Lys for enden af tunnelen

Lines billede

"Efter Transportministerens fremlæggelse af de reviderede tilbud på bygningen af den faste forbindelse mellem Danmark og Tyskland, er der al mulig grund til fornyet optimisme” udtaler formand for Femern Belt Development, Svend Erik Hovmand.

Femern Bælt-projektet er afgørende for vækst

Lines billede

Femern Bælt-tunnelen vil skabe basis for vækst og velstand i fremtidens Femern Bælt-region. Det er en kendsgerning. Men behovet for saglig information i både Danmark og Tyskland om projektets betydning både for væksten og den gunstige virkning på miljøet er voldsomt, mener direktør i Femern Belt Development, Stig Rømer Winther.

”De forsinkelser, projektets er ramt af, kan give modstanderne vind i sejlene. Derfor er det nødvendigt at sikre borgerne på begge sider af Femern Bælt mere viden om projektet og om de muligheder, det medfører for vækst og udvikling både i Danmark og Tyskland,” siger Stig Rømer Winther. 

Stærkt tysk ønske
Tyske miljøorganisationer har ikke haft svært ved at komme til orde med deres modstand, men det skygger for de kræfter blandt såvel politikere som erhvervsfolk, der ser Femern-projektet som afgørende for fremtidens vækst.

Grønbog på vej: Region Sjælland som dobbelt grænseregion

Finns billede

Femern Belt Development er i gang med endnu et initiativ, der skal forberede region Sjælland til at være en grænseregion – ikke kun i Øresundsregionen, men også i Femern Bælt-regionen

Af Project Manager Line Nyborg og Project Manager Sidsel Rasmussen, Femern Belt Development

De sidste 15 år har den faste forbindelse til Sverige givet især Hovedstaden og den nordøstlige del af Sjælland vækst og beskæftigelse. Der er dagligt (2014) 15.200 mennesker, som pendler over Øresund, så integration på arbejdsmarkedet kan man godt sige er blomstret med ØresundsBron.

Nye muligheder for EU-midler til virksomheder

Finns billede

Det nye Interreg-program åbner for kompetenceløft til virksomheder, der arbejder på tværs af den dansk-tyske grænse.

Kunne du f.eks. tænke dig at udvikle nye dansk-tyske projekter sammen med offentlige partnere? Eller arbejde sammen med studerende? Eller finde nye medarbejdere på tværs af grænsen? Eller bidrage til innovative løsninger for fælles udfordringer? Så er Interreg Deutschland-Danmark helt sikkert noget for dig.

Internationalt perspektiv
Programmet  har fire  prioriteter. Heraf er det særligt relevant for virksomheder at deltage i tre af dem:

Arrangement med fokus på innovation

Finns billede

Hvordan kan organisationer og uddannelsesinstitutioner understøtte små og mellemstore virksomheders interesse for at arbejde med innovation?

Dette spørgsmål er i fokus ved et projektforumsmøde 11. februar kl. 12:30-16:00 på Factory Lodge, Fabriksvej 2, Holeby, hvor tre inspirationsforedrag om samarbejde fra forskellige perspektiver og en efterfølgende workshop er på programmet.

Dansk støtte til tyske tunnel-tilhængere

Finns billede

Kampagnen ”Beltretter” skal have modspil fra tyske tilhængere af Femern Bælt-forbindelsen

Både Folketingets transportudvalg og Femern Belt Development er klar til at støtte de tyske tilhængere af Femern Bælt-projektet.

Det sker som modvægt til de tyske modstandere, der har samlet sig i en kampagne under navnet ”Beltretter” (”Bæltreddere”).

Transportudvalget vil støtte
Formanden for Transportudvalget, Lennart Damsbo-Andersen (S), er træt af de tyske modstanderes forsøg på at påvirke tyske politikere til at gå imod tunnel-planerne:

Udvikling i stedet for afvikling

Finns billede

Vel er der trusler og risici forbundet med Femern Bælt-tunnelen, men det opvejes af de store muligheder, projektet skaber for udvikling og vækst, skriver direktør Stig Rømer Winther i dette indlæg.

Sammenslutningen af modstandere mod den faste forbindelse over Femern Bælt “Beltretter” har i de Schleswig-Holstenske medier de sidste 14 dage blæst til aktiv kamp i hele 2016 mod den faste forbindelse over Femern Bælt. Fra dansk side er det interessant at følge med i, hvordan “Beltretter" tilsyneladende er erklærede modstandere af en positiv udvikling på begge sider af Femern Bælt. 

Borgerinitiativ for ny Storstrømsbro

Lines billede
Storstrømsbroen set fra Masnedø. Foto: Jørgen Erik Kozak Nielsen

Ingen er i tvivl om, at der er behov for en ny Storstrømsbro. For at samle den brede folkelige opbakning til byggeriet af en ny Storstrømsbro, har en enkeltperson fra Falster taget initiativ til en underskriftindsamling.

Femern Belt Development mener også, at der er behov for at påbegynde byggeriet af en ny Storstrømsbro nu. At lade byggeriet være afhængigt af Femern Bælt-forbindelsen vil blot sætte en endnu større pres på arbejdsmarkedet, når tunnel-byggeriet begynder. Hvorfor ikke netop udnytte, at mange virksomheder er klar til  de stores anlægsbyggerier og sætte byggeriet af Storstrømsbroen i gang?

Den 78 år gamle Storstrømsbro er i en forfatning, der periodevis har nødvendiggjort indstilling af togdriften til stor gene ikke mindst for pendlere mellem Lolland-Falster og København. 

Femern A/S indvier cykelsti og broer

Finns billede
Femern Belt Developments direktør, Stig Rømer Winther, orienterer om de fremrykkede investeringer

Færdiggørelsen af fremrykkede aktiviteter på Femern Bælt-projektet markeres med en indvielse i Rødbyhavn 28. januar 2016

Selvom byggeriet af selve Femern Bælt-tunnelen endnu ikke er sat i gang, har det store anlægsprojekt allerede sat sig spor i det Sydlollandske landskab.

Femern A/S har nemlig igangsat en række forberedende byggeaktiviteter for at forberede området ved Rødbyhavn til fremtidens store byggeplads.

Det er sket i kraft af en række såkaldt fremrykkede aktiviteter med det formål at etablere en solid infrastruktur til gavn for både entreprenører, tunnelarbejdere og de lokale borgere, så de både i bil og på cykel kan komme rundt i og omkring Rødbyhavn.

Møderække for bygge- og anlægsvirksomheder

Lines billede

Næstved Erhverv slår her i starten af det nye år dørene op for en møderække med tre arrangementer for bygge- og anlægsvirksomheder. Der stilles skarpt på tre forhold af betydning for en succesfuld forretningsudvikling – nemlig produkt (27/1), produktion (10/2) og salg (24/2).

Underviser er Jesper Salling Nielsen fra konsulentvirksomheden Quo Vadis. Han indleder hvert møde med et oplæg, hvorefter en spændende virksomhed ved hver mødegang fortæller om sin forretningsudvikling. 

Sider

Femern Update udsendes ca. 10 gange om året med information om de store bygge- og anlægsprojekter i Østdanmark og udviklingen i Femern Bælt-regionen.

Her kan du se udvalgte møder og arrangementer, som vi eller vores samarbejdspartnere afholder. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Det er interessant at følge de store anlægsprojektet på tættere hold. Vi deler gerne vores viden om dem. Se vores besøgspakker og tilbud om foredrag.

Femern Belt Development har desværre ingen ledige stillinger i øjeblikket