De skal bygge Femern Bælt-tunnelen

Finns billede

Lokation

Danmark
DK

Femern A/S har udpeget de entreprenører, der skal bygge Femern Bælt-tunnelen, når de tyske myndigheder har sagt god for projektet. Feltet af entreprenører er internationalt sammensat.

Forligskredsen bag den faste Femern-forbindelse har fredag 4. marts givet Femern A/S mandat til at udpege de foretrukne bydere på de store tunnelkontrakter med henblik på at indgå betingede kontrakter senest medio maj 2016.

Betingede kontrakter indebærer, at der underskrives en endelig og bindende anlægskontrakt med de vindende entreprenører, men dog således, at selve anlægsarbejdet først bliver påbegyndt, når der foreligger en tysk byggetilladelse. Kontrakterne løber frem til udgangen af 2019 med mulighed for genforhandling på det tidspunkt.

Grønt lys for Femern Bælt-forbindelsen

Finns billede

Forligskredsen bag Femern Bælt-forbindelsen bestående af regeringen (Venstre), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti har fredag den 4. marts 2016 indgået en politisk aftale om det videre forløb for Femern Bælt-projektet.  Aftalen indebærer, at Femern A/S kan forhandle om betingede kontrakter med de foretrukne entreprenører på de fire store anlægsentrepriser.

Positiv stemning for Femern-forbindelsen

Finns billede

Forligspartierne bag Femern Bælt-projektet vender tommelfingeren op og mødes fredag for at træffe den endelige afgørelse om tunnelens fremtid.

Transport- og bygningsminister Hans Christian Schmidt (V) ser positivt på Femern Bælt-tunnelens fremtid.

Det siger han efter et møde i Transportministeriet tirsdag med trafikordførerne fra partierne bag Femern-forbindelsen.

”Nu skal vi endeligt finde ud af, om vi tror fuldstændig på projektet, og vi skal derfor lige have nogle ting på plads. Vi skal finde ud af, om vi tror på, at miljøgodkendelsen kommer på et tidspunkt, som giver mening i forhold til omkostningerne i det”, siger Hans Christian Schmidt.

Femern A/S klar med opdateret ansøgning

Finns billede

Femern A/S har 29. februar indleveret en samlet opdatering af den 11.000 sider lange ansøgning om de tyske bygge- og miljøtilladelser til den uafhængige godkendelsesmyndighed i Kiel.

I oktober 2013 afleverede Femern A/S en 11.000 sider lang ansøgning om administrativ byggetilladelse i Tyskland. Efter omfattende høringsprocesser i Slesvig-Holsten i 2014 og 2015 har Femern A/S i et godt og konstruktivt samarbejde med delstatsmyndigheden LBV Lübeck opdateret ansøgningen og indleveret den i dag til den uafhængige godkendelses- myndighed i Kiel. Dermed er de tyske frister overholdt.

Tysk borgerinitiativ for Femern-tunnel

Lines billede

Beltoffen er det første tunnel-positive borgerinitiativ på tysk side.

I Tyskland er nogle borgere og virksomheder blevet trætte af den alt for ofte negative omtale af Femern Bælt-tunnelen. Derfor har de oprettet en forening, som hedder Beltoffen. ”Belt” står for Bælt og ”offen” er en kort skrivemåde for offensiv. Foreningen ønsker at sætte fokus på de muligheder, som den faste forbindelse til Danmark vil give.

Lys for enden af tunnelen

Lines billede

"Efter Transportministerens fremlæggelse af de reviderede tilbud på bygningen af den faste forbindelse mellem Danmark og Tyskland, er der al mulig grund til fornyet optimisme” udtaler formand for Femern Belt Development, Svend Erik Hovmand.

Femern Bælt-projektet er afgørende for vækst

Lines billede

Femern Bælt-tunnelen vil skabe basis for vækst og velstand i fremtidens Femern Bælt-region. Det er en kendsgerning. Men behovet for saglig information i både Danmark og Tyskland om projektets betydning både for væksten og den gunstige virkning på miljøet er voldsomt, mener direktør i Femern Belt Development, Stig Rømer Winther.

”De forsinkelser, projektets er ramt af, kan give modstanderne vind i sejlene. Derfor er det nødvendigt at sikre borgerne på begge sider af Femern Bælt mere viden om projektet og om de muligheder, det medfører for vækst og udvikling både i Danmark og Tyskland,” siger Stig Rømer Winther. 

Stærkt tysk ønske
Tyske miljøorganisationer har ikke haft svært ved at komme til orde med deres modstand, men det skygger for de kræfter blandt såvel politikere som erhvervsfolk, der ser Femern-projektet som afgørende for fremtidens vækst.

Grønbog på vej: Region Sjælland som dobbelt grænseregion

Finns billede

Femern Belt Development er i gang med endnu et initiativ, der skal forberede region Sjælland til at være en grænseregion – ikke kun i Øresundsregionen, men også i Femern Bælt-regionen

Af Project Manager Line Nyborg og Project Manager Sidsel Rasmussen, Femern Belt Development

De sidste 15 år har den faste forbindelse til Sverige givet især Hovedstaden og den nordøstlige del af Sjælland vækst og beskæftigelse. Der er dagligt (2014) 15.200 mennesker, som pendler over Øresund, så integration på arbejdsmarkedet kan man godt sige er blomstret med ØresundsBron.

Nye muligheder for EU-midler til virksomheder

Finns billede

Det nye Interreg-program åbner for kompetenceløft til virksomheder, der arbejder på tværs af den dansk-tyske grænse.

Kunne du f.eks. tænke dig at udvikle nye dansk-tyske projekter sammen med offentlige partnere? Eller arbejde sammen med studerende? Eller finde nye medarbejdere på tværs af grænsen? Eller bidrage til innovative løsninger for fælles udfordringer? Så er Interreg Deutschland-Danmark helt sikkert noget for dig.

Internationalt perspektiv
Programmet  har fire  prioriteter. Heraf er det særligt relevant for virksomheder at deltage i tre af dem:

Arrangement med fokus på innovation

Finns billede

Hvordan kan organisationer og uddannelsesinstitutioner understøtte små og mellemstore virksomheders interesse for at arbejde med innovation?

Dette spørgsmål er i fokus ved et projektforumsmøde 11. februar kl. 12:30-16:00 på Factory Lodge, Fabriksvej 2, Holeby, hvor tre inspirationsforedrag om samarbejde fra forskellige perspektiver og en efterfølgende workshop er på programmet.

Sider

Femern Update udsendes ca. 10 gange om året med information om de store bygge- og anlægsprojekter i Østdanmark og udviklingen i Femern Bælt-regionen.

Her kan du se udvalgte møder og arrangementer, som vi eller vores samarbejdspartnere afholder. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Det er interessant at følge de store anlægsprojektet på tættere hold. Vi deler gerne vores viden om dem. Se vores besøgspakker og tilbud om foredrag.

Femern Belt Development har desværre ingen ledige stillinger i øjeblikket