Tilbud om skræddersyede delegations-besøg

Finns billede
EASJ-studerende besøger udsigtsplatformen ved Rødbyhavn

Femern Belt Development tilbyder delegationer fra ind- og udland, studerende og andre gæster skræddersyede programmer i forbindelse med besøg ved Femern-forbindelsen og de fremskudte anlægsopgaver.

På en blæsende solskinsdag i slutningen af april havde vi besøg fra studerende fra uddannelsen: PBA i Innovation & Entrepreneurship, Erhvervsakademi Sjælland (EASJ Næstved)

Projektleder Jesper Bille, Femern Belt Development gav en kop kaffe på Råhavegård, fortalte om det store projekt og blev overvældet af mange gode spørgsmål fra de studerende.

Nogle af de besøgende, som går på 2. semester har fortalt om deres oplevelser:

Grænsegrønbog præsenteres 10. maj

Lines billede

Femern Belt Development har lavet en grønbog om at arbejde og bo i en grænseregion. Grønbogen skal skabe debat om at leve i den kommende Femern Bælt-region.

Vi præsenterer grænsegrønbogen på et seminar tirsdag den 10. maj 2016 kl. 14-17.30 på Factory Lodge, Fabriksvej 2, 4960 Holeby.

Vi indbyder alle til at deltage, fordi vi gerne vil nå ud til en bred gruppe af borgere. Vi planlægger en dag med spændende oplæg og dialog om, hvilken type udvikling vi ønsker med den nye regionsdannelse, og hvordan vi hver især kan være med til at påvirke regionen.

Femern Bælt-regionen er en realitet, selvom den faste forbindelse endnu ikke er bygget. Men hvad er Femern Bælt-regionen? Hvilken geografi dækker den? Hvordan vil den nye regionsdannelse påvirke vores liv? Hvilke værdier og normer bringer ”vi” og ”de” ind i regionen?

Mere tysk viden til Femern-projektet

Finns billede

Sund & Bælt-bestyrelsen udvides og tilføres nye kompetencer.  

- Jeg er glad for, at vi med Peter Frederiksen har fået en formand, som gennem sit arbejde i Hamburg Süd og A.P. Møller–Mærsk har et indgående kendskab til transportmarkedet og hermed til vigtigheden af transportkorridorer mellem Danmark og Tyskland, tyske forhold og til betydningen af international samhandel, siger transportminister Hans Christian Schmidt.

Regeringen har besluttet, at Peter Frederiksen vælges som ny formand for bestyrelsen i Sund & Bælt Holding A/S, og at bestyrelsen udvides fra de nuværende 7 medlemmer til 9 medlemmer, oplyser Transport- og Bygningsministeriet i en pressemeddelelse.

Peter Frederiksen erstatter den tidligere bestyrelsesformand, Henning Kruse Petersen, som tidligere på året meddelte, at han trækker sig som formand og udgår af bestyrelsen. 

Dansk-tysk arbejdsmarked styrkes

Finns billede

Det dansk-tyske arbejdsmarked skal styrkes gennem en række strategiske tiltag.
Det blev resultatet af en workshop 12.04 med deltagelse af 50 beslutningstagere fra ni tyske byer og kredse samt Region Syddanmark og Region Sjælland, der mødtes for at drøfte det fælles arbejdsmarked i den dansk-tyske Interreg-region.

Dansk-tysk erhvervs-konference 8. juni

Finns billede

”Vi vil forsyne virksomhederne med opdateret information om status og udvikling på anlægsprojekterne og belyse konsortiernes og entreprenørernes forventninger til samarbejdet med danske og tyske underleverandører,” siger direktør Stig Rømer Winther, Femern Belt Development.

Fehmarn Link Business Conference 2016 finder sted 8. juni i Holeby på Lolland med fokus på de forretningsmuligheder, der tegner sig for små og mellemstore virksomheder på den kommende Femern Bælt-forbindelse og på opgradering af jernbanestrækningen Ringsted-Nykøbing Falster.

Bag initiativet står Femern Belt Development i samarbejde med fire industri- og handelskamre i Nordtyskland (Flensborg, Lübeck, Kiel og Schwerin) samt Dansk Industri, Dansk Byggeri og Dansk Erhverv. 

Grønbog om grænseregion på trapperne

Finns billede
10. maj 2016 lancerer Femern Belt Development en Grønbog om at bo og arbejde i en grænseregion i forbindelse med et arrangement på Factory Lodge i Holeby. 

Præmissen for grønbogen er, at det er en forudsætning for vækst og øget beskæftigelse i regionen, at der sker en integration på det mellemfolkelige plan. Derfor er der brug for, at man på dansk side af Femern Bælt-regionen kommer til at "kende sig selv" - altså hvad er det for potentialer vi har at bygge Femern bælt-regionen på?

Grønbogen:

To virksomhedsnetværk går i samarbejde

Finns billede

De to netværk, Femern Service Partners (FESPA) og Network Zealand, har etableret et samarbejde med henblik på egentlig sammenlægning fra 1. januar 2017.

De to netværk har 42 medlemsvirksomheder, som allerede nu markedsfører sig samlet og har den fremtidige strategi under udvikling.

Begge netværk understreger ønsket om større volumen og dermed øget styrke som baggrund for samarbejdet.

Status på Femern Bælt-forbindelsen

Finns billede

Femern Belt Development afvikler tirsdag 5. april et Videnklynge møde, der gør status på Femern Bælt-projektet:

Hvad betyder det, at Femern A/S kan skrive kontrakter med de konsortier, som skal bygge Femern Bælt forbindelsen, og hvad betyder det, at Banedanmark kan gå i gang med opgradering af banen fra Ringsted til Nykøbing F?
Det vil mødet, der finder sted på VUC Storstrøm, Nykøbing F. Kl. 14-16 forsøge at give svarene på gennem disse indlæg:

Netværket Syd bliver landsdækkende

Finns billede

Fra at være et regionalt netværk etableret i 2011 for fortrinsvis små og mellemstore virksomheder i Regional Sjælland bliver Netværket Syd i løbet af 2016 landsdækkende og skifter navn til Building Network.
Det sker som en konsekvens af, at netværket har fået stadigt flere og større virksomheder som medlemmer.
Hvor Netværket Syd som udgangspunkt fortrinsvis havde sigte på Femern Bælt projektet, ændredes fokus mod større bygge- og anlægsprojekter også uden for Region Sjælland i takt med udsættelsen af tunnel-byggeriet.

MT Højgaard vinder Banedanmark-kontrakt

Finns billede
Byggeplads

MT Højgaard får opgaven med opførelse og udbygning af 52 vej- og sporbærende broer med option på yderligere fire broer på Ringsted-Femern Banen

Banedanmark har evalueret bud fra tre tilbudsgivere og valgt at tildele MT Højgaard opgaven med opførelse og udbygning af 52 vej- og sporbærende broer med option på yderligere fire broer på Ringsted-Femern Banen med henblik på kontraktindgåelse i slutningen af marts.

Broarbejderne er en del af den samlede opgradering af Ringsted-Femern Banen forud for åbningen af kyst-kyst forbindelsen til Tyskland. 

Skarp konkurrence
Jens Ole Kaslund, projektdirektør for Ringsted-Femern Banen, udtaler:

Sider

Femern Update udsendes ca. 10 gange om året med information om de store bygge- og anlægsprojekter i Østdanmark og udviklingen i Femern Bælt-regionen.

Her kan du se udvalgte møder og arrangementer, som vi eller vores samarbejdspartnere afholder. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Det er interessant at følge de store anlægsprojektet på tættere hold. Vi deler gerne vores viden om dem. Se vores besøgspakker og tilbud om foredrag.

Femern Belt Development har desværre ingen ledige stillinger i øjeblikket