern Bælt forbindelse.

Inden for en periode på ca. 10 år bliver Lolland ”landfast” med det nordlige Tyskland. Åbningen af Femern-forbindelsen knytter Skandinavien og Europa tættere sammen og vil umiddelbart danne nye trafikstrukturer i det østlige Danmark.

Den faste forbindelse vil dog ikke kun ændre trafikstrukturerne i Østdanmark. Den faste forbindelse vil også påvirke strukturerne på en række andre områder, som f.eks. kultur-, uddannelses- og beskæftigelsesområderne.

Videnklynge mødes om arbejdsmarkeds-konsekvenser

Finns billede

7. december redegør regionsrådsmedlem, Jan Hendeliowitz (S) og EUC Sjællands direktør, Astrid Dahl for udfordringer og muligheder i af de store anlægsprojekter. 

Femern Belt Development har talt med mange kommuner og erhversråd i Region Sjælland i løbet af året. Vi har fundet ud af, at medarbejderne der efterspørger mere viden og information om de kommende store bygge- og anlægsarbejder. Der er stor interesse for at drøfte de potentielle effekter og erhvervs- og beskæftigelsesmuligheder i den sammenhæng. Der kan være brug for at indarbejde de nye muligheder, som anlægsprojekterne giver, i de kommunale handlingsplaner.

COWI: Trafikprognosen for Femern er realistisk

Finns billede

COWI har gennemført en uafhængig kvalitetssikring af trafikprognosen, der ligger til grund for de finansielle beregninger af Femern Bælt-projektet. Konklusionen er, at prognosen giver et realistisk bud på vejtrafikken på forbindelsen.

Trafikprognosen udgør et helt centralt element i det samlede beslutningsgrundlag for Femern Bælt-projektet. Transport- og Bygningsministeriet har derfor ladet COWI foretage en ekstern kvalitetssikring af trafikprognosen.

Kvalitetssikringen fokuserer på vejtrafikken, da indtægterne herfra udgør hovedparten af de kommende indtægter efter åbning af forbindelsen.

Forudsætningerne rimelige
COWI konkluderer blandt andet, at:

Sider

Femern Update udsendes ca. 10 gange om året med information om de store bygge- og anlægsprojekter i Østdanmark og udviklingen i Femern Bælt-regionen.

Her kan du se udvalgte møder og arrangementer, som vi eller vores samarbejdspartnere afholder. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Det er interessant at følge de store anlægsprojektet på tættere hold. Vi deler gerne vores viden om dem. Se vores besøgspakker og tilbud om foredrag.

Femern Belt Development har desværre ingen ledige stillinger i øjeblikket