Nye muligheder for EU-midler til virksomheder

Finns billede

Det nye Interreg-program åbner for kompetenceløft til virksomheder, der arbejder på tværs af den dansk-tyske grænse.

Kunne du f.eks. tænke dig at udvikle nye dansk-tyske projekter sammen med offentlige partnere? Eller arbejde sammen med studerende? Eller finde nye medarbejdere på tværs af grænsen? Eller bidrage til innovative løsninger for fælles udfordringer? Så er Interreg Deutschland-Danmark helt sikkert noget for dig.

Internationalt perspektiv
Programmet  har fire  prioriteter. Heraf er det særligt relevant for virksomheder at deltage i tre af dem:

Arrangement med fokus på innovation

Finns billede

Hvordan kan organisationer og uddannelsesinstitutioner understøtte små og mellemstore virksomheders interesse for at arbejde med innovation?

Dette spørgsmål er i fokus ved et projektforumsmøde 11. februar kl. 12:30-16:00 på Factory Lodge, Fabriksvej 2, Holeby, hvor tre inspirationsforedrag om samarbejde fra forskellige perspektiver og en efterfølgende workshop er på programmet.

Dansk støtte til tyske tunnel-tilhængere

Finns billede

Kampagnen ”Beltretter” skal have modspil fra tyske tilhængere af Femern Bælt-forbindelsen

Både Folketingets transportudvalg og Femern Belt Development er klar til at støtte de tyske tilhængere af Femern Bælt-projektet.

Det sker som modvægt til de tyske modstandere, der har samlet sig i en kampagne under navnet ”Beltretter” (”Bæltreddere”).

Transportudvalget vil støtte
Formanden for Transportudvalget, Lennart Damsbo-Andersen (S), er træt af de tyske modstanderes forsøg på at påvirke tyske politikere til at gå imod tunnel-planerne:

Udvikling i stedet for afvikling

Finns billede

Vel er der trusler og risici forbundet med Femern Bælt-tunnelen, men det opvejes af de store muligheder, projektet skaber for udvikling og vækst, skriver direktør Stig Rømer Winther i dette indlæg.

Sammenslutningen af modstandere mod den faste forbindelse over Femern Bælt “Beltretter” har i de Schleswig-Holstenske medier de sidste 14 dage blæst til aktiv kamp i hele 2016 mod den faste forbindelse over Femern Bælt. Fra dansk side er det interessant at følge med i, hvordan “Beltretter" tilsyneladende er erklærede modstandere af en positiv udvikling på begge sider af Femern Bælt. 

Borgerinitiativ for ny Storstrømsbro

Lines billede
Storstrømsbroen set fra Masnedø. Foto: Jørgen Erik Kozak Nielsen

Ingen er i tvivl om, at der er behov for en ny Storstrømsbro. For at samle den brede folkelige opbakning til byggeriet af en ny Storstrømsbro, har en enkeltperson fra Falster taget initiativ til en underskriftindsamling.

Femern Belt Development mener også, at der er behov for at påbegynde byggeriet af en ny Storstrømsbro nu. At lade byggeriet være afhængigt af Femern Bælt-forbindelsen vil blot sætte en endnu større pres på arbejdsmarkedet, når tunnel-byggeriet begynder. Hvorfor ikke netop udnytte, at mange virksomheder er klar til  de stores anlægsbyggerier og sætte byggeriet af Storstrømsbroen i gang?

Den 78 år gamle Storstrømsbro er i en forfatning, der periodevis har nødvendiggjort indstilling af togdriften til stor gene ikke mindst for pendlere mellem Lolland-Falster og København. 

Femern A/S indvier cykelsti og broer

Finns billede
Femern Belt Developments direktør, Stig Rømer Winther, orienterer om de fremrykkede investeringer

Færdiggørelsen af fremrykkede aktiviteter på Femern Bælt-projektet markeres med en indvielse i Rødbyhavn 28. januar 2016

Selvom byggeriet af selve Femern Bælt-tunnelen endnu ikke er sat i gang, har det store anlægsprojekt allerede sat sig spor i det Sydlollandske landskab.

Femern A/S har nemlig igangsat en række forberedende byggeaktiviteter for at forberede området ved Rødbyhavn til fremtidens store byggeplads.

Det er sket i kraft af en række såkaldt fremrykkede aktiviteter med det formål at etablere en solid infrastruktur til gavn for både entreprenører, tunnelarbejdere og de lokale borgere, så de både i bil og på cykel kan komme rundt i og omkring Rødbyhavn.

Møderække for bygge- og anlægsvirksomheder

Lines billede

Næstved Erhverv slår her i starten af det nye år dørene op for en møderække med tre arrangementer for bygge- og anlægsvirksomheder. Der stilles skarpt på tre forhold af betydning for en succesfuld forretningsudvikling – nemlig produkt (27/1), produktion (10/2) og salg (24/2).

Underviser er Jesper Salling Nielsen fra konsulentvirksomheden Quo Vadis. Han indleder hvert møde med et oplæg, hvorefter en spændende virksomhed ved hver mødegang fortæller om sin forretningsudvikling. 

Byggeprojekter motiverer unge til uddannelse

Finns billede

Samarbejde mellem Femern Belt Development og Viadania skal være med til at sikre arbejdskraft til de store anlægsprojekter i Østdanmark.

Store bygge- og anlægsprojekter kan bruges til at motivere unge til uddannelse.

Det viser erfaringer fra store anlægsprojekter, hvor Vejdirektoratet opretter informationscentre, der foruden information om projekterne også bruges til at fortælle om eksempelvis ingeniøruddannelser.

Mange input til grønbog om grænseregionen

Finns billede
Foto: deltagere på seminar om at arbejde i en grænseregion

To seminarer afviklet og et tredje holdes 9. februar. Grønbogen om at leve i en grænseregion ventes præsenteret ved et slutseminar 10. maj 2016.

Den faste forbindelse under Femern Bælt vil ikke kun ændre trafikstrukturerne i Østdanmark. Den faste forbindelse vil også påvirke strukturerne på en række andre områder, som f.eks. kultur-, uddannelses- og beskæftigelsesområderne.

Erfaringer fra Øresundsregionen peger på fordele ved lokalt og regionalt at forberede sig på åbningen af den faste forbindelse.

Danske Bank ind i Femern Bælt Forum

Finns billede

Danske Bank er den første virksomhed, der bliver medlem af Femern Bælt Forum, men i begyndelse af 2016 inviteres yderligere 8-10 udvalgte virksomheder og organisationer.

Fra årsskiftet bliver Danske Bank medlem af Femern Bælt Forum.
”Vi har et samfundsansvar. Vi vil gerne være med til at drive en udvikling, ikke kun for vores kunder, men for samfundet, og vi ser store muligheder i den kommende Femern Bælt-forbindelse”, siger erhvervskundedirektør Steen Dolberg, Danske Banks Finanscenter Sjælland Syd om baggrunden for medlemsskabet af Femern Bælt Forum.

Sider

Femern Update udsendes ca. 10 gange om året med information om de store bygge- og anlægsprojekter i Østdanmark og udviklingen i Femern Bælt-regionen.

Her kan du se udvalgte møder og arrangementer, som vi eller vores samarbejdspartnere afholder. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Det er interessant at følge de store anlægsprojektet på tættere hold. Vi deler gerne vores viden om dem. Se vores besøgspakker og tilbud om foredrag.

Femern Belt Development har desværre ingen ledige stillinger i øjeblikket